Kategoriler

Sigortasız işçi çalıştıranların ödeyecekleri idari para cezaları sigortasız işçi cezası

2019 yılı sigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir ?  Sigortasız işçi çalıştıran ne kadar ceza öder sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2019 yılında ne kadar oldu diye sık sık sorular sorulur.Kayıt dışının ve sigortasız işçi çalıştırmanın fazla olduğu ülkemizde cezalarda azımsanmayacak kadar fazladır.Sigortasız işçi çalıştırmaya SGK’nın vereceği cezalar asgari ücrete bağlanmıştır.Dolayısıyla her altı ayda bir asgari ücrete bağlı olarak artış gösterir.Açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır. Sakın  sigortasız işçi çalıştırmayınız .

Uzun yazı ve ayrıntıyı okumak istemiyorsanız kısaca yazalım .Sigortasız işçi çalıştıran işveren bilanço usulü defter tutuyorsa (yevmiye defteri ) 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. İşletme defteri tutan asgari ücretin 32 katı öder  İşveren defter tutmuyorsa özel inşaat gibi 1 yıl için 28 asgari ücret katı ceza alır. 

1 ay sigortasız işçi çalıştıran işe giriş bildirgesinden iki , aylık prim hizmet belgesinden  de iki olmak üzere 4 asgari ücret ceza öder. İnceleme yapılırsa 1 asgari ücret kayıt geçersizlik cezası alır. İşyeri bildirimi de yoksa 3 asgari ücret cezası ödenir. Kayıt geçersizliği yerine ibraz etmeme cazasıda istenir. (tutulan deftere göre 3 , 6 , 12  kat asgari ücret olarak değişir )

Evde sigortasız işçi çalıştıranlar 1 yıl için işe  giriş bildirgesinden iki asgari ücret aylık prim hizmet belgesinden 24 asgari ücret dosya yoksa işyeri bildirgesinden 3 asgari ücret ceza alır. İnceleme yapılırsa  6 asgari ücret ibraz etmeme cezası ödenir. Primler gecikme cezası ile aşınır.Evde çalışan  Yabancı uyruklu ise ayrıca cezalar verilir.

Özet olarak sigortasız işçi çalıştıran işveren cezaları asgari ücrete bağlanmıştır. Sigortasız işçi çalıştırdığı için doğal olarak işe giriş bildirgesi de  vermemiştir (2 asgari ücret ceza ) sigortasız işçiyi aylık prim hizmet belgesinde de göstermemiştir (her ay 2 asgari ücret ceza ) Ücret bordrosunda göstermemiştir (yarım asgari ücret ceza  ) yasal defter kaydetmemiştir (her ay yarım asgari ücret ceza ) bunları topladığımız zaman 1 yıl için 38 asgari ücret ceza ödenmek zorunda . Kısaca asgari ücrete bakın 38 ile çarpın işte ceza . Ayrıca Ücretini bankaya yatırmadı cezası var . Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğar. Birde primleri gecikme zammı ile alınır . Teşvikleri de iptal olunur İşkazası geçirirse  kendisine eşine çoluğuna çocuğuna bağlanacak maaş sorgusuz sualsiz sigortasız çalıştıran işverenden tahsil edilir. Birde olayın vicdani boyutu hak hukuk adalet insan hakları dini boyutu var.Sakın ola ki sigortasız işçi çalıştırmayın.

Sigortasız çalışanlar nereye şikayet edebilir . Alo 170 i arayın dilekçe ile sgk il müdürlüğü veye sgk merkezlerine başvurabilirsiniz.

Şimdi aşağıda sigortasız işçi çalıştırmanın cezaları geniş kapsamlı anlatılmıştır.

1) SGK Müfettişi veya SGK denetmeni  inceleme sonucu sigortasız işçi çalıştığını  tespit yaparsa ödenecek cezalar:   1 yıl için ve 1  sigortasızı baz alıyoruz  .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece  işe giriş bildirgesi cezası eklenir. Ayrıca sigortasız çalışanların çalışma süreleri artttıkca ücret bordrosu ve defter kayıt belgelerinin geçersizliğine bağlı cezalar üst sınıra kadar artar.

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1yıl için 1sigortalı) 38 asgari Ücret ceza verilir.
b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı  (1 yıl için 1 sigortalı ) 32 asgari Ücret ceza verilir.
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı ) 29  asgari Ücret ceza verilir.
İdari para cezası tablosu

sigortasız çalıştırılan ilgili dönem asgari ücret cezaları uygulanır. Gecikme cezaları eklenir.

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 2 katı Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret
Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle ) Her Ay için asgari ücretin yarısı Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2×12 Üst sınırı geçtiği için üst sınır uygulanır Toplam 3 asgari Ücret
Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için Her Ay için asgari ücretin yarısı Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret(ücret bordrosu ve defter geçersizliğinin üst sınırı ibraz etmemeyi geçemez) Defter tutmadığı için cezası yok
TOPLAM 38 kat asgari Ücret idari para cezası 32 kat asgari Ücret idari para cezası  29 kat asgari Ücret idari para cezası

Üst sınırı olan idari para cezaları

Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle ) Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar en fazla asgari ücret x 3
Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6

Yukarıda yazılı üst sınır ile ilgili tartışmalı bir durum ortaya çıkmaktadır. İşyeri kayıt ve belgeleri 1 yıl değilde 5 yıl için incelendiğini varsayalım.SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurları sigortasız işçi çalıştırmanıza bağlı 5 yıllık Yasal defter ve Ücret bordrolarınızı geçersiz saydığını kabul edersek, Yasal defter ve ücret bordrosunun geçersiz olmasına bağlı olarak her ikisi için 1 ibraz etmeme cezası ile karşılaşırsınız .Oysa hiç ibraz edilmez ise 1 ibraz etmeme cezası uygulanır.İbraz edilmeyen tüm işyeri kayıtları için üst sınırdan tek ceza uygulandığına göre ibraz edilipte geçersiz olan işyeri kayıtları için daha yüksek  ceza ödemek mantıklı değil ve Kanunun idari para cezaları ile ilgili ruhuna ters düşer. Dolayısı ile hem ücret bordrosu hemde Yasal Defterlerin geçersiz olması halinde ceza toplamı üst sınırı geçiyorsa  üst sınırdan tek ceza ödenecektir.

2)Sigortasız işçi çalıştırıldığı  mahkeme kararıyla tespit edilmiş ise : Mahkeme Kararı sonucu sigortalıya hizmet verilmiş ise veya  diğer Kamu kuruluşlar denetim elemanlarınca tespit yapılmış ise bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden sigortasız çalıştığı SGK ya bildirilmiş ise ödeyeceğiniz cezalar. 1 yıl için ve 1  sigortasızı baz alıyoruz  .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece  işe giriş bildirgesi cezası eklenir.Diğer cezalar sabit kalır.  (Buradaki fark işyeri kayıt ve belgeleri incelenmemiş ise )

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) : 26 asgari Ücret

b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 26  asgari Ücret

İdari para cezası tablosu

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara  (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar  (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücretx2 Toplam 2 asgari Ücret Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 2 katı Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret
TOPLAM 26 kat asgari Ücret idari para cezası 26 kat asgari Ücret idari para cezası 26  kat asgari Ücret idari para cezası

3) sigortasız işçi çalıştırdığınızı kendiniz beyan edip  gerekli belgeleri kendiniz verirseniz :Kendiniz sigortasız işçiye ait bildirimi yapmış iseniz ödeyeceğiniz cezalar  (İşyeri kayıtlarınız SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurlarınca incelenirse  ücret bordrosu ve Yasal defter kayıt geçersizliğine bağlı cezalar eklenir..)1 yıl için ve 1  sigortasızı baz alıyoruz  .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece  işe giriş bildirgesi  ve aylık prim hizmet belgesi cezaları eklenir..Diğer cezalar sabit kalır.

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1yıl için 1sigortalı ) : 2,167 asgari Ücret

b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret

İdari Para cezası tablosu

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret * Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret Asgari Ücret x 1×2/3 katı  Toplam2/3 asgari Ücret
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 1/5 i veya 1/8 katı Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz.  Asgari ücretx1/8×12 Toplam 1,5 asgari Ücret ** Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz.   Asgari ücretx1/8×12 Toplam 1,5 asgari Ücret Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz. Asgari ücretx1/8×12  oplam 1,5 asgari Ücret
TOPLAM 2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza 2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza 2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza

 

*Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal

süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,işe giriş bildirgesine bağlı cezalar  üçte iki oranında uygulanır

**1) Aylık Prim Hizmet Belgesinin  asıl olması halinde  aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

**2) Aylık Prim Hizmet Belgesinin  ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortasız işçi çalıştırmakla ayrıca aşağıdaki yaptırımlarla da maruz kalırsınız.

Primleri ve gecikme cezalarını ödersiniz..Teşviklerden yararlanamazsınız .İş kazası meslek hastalığı hastalıkla ilgili masrafları ödersiniz.İş kazası ve meslek hastalığından dolayı bağlanacak gelirleri de ödersiniz ki bu gelirler çok yüksek meblağlar tutmaktadır.

SGK tarafında uygulanacak tüm idari para cezaları için tıklayınız

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

sigortasız işçi çalıştırma cezası 2019


134 Replies to “Sigortasız işçi çalıştıranların ödeyecekleri idari para cezaları sigortasız işçi cezası”

 1. Tolga YILMAZ

  Merhaba,
  15 Mart 2017 de Mağaza Müdürü olarak başlamış olduğum firmadan 9 Nisan 2019 da şube kapatıldığı için çıkarıldım. Bu süre zarfı içerisinde sigortam asgari ücretten gösterildi. 2 yıl içerisinde maaşıma zam yapılmadı. Geçen 6 aylık zaman içerisinde tazminatımı alamadım. En son nişanlımla beraber merkez ofise yüz yüze görüşmeye gittim. Nişanlım beni kapının önünde bekliyordu. Görüşmeyi yaptık bir mutabakata varamadık bende artık konuşacağımız bir şeyin kalmadığını bundan sonraki süreçte avukatım ile yasal yollara başvuracağımı söyledim ve masadan kalktım. Daha mağazadan dışarıya çıkmadan sırtım dönükken fiili saldırıya maruz kaldım. İşe başlamadan önce herhangi bir iş sözleşmesi yapılmadı. İçeride kalan yıllık iznimi kullanamadım ücretini alamadım. İşten çıkarılmadan evvel bana yazılı bir bildiri vermediler. 1 hafta kala sözlü çıkarılacağım bildirildi ama ihbar süresi için ne saat olarak ne de günlük olarak iş arama iznim verilmedi. Resmî tatillerin hepsinde çalıştırıldım. Bu çalışmalarım hem sigortada gösterilmedi hem de ücretini alamadım. Bunun üzerine karşı tarafın ortaklarından biri kendilerini haklı çıkartmak için bana whatsapp üzerinden o gün yaşananların yanlış olduğunu ama benim mağazaya gelip burayı başınıza yıkarım taş üstünde taş bırakmam gibi tehditlerim olduğundan ötürü onlarında bana saldırmalarına sebebiyet verdiklerini yazdılar. Ama bu söylenenlerin gerçeği yansıtmadığı gibi yanımda bir bayan ile beraber gidip oradaki 6 kişiyi tehdit etmem söz konusu bile olamaz. Kamera kayıtları da bu yaşadığım durumun kanıtıdır. Tabi silmezlerse eğer. Bende mahkemeye baş vurdum arabulucu atandı bugün görüşme yaptık. Bütün haklarımı istediğimi söyledim karşılıklı olarak anlaşmaya varamadık avukat 1 hafta sonrası için tekrar görüşme verdi. Birde çalışmış olduğum 2 yıllık süre zarfı içerisinde yanımda çalışan 2 personelimin sigortasını yapmadılar. Biri 9 ay diğeri 3 ay çalıştı. Ama ikisi de sigortasız çalıştırıldıkları için gerekli kurumlara şikayette bulunmadılar. Ben o mağazanın Yöneticisi olarak yanımda çalıştırılan 2 kişinin sigortasının yapılmadığından ötürü firmayı şikayet edebilir miyim? Benim şikayetim kabul olur mu ? İncelenecek olması halinde yapılan satışlardaki sipariş formları üzerlerinde satış yapan personellerin ad ve soyadları yazmaktadır. Bu sipariş formları delil niteliği taşır mı?
  Cevap: 2 kişi için ihbarda bulunabilirsiniz.Sizin şikayetiniz ihbar niteliğindedir ve kabul edilir. Sipariş formları etkili bir delildir.Sigorta ve eksik ödenen prim için arabuluculuk sistemi işlemez. Eksik ödenen primlerinizden dolayı şikayet de bulunabilirsiniz.

 2. murat

  iyi günler 12 aydır sigortasız ve günde 12 saat çalışıyorum ve halen çalışmaktayım şikayetçi olsam ben herhangi bir tazminat yada hak alabilir miyim ?teşekkürler
  Cevap:SGK ya sigortasız çalıştığınıza dair Çalışma işkur müdürlüklerine de fazla mesainizin ödenmediğine dair dilekçe verin. Vergi dairesine de agi nizi alamadığınıza dair dilekçe verin. Tespitlerden sonra sigortasız çalıştırıldığınızdan dolayı işten ayrıldığınızı belirtirseniz bir maaş kıdem tazminatı alırsınız.

 3. Muhammed

  Merhaba asiri derecede magdur oluyorum 1 senedir calistigim yerde sigortam yapilmadi isten cikip tekrar girmek zorunda kaldigim zamanlar oldu 20 gun izin yaptirmadilar izin gununun parasini da vermiyor su anda da 15 gün sonra izin vereceklerini soylediler pskolojik baski ezme var 12 saat calistiriyorlar her ay 1 gun iznimiz caliniyor ve senelik izini de 1 hafta yaptiriyorlar nasil haklar taleb edebilirim veya sigortami az bi zaman da olsa yaptirip da mi sikayet edebilirim zaten onuda yatirdigi kisilere eksik yatiriyor 8 saat uzerinden yapjyor mecbur kaldigimdan dolayi calsiyorum beni aydinlatirsaniz cok sevinirim.
  Cevap: Sigorta Müdürlüğüne aynen bu şekilde dilekçe yazın. Çalışma İşkur Müdürlüğüne de bir dilekçe son olarakda sigorta yapılmadığından vergi kaçırma da söz konusu olduğu için vergi dairesine de bir dilekçe yazın. İadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Şimdiden orada çalıştığınıza dair kanıtlar toplayın ve biriktirin. İmza attığınız irsaliye fatura gibi resmi belgeler varsa fotokopisini alın.

 4. Mert

  Merhabalar. Ben bir ajansta 52 gün çalıştım, fakat ne girişim ne de çıkışım yapılmış. Çalıştığım iş yerinde bir çok şahidim de var. SGK’ ya şikayet edersem ve kanıtlanırsa şayet bu iş yeri ne kadar ceza öder? Bir de kanıtlanırsa ben hakkım olan sigorta primimi vs alabilir miyim?
  Cevap. SGK inceleme sonucu tespit yaparsa primleri size vermez sizi sigortalı yapar.İşveren de en az 6 asgari ücret kadar ceza öder. primleri de ödemek zorunda kalır.

 5. Fatm a Zehra

  Merhabalar ben bir pastanede 3 hafta çalıştım ne kayıt ne sigorta yaptılar işten ayrılmak istedim pek oralı olmadılar çıktım ama son haftalığımı alamıyorum şikayet edebilir miyim bir çok usulsüzlükler de vardı o iş yerinde su faturasında oynama ucuz diye kırık yumurta alma ve diğer çalışanlarında içeride parasını bırakıyor ki gitmesinler onlarında sigortası olduğunu sanmıyorum ne yapmamı önerirsiniz ben nasıl alabilirim paramı ben işyerinde iken zabıta fatura kesmişti o makbuzda orada sorumlu olarak adım yazılı fotoğrafı elimde mevcut bu bir kanıt olabilir mi orada çalıştığıma dair? Lütfen bana bir çözüm önerin.

  Cevap: SGK ya bir dilekçe yazınız ve elinizdeki bu belgenin fotokopisini ekleyin. Kesin sigortanız yapılacaktır.Maaş için işkur çalışma müdürlüğüne başvurunuz.

 6. G

  Merhaba.kiz kardeşim vefat etmiş babamın emekli aylığını alıyor.ayni zamanda abimin yanında sigortasız çalışıyor. Bunun için ceza alır mi ?

  Cevap : Denetim yapılıp tespit edilirse ablanızın maaşı kesilir. Ağbiniz de oldukça yüksek cezalara maruz kalır.

 7. Can

  Merhaba eşim laboratuvar işletti ve yaklaşık 3 yıl önce devretti fakat laboratuvarla hiçbir ilgisi olmayan bir şahıs tarafından sgk ya sigortasız işçi çalıştırdığında dair ihbar yapılmış yanında çalıştırılan kişiler teker teker sgk ya çağırılmış bize gelen herhangi bir evrak yok herkes sigortasında bir sıkıntı olmadığını söylemiş ama 1 kişi arada uğrayıp onlara yardım ederdi o kişininde ismi geçiyor parayı da seven bir kişi bize nasıl bir yaptırım uygulanabilir yada bu şikayetin işleyişini nasıl takip edebiliriz ?

  Cevap . Devrettiğinize göre sizinle ilgisi olmaz. Yeni işveren sorumlu olur. Sadece sizin çalıştırdığınız dönemi kapsayan inceleme olursa sorumlu olursunuz.

 8. Kemal demir

  2010 yılında belediye ye ait spor kulübün de ise başladım. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu belediye başkan yardımcıları ise girişimden sonra takip eden ilk ihalede belediye taşeron şirketinde işe başlayacağım söylendi . 3 yılda bir yapılan sözleşmeli isçi alımlarını farklı bahaneler beyan edilerek bir sonraki dönemlere aktarıldı. 2019 mayıs ayı itibariyle spor kulübünden bir şekilde uzaklaştırıldım. İşime son verildi. Elimde 2010 yılında kulüp başkanı tarafından ücretli ise alındığıma dair yazılı ifade mevcut. 2019 yılı don donemin de federasyonlara verilmek üzere mevcut başkan vekili ayni zamanda imza yetkisi bulunan belediye spor müdürü ıslak imzalı ve 2010 yılından beri bünyemizde ücretli çalışanımızdır ibareli evrak ve çeşitli dökümanlar mevcut şikayet halinde kurumda çalışanlar isten çıkarma korkusuyla şahitlik yapamayacaklarını dile getirdiler. Hangi yolu izlemem gerekir yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla.
  Cevapla. Hemen elinizdeki tüm belgelerin fotokopisini çekiniz. SGK ya şikayet dilekçesini yazınız. Ayrıca dilekçede sizin ile bilgi ve belge alınabilecek yerleri kişileri belirtiniz. Çalışmalarınız uzun süreli olduğu için dava açmanızı öneririm.

 9. hakan

  1993 -1999 yılları arasında babamla annemin deri atölyesinde çalıştım. lakin kendi ailemiz ne gerek var diye sigortalamadılar. şimdi ben hizmet tespit davası açmak istiyorum ama ailemde zarar görmesin istiyorum. mümkün olan bir yol var mı ?
  Cevap: Maalesef 5 yıl geçtiği için dava kabul edilmeyebilir. Kesin deliller varsa dava açılabilir. . Fakat 20 yıl geçmesi davayı sonuçsuz kılabilir.

 10. Nergiz

  Merhabalar ben çalıştığım iş yerinde 1,5 ay çalıştım sigortamı yapamayacaklarını söyleyip işten çıkardılar amma 1 ay sonra beni geriye işe aldılar ve 2 aydır ki çalışıyorum sigortasız amma ben bunları şikayet edersem sonuçlarını bilmek isterim.
  Cevap:Şikayet etmeniz durumunuzda işyerinde yerel denetim yapılır. Ayrıca kanıtlarınız varsa hazırlayın. İşverene büyük cezalar kesilir. Teşvikleri de geri alınır.

 11. Nurcan

  Merhaba ben 2003 yılı temmuz ayında bir hukuk bürosunda sekreter olarak işe başladım 2018 kasım 15 te çıkışımı verdiler 16 yılda son bir yıl sgk yattı ve hiç asgari ücret maaş almadım hep düşük aldım tebligatlarını ben teslim aldığım için teslim alan kısmınnda daimi sekreteri benim adım yazarak teslim edilmiştir diye kayıtlara geçti 2008 den beri ben tarım sgk yatırdım ama 2236 günüm var sadece 3795 günü geçen açığım var emeklilik hakkım için geriye dönük ve 16 yılda 5400 geçen prim kazanmış olmam gerekirken 2236 var eşimde primim dolmuş olsaydı kendimde 15 yıllıda kıdemimi alıp çıkma hakkım vardı çünkü ilk sgk girişim 01.12.1998 önce şikayet sonra iş tespit davası mı açmam lazım yada beni daha aydınlatan bir yol gösterir misiniz teşekkürler.

  Cevap: Hemen SGK’ya şikayet dilekçesi verin ve dava açın özellikle tebligat alıntıları ve imza attığınız belgeleri dilekçe ve dava da belirtiniz. Kazanırsınız. Maaş konusuna gelince bu konu da dava konusu.

 12. Damla

  Merhaba bir iş yerinde 1 yıldır çalışıyorum ve sigortam yapılmadı 12 saat çalışıyorum hemde asgari ücretin yarısını veriyor çalışırken şikayet edip tazminat davası açsam ne gibi sonuçlar olur ?
  Cevap: şikayet ederseniz tespit edilirse 1 yıllık sigortanız yapılır. 1 yıl için tazminat alırsınız. Çalışma işkur müdürlüklerine de asgari ücretin altında çalıştırılıyorum ve mesailerim ödenmiyor diye şikayet ediniz.

 13. yusuf

  5 yıldır ayni araçta çalışıyorum. hiç sigorta gostermemiş bir yıl arabada gösterildi ama ödemedi. yapılandırdım. simdi iki ayda bir ben ödüyorum şikayet etsem ne gibi haklarım olur alacağım ne olur ?
  Cevap: Şikayet ediniz. Kesin delilleriniz varsa sigortanız geçmişe yönelik yapılabilir. Fakat 5 yıl için hizmet tespit davası açmanız gerekmektedir.

 14. Salih

  Merhaba ben 18 aydır bir firmada çalışmak dayım işveren aylarca sigorta mi yapacak diye salladı. Yapmayınca parasını talep ettim tamam dedi vermedi. 9.2017 2.2019 tarihleri arasında aldığım maaş 1500 TL zamda yapmıyor 4 çocuk babasıyım. Ne zam yapıyor ne sigorta mi elinde çalıştığına dair belgeler var nasıl bir yol izlemeliyim ?
  Cevap: Mutlaka şikayet ediniz. Sigortanız olmadığı için Sigorta müdürlüğüne , asgari ücretin altında maaş verdiği için çalışma işkur müdürlüğüne dilekçe yazın. Posta kanalıyla da gönderebilirsiniz.

 15. İlhan

  Merhaba babamı 2 hafta önce kaybettik,
  Babam 3.5 senedir bir nalbur dükkanında gece bekçiliği yapıyor ve gece iş yerinde vefat etti…babam ssk emeklisidir yaşı 62 dır.iş veren sigorta yapmadığı için bir cezaya tabii olacak fakat iş yerinde vefat ettiği için bu ceza oranı nasıl olacak iş verenin sigortaya ödeyeceği cezayı öğrenmek istiyorum.
  Cevap. Bu bir iş kazasıdır. Annenize ve çocuklara maaş bağlanır. Bu ölüm maaşından farklıdır. Hem emekli olmasından hemde işkazasından ayrı ayrı maaş bağlanır. Bunun birincisi maaş ikincisi gelir olarak adlandırılır. İşveren sigortasız çalıştırdığı için işkazasından doğan bağlanacak geliri SGK işverenden alır. Ayrıca işe giriş bildirgesi cezası 2 asgari ücret, çalıştığı her ay için 2 asgari ücret aylık prim hizmet belge cezası ve her ay 2 asgari ücret kayıt geçersizliği cezası işverence ödenmek zorundadır.

 16. M

  Babadan emekliyim sigortasız çalıştım işine geldi sigorta yapmamak işten çıkardı şikayet edicemmm dedim istediğin yere et sen benle uğraşırsan bende senle uğraşırım hem babadan emekli maaşı alıyorsun hemde çalışıyorsun devleti kandırıyorsun ceza yiceksin dedi. Ne diyorsunuz bu konu hakkında. Ceza alırmyım ben birde o kurumu şikayet etsem ne gibi ceza alır 3 ay çalıştım.
  Cevap : Eğer üniversite okumuyorsanız maalesef şikayet ettiğinizde 3 aylık maaşınız kesilir. Sigortanız yapılır .Fakat işveren sizin kesilen maaşınızın 30 katı kadar ceza ödemek zorunda kalabilir.Ayrıca teşvikler ve asgari ücret destekleri de geri alınır.

 17. Nk

  Merhabalar çalıştığım işyerinde sigortasız çalıştırıldım 3 ay boyunca yanlız benim babam vefat ettiği için ondan bana kalan maaş var ve ben sigortam var dedim oda zaten yapmadı ama bana güvence sağladı ocak ayında maaşa bağlayacağına dair söz vermişti ben burda stajyer olarak başlamıştım stajyerler haftanın 3 günü gider ben tam zamanlı çalıştım burda haftanın 6 günü ve o sağladığı güvenceyi hiçe saydı beni işten işten çıkardı 15 gün önceden haber dahi vermedi iş bulabilmem için. Ne gibi haklarım var şuan. Hakkımı istiyorum dediğimde senin hakkın yok dedi sigorta paramı istiyorum dedim bana 100 tl veririm dedi. 12 günden sayarım sigortanı dedi ama ben 3 ay tam zamanlı gittim. .

 18. AYŞE

  Merhaba ben bir eğitim kurumunda danışmada çalışıyorum 10 aydır sigortasızım ve burda çalıştığıma dair kanıtlar var ödeme alıyorum makbuz kesiyorum irsaliyeye faturalara imza atıyorum 1600 alıyorum ama sigortam yok işverenim sigortamı başlatırsa 1000 tl den fazla veremeyeceğini söylüyor ve şuan böyle devam ediyor durum ne yapmalıyım şikayet ettiğimde ödeyeceği ne olur zararı ne olur.
  Cevap . Eğitim kurumu işletene hiç yakışmayan davranış . Ayrıca sizin kanıtlarınız kesin. Mutlaka sigortanız geçmişe doğru yapılır. İşverende asgari ücretin 28 katı kadar ceza öder. Ayrıca primler gecikme zamları ile alınır. Ayrıca teşvikler ve asgari ücret yardımları da gider .

 19. Engin

  Merhaba Mart ayından beri matbaada grafikerlik yapıyorum 9 aydır sigortam yok maaşımı da parça parça alıyorum bazen alamıyorum şikayet etsem nasıl olur neler yapılır yardımcı olursanız çok sevinirim.
  Cevap:Siz bir dilekçe yazın. SGK müdürlüklerine elden veya posta ile gönderin.Kanıtlayıcı belgeler varsa onları da dilekçeye ekleyin. Çalıştığınıza dair tüm bilgileri ekleyin.

 20. Ömer çagen

  Ben 26 yaşında tesisatçı da çalışmaya başladım 36 yaşına kadar 10 yıl çalıştım ve işten çıkarıldım bir yıl oluyor çıkalı ve çıkınca öğrendim 4 yıl ödemiş patron sigortamı 6 yıl ödememiş ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz rica etsem.
  Cevap: Şikayet etseniz SGK en fazla 1 yıl geri gider. Çalıştığınıza dair bilgi belge sunarsanız 1 yıldan fazla süreler için de sigortanız yapılır. Ama mahkemeye başvurmanız gerekecektir. Dava açmalısınız.

 21. ömer

  2013 ocak ve 2018 temmuz yılları arası çalıştım.Tek bir gün bile sigortam yok ve resmi maaş almadım.Aldığım para haftalık olarak elden 50-100-150-200 tl gibi ücretler.İşten çıkarıldıktan sonra avukata başvurdum ve avukatım arabuluculuk ile 80 bin tl karşılığında anlaşmamı ve davadan vazgeçmemi önerdi.Ama işverenim son derece ciddiyetsiz,gamsız bir şekilde ne arabuluculuk toplantısına katıldı ne de resmi muhatap oldu.Davaya gidersem avukatım (şahitlerim ve resmi evraklarla çalıştığımı ispatlayabiliyorum) 1,5-2 sürebileceğini söyledi.Bu durumda lütfen siz söyleyin mahkeme sonucunda işverenim totalde ne kadar bir cezaya çarptırılır ve ben ne kadar tazminat alabilirim.Çok fazla ssk ödenmişliğim olmadığı ve şuan mağdur olduğum için nakit anlaşma yoluna gitmekte karalıyım.Sizce mahkeme sonucu ile benim avukatımın önerdiği miktar ne kadar makul.Yada sizin bana öneriniz nedir.? Lütfen yardımcı olunuz.
  Cevap : Sigorta konusunda arabuluculuk yoktur.Tazminat ve ücretler konusunda arabuluculuk vardır. Eğer mahkeme de ispatlarsanız hem sigortanız yapılmış olur hemde tazminatlarınızı alırsınız. İşverende belirttiğiniz rakamların çok üstünde ceza öder teşvikler ve asgari ücret destekleri varsa geri istenir.

 22. Sultan Kayaer

  Merhaba benim annem sigortasız bir mobilya dükkanında çalışıyordu ve dükkanlarında bir mal çalındı ve anneme çalındı suçlamaları yaptılar ve annem benim o işyerinde temizlikçi bir satış elemanı değil ve annemin bütün maaşını çalınan o mala karşılık vermediler ve işten çıktı bu durumda biz maliyeye şikayet etmek istiyoruz peki haklı çıkabilir miyiz bu durumdan lütfen bana geri dönüş yapın çünkü annem 12 saat iki katlı bir dükkanda çalışıyor ve getir götür işinden hariç patronları anneme sen buranın temizlikçisisin dediler ama malları çalınınca sen bu dükkanda mala neden bakmıyosun gibi ithamda bulundular. lütfen bir yardımcı olur musunuz önemle rica ediyorum .
  Cevap:Anneniz için önce SGK ya sigortasız çalıştığına dair İşkur Bölge Çalışma Müdürlüklerine maaşını vermediğine dair şikayet edin. Maliyeye de sigortası çalıştığı için işverenin vergiyi kesip ödemediğine dair bildiriniz. Her üçüne de dilekçe ile başvurun . Posta ile gönderebilirsiniz.

 23. TARIK ERDOĞAN

  merhaba 15.09.2018 de işe başladım ve 19.09.2018 de trafik cezası yedim 19.10.2018 de sigorta girişim yapıldı ve bana sgk dan uyarı geldi bizden şirketten geçmişe dönük yani 9 ayın ssk dökümanını istediler şirket bunları sgk ya verdi.tahmini ne kadar ceza gelir…
  Cevap :Sizin sigortalılığınız sağlanır. İşveren ceza yer (4 asgari ücret ) . Teşviklerde geri alınır. Size ceza gelmez sadece çalıştığınız işyerine gelir.

 24. Burak

  Merhaba
  1 buçuk yıldır bir firma da makinayı öğrenmek için mecburiyetten çalışıyorum ve benimle beraber 8 kişi daha çalışıyor içimizden ikisi daha reşit bile değil ve sadece birimizin sigortası var en yüksek 1500 lira maaş veriyor ve verdiği maaşları bi deftere yazıyor biz bu firmayı şikayet etsek ne zamandan beri çalıştığımızı defterden ispat edebilir miyiz ve kimin şikayet ettiğini öğrenebilir mi ?
  Cevap:Şikayetinizi yapın.Defter ve diğer kanıtlarınızı da yazın.Birbirinize de şahitlik yaparsınız. Hakkınızı arayınız. İsminizi öğrense ne olacak. Hepiniz isminizi yazınız.

 25. Ali

  Merhabalar 2017 Kasım 2018 Ekim ayları içerisinde bir su bayiinde çalıstım sigortam yapılmadı.. şikayet ettiğimde ne gibi sonuçlar alabilirim.
  Cevap : Mutlaka şikayetinizi yazılı yapınız.. 1 yıllık sigortan yapılır. Kanıtlayıcı belge bilgileri de dilekçenize ekleyiniz.

 26. Yeliz

  Kızım 19 gündür çalışıyordu çıkardılar ve sigorta yapılmamış ve on gün deneme süresiydi on gün ücreti ödenmez 8 gün öderim dedi ne gibi bir yol izlemeliyiz sonuç ne olur.
  Cevap : deneme süresinde işveren işten çıkartabilir . Fakat çalıştığınız maaşları ödemek zorunda ve sigortanızı ne kadar çalıştıysanız yapmak zorunda. Deneme süresinin ücreti de ödenmeli. SGK ya sigorta yapılmadığına dair dilekçe yazınız.

 27. şerif kuzu

  merhaba patronum 3 aydır bana sigorta yapacağını söylüyor ama oyalıyor.
  nereye şikayet edebilirim nasıl hakkımı savunabilirim.
  Cevap: SGK merkez müdürlüğüne dilekçe verin. iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Orada çalıştığınıza dair kanıtlar topşayın. İmza attığınız belge fatura irsaliye gibi belgelerin bir örneğini alın yada fotokopisini çekin.

 28. MEVLÜDE

  Merhaba ben …….. de çalıştım 2 hafta sigortamı yapacaklarını söylediler ama yapmadılar. Yapmadıkları gibi de işime sebepsiz yere haksız yere ‘ İşime son verildi nasıl yapabilirim Bana yardımcı olurmu musunuz Bir de mesai yaptıklarımızın bazı arkadaşların parası verilmedi sabah 7 buçuk akşam 8 bazı arkadaşlar 10 kadar çalışıyorlar ama ne yazık ki Kimse mesai parasını almıyorlar ‘ Bazı arkadaşlar sigortasız çalışıyorlar ve oldukça tehlikeli ve yorucu iş. Ve benim elim yandı elim kesildi yardımcı olursanız sevinirim.
  Cevap : Eliniz yanınca yada kesilince hastaneye gittiniz mi. Doktor istirahat verdi mi. SGK müdürlüğüne dilekçe yazınız. İş kazası geçirdiğinizi söyleyiniz. Sigortasız çalıştığınız dönemi yazınız. Çalışma işkur müdürlüğüne de bir dilekçe vererek mesailerinizin ödenmediğini belirtiniz. Direk götürmenize de gerek yok. Dilekçeleri iadeli taahhütlü postaya verebilirsiniz.

 29. Serhat C

  Özel bir okul’da bir buçuk ay çalıştım. İlk 3 haftalık maaşımı vermedikleri gibi bu 3 hafta için sigortamı da yatırmamışlar. Okulu şikayet ettiğimde sigortasız işçi çalıştırdığı için resmi kurumlara ödemesi gereken ceza takriben ne kadar olacak? Ayrıca ödenmeyen maaşım için de dava açabilir miyim? Bu işlemleri gerçekleştirmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
  Cevap. Hemen şikayet et sgk müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne bir dilekçe yaz. Milli eğitim müdürlüğüne de bir dilekçe ver. Bölge çalışma ve işkur müdürlüğüne de bir dilekçe ver. Her 3 kurumada sigortanın yapılmadığını ve maaşının verilmediğini yaz. Bir de valiliğe yaz. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz Bir eğitim kurumu sigortasız çalıştırmaması gerekir.

 30. Rakip

  Selam ben emekliyim
  13 aydır fabrikada çalıştım
  Şimdi işime son verdiler
  SSK yatmadi emeklisin diye
  Sgk ya bildirsem Sim di ben ihbar ve kıdem tazminatı alabilirmiyim
  Saygilar.
  Cevap : Kıdem tazminatı alabilirsiniz. Fakat 13 yıl için dava açılması gerekiyor.

 31. Seda sd

  Merhaba 30 temmuz işe başladım.
  Maaş + dışarı resmi iş + sigorta şeklinde
  İlk ay maaşını zorla alabildim.. Bankadan EFT ile şahsi hesaplarından. İngilizce deneme süresi maaşı yazmışlar. Ama ne ek yaptığım işleri ödemediler ne de sigortayı, iş girişimde yapılmadı. 2.ay içerisindeyim.
  Sigorta istedim yapmadılar. Ay sonu ayrıl işten dediler.
  Nasıl bir yol izlemeliyim.
  İşten ayrılacağım sigorta yapmadıkları için.
  Kıdam ve ihbar Tazminatı alabilirmiyim.
  Aynı iş yerinde çalışan emekli temizlik elamanı var O da kayıtsız sigortasız çalıştırılıyor.
  Cevap:EFT kaydını al .Deneme süresi maaşı yazısı ile birlikte SGK ya dilekçe ver. Sigortan mutlaka yapılır . Ödenmeyen maaş için çalışma işkur il müdürlüğüne bir dilekçe ver. Unutmayınız. Sigortalı olmak için deneme süresi olmaz. 1 yıl dolmadığı için kıdem ihbar tazminatı alamazsınız.

 32. Doğan

  Merhaba benim yaşım 16 Matbaa da çalışıyorum boya da çalışıyorum kenar boyama 9 ay oldu gireli sigortam yok ve maske de almıyorlar ve Ben şikayette bulunsam ne olur?
  Cevap . Mutlaka şikayet et. Senin yaşında orada çalıştırma yapamazlar. Sigortanı yapmak zorundalar. Çalışanlarında güvenliğini sağlamaları gerekir.

 33. Barış

  Selam ben 4 aydır çakışıyorum patron aigorta yapıyorum dedi ama yapmamış bende 170 arayarak ihbar ve şikayet ettim tazminat alırmıyım.
  Cevap: Tazminat almak için 1 yıl dolması gerekir. Sigortalılığınız da sağlanmalı.

 34. AKYAVUZ

  Mrb bn yaklaşık 2 aydır insaatta calışıyorum . patron sigortamı yapmiyor sikayet etsem yaklaşık olarak ne kadar ucret alabilirim patrondan.
  Cevap : İki aylık maaşınızı alamadıysanız isteyebilirsiniz. maaşınızı aldıysanız sadece sigortanız yapılır işveren de ceza ödemek zorunda kalır.

 35. Songül

  Sigortasız işçi çalıştırmaktan ve asgari ücretin altında çalıştırılmaktan iş vereni şikayet etmek istiyorum. Alo 170 i arama ile Sgk müdürlüğüne dilekçe yazmak eş değer de mi ? Daha sonra yine sgk ya gitmeye gerek oluyor mu ?
  Cevap: SGK ya dilekçe verirseniz daha iyi olur.

 36. çağatay

  annem ekim ayında bir perdecide çalışmaya başladı. mart ayından sonra sigorta yapılacağı söylendi. ancak yine yapılmadı. gerekçe olarak da çok masraflı olduğu öne sürüldü. asgari ücret yerine 1350 verildi son iki aydır 1500 lira verilmeye başlandı. sigortalı başka bir iş bulana kadar çalış dediler. ancak böyle bir vaktide yok. ne yapılması gerek.
  Cevap : Sigortasız çalıştırıldığınız için SGK’ya asgari ücret altında çalıştırıldığınız için Çalışma İşkur müdürlüğüne dilekçe veriniz.

 37. BARIŞ

  Slm 9 aydir bir sitede kapıcılık yapıyorum başlarda sitede oturan kimse fazla olmadığı için 6 ay idare et dediler ve sigortasiz 1000 lira maaş ‘la eşimle beraber çalışıyorum 9 ay oldu oturan sayisida şuan ıyi ve hala maaş 1000 ve sigorta yok ne yapmam lazım?
  Cevap: Size yakın SGK merkez Müdürlüğüne dilekçe veriniz . Kapıcılık yapanların çalışmalarını ispatlamaları kolaydır.Geçmişe yönelik sigortan mutlaka yapılır. Apartman da yüklü ceza eder.

 38. Gökhan

  Merhaba ben bir turizm acentasinda 2011ve 2012 de 6 ay kadar tur rehberligi yaptim israrla sigorta talep etmeme ramen sigortam yapilmadi 2013 te firmada kadrolu olarak ise devam ettim 2013 ün 3.ayindan 2015 in 12.ayina kadar sigortami asgari ucretten yatirdilar ve 12.ayda sigorta cikisi yapildi 2016 ve 2017 de sigortami yapmadilar biraz sabir isler kotu diyerek hep ertelediler bu sekilde halen ise devam ediyorum ne yapmam gerektigi konusunda bilgilendirirseniz sevinirim.
  Cevap . önce SGK ya dilekçe yazın. Kanıt ve şahitlerinizin isimlerini de ekleyin. Gelen cevaba göre hizmet tespit davası açmanız gerekebilir.

 39. Zeynep

  Mrb benim babam emekli 5 yildir uluslararasi bir tır firmasinda calisiyor 2 ay önce yurtdisına gittiğinde tır’in icinde kalp krizi gecirip vefat etti ogrendik ki babamin sgk si yokmus is kazasi sayilir dediler ne yapmamiz gerekir. Ben şikâyetçi olsam sigortasiz icsi calistirdilar diye sirket ne kadar ceza öder.
  Cevap: Kalp krizi artık işkazası sayılıyor. Babanız emekli olsa da sigortalı olması gerekiyordu. Öncelikle siz alacaklarınıza bakın. Annenize veya size babadan işkazası sonucu vefatdan dolayı maaş bağlanacaktır.Ölüm maaşı ile birleşecek büyük olanın tamamı küçük olanın yarısı bağlanacak. Buradan sigortasız işçi çalıştıran işverenlere sesleniyorum . İş kazasından dolayı bağlanacak maaşları SGK sigortasız çalıştıran işverenden alır. Ayrıca yazıda belirttiğim cezalar ödenir. Maddi ve manevi tazminat davaları da açılır.

 40. Pınar alan

  Merhaba özel bir anaokulun da sigortasız olarak bin tl ye çalışıyorum. Sigorta talebim oldu ama yardımcı öğretmenlere sigorta yapmıyoruz şeklinde cevap aldım. Mecburiyetten devam etmekteyim. Ne yapabilirim.
  Cvp: Siz orada çalıştığınıza dair kanıtlar biriktirin ve SGK ya elden veya posta ile dilekçe yazın. Milli Eğitim Müdürlüğünede ş,kayet edin.

 41. Funda

  Merhaba ben bir şirkette 2013 ve 2017 yılına kadar çalıştım yani 4yıl 2 ay. Hamile olduğum için ayrıldım
  Bana SSK yapmadılar çok tartıştık ama yapmadılar birde bana biz sana SSK parası verdik deyip birde yalan yalan konuşuyorlar ben dava açabilir miyim orda çalıştığıma isbatlayacagım mail yazışmaları telefonda şirketle ilgili müşteri yazışmaları. Kart vizite var bir çok belge var bana bilgi verebilir misiniz.
  Cvp. Önce şikayet edin sonra dava açın. SSK parasının verilmesi diye bir şey yok. Primler sadece SGK ya ödenir

 42. Sezen

  Merhaba. Babam bir iş yerinde 10 senedir çalışıyor. Fakat sigortasını iki senedir yapıyorlar daha. Biz geçmişe dönük şikayet edebilir miyiz ? Şikayet edersek bizim kazancımız olacak mı bu durumdan? Cevaplariniz için şimdiden teşekkürler.
  Cvp Sadece sigortanız yatmış olur. Birde kıdem tazminatı alırken faydası olur.

 43. Derin

  Merhaba. Bir çalışan kendi isteğiyle benden sigorta yapmamı istemedi. Onun yerine sigorta parasını ona vermemi söyledi. İhtiyacı olmasımdan dolayı kabul ettim. 4 sene bu şekilde çalıştı. Şu anda beni dava ettiğini öğrendim. Hatalıyım biliyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim.
  Cvp : Bu bazen görülen bir durum. Maalesef yapılacak bir şey yok . Bana bu şekilde dedi deseniz de farketmez.

 44. Miraç

  63 gündür bir markette çalışıyorum. Günde 11 saat gibi bir süre ile. Bugün İşverenin sigorta yapmadığını öğrenince işten ayrılmak istedim. Fakat bana aylık 1100 liradan ücret vereceklerini ve bu ücret ile eleman çalıştırdıklarını söyledi. Kabul etmeyip iş mahkemesine şikayette bulunsam hakkımı alabilir miyim.
  Cevap :Sigortasız çalıştırıldığın için SGK ya şikayet et.Asgari ücretin altında ücret verildiği ve fazla mesai verilmediği için çalışma ve işkur müdürlüklerine şikayet et. Dilekçe yaz. Postayla da gönderebilirsin.

 45. Mehmet

  Merhabalar bi lokantada 08.09.2017 de garsonluga başladım 10 saat çalışıyorum ve aylık 1500 tl alıyorum ay içinde 2 gün tatil veriyorlar. Işe başlarken iki hafta sonra sigorta girişini yaparız dediler. Iki hafta geçtikten sonra abi sigorta işini ne yaptın dedim evrak gerekiyorsa getireyim dedim verdiği cevap bizim işler yoğun yaparız dediler ve iki ay geçti gene dedim sigorta mı ne zaman yapacaksınız dediler ki 3 ay deneme süresi var 3 ay doldu gerekli evrakları verdim ve dahada yapmadılar şimdi ise yılbaşında yaparız diyorlar ne yapmam gerek demiyorum hemen hemen beni 4 ay kullandılar istedikleri zaman ücretli izin veriyorlar zaten ayda iki gün ismimiz var onu da istediğimiz zaman sürat yapıyorlar mesai saatini ise 5 tl ‘den hesaplıyorlar benim almam gereken para bu değil hakkımı istiyorum sizden bana yardımcı olun.

  Cevap : Deneme süresi de olsa sigorta şart. Dilekçe yazman gerekiyor. Yada alo 170 i ara. Bu yazdıklarınızı bir kağıda yazın ve sgk müdürlüğüne verin.

 46. birolinan

  6 aydır sigortasız çalışıyorum adam bana sigorta yapmıyor. ve iş yerleri kontrol edilmiyor mu gelen insan bir sorar senin sigortan var mı diye ama soran yok 1300 maaş sigorta yok …. gibi çalış başka bir şey yok yardım eden bir Allah’ın kulu yok. Trabzon tüm insanlar çalışanlara sigorta neden yapılmıyor az maaş veriliyor bu insanlar …. mi devlet bize neden bu konuda yardım etmiyor.

  Siz bir dilekçe yazın SGK müdürlüklerine verin yada alo 170 i arayın.

 47. sercan

  yaklasik 2 ay insaatta sigortasiz calistim. isyerini sgk ya sikayet edersem herhangi bir tazminat alirmiyim.
  cevap : İki ay çalıştığınız için tazminat alamazsınız. 2 aylık sigortanız yapılır.

 48. damla

  25 eylülde işe başladım 24 kasımda sigortam daha yeni başlamıştı 60 günlük sigortam yapılmadı istifa ettim o kurumdan ayrıldım şimdi ise şikayet etmek istiyorum elimde orada çalıştığıma dair belgeler, işe başladığıma dair kendilerinin atmış oldukları mailler mevcut ne yapmam gerekiyor.
  Cvp: Dilekçe yazın belgelerin fotokopisini ve maillerin çıktısını ekleyin. Sgk müdürlüğüne verin.

 49. Umut

  Merhabalar ben çalıştığım bir yerden değil ama sigortasız işçi çalıştırdıklarına emin olduğum bir yeri şikayet etmek istiyorum fakat orda hiç çalışmadım çalışmıyorum da ama sigortasız işçi çalıştırdıklarını biliyorum nasıl şikayet etmeliyim şikayetim dikkate alınır mı ?
  Cevap : Şikayet edebilirsiniz sizin çalışıyor olmanıza gerek yok. Dilekçeniz teknik olarak şikayet değil ihbar olarak değerlendirilir ve işleme alınır.

 50. Yusuf

  Merhaba ben restaurant ta ustalık yapıyorum benim sigortamı en son 9.ayın 30 una kadar yatırıp çıkış vermişler benim haberim yok bundan e.devletden bakıp öğrendim bir cezai işlem uygulanır mı acaba halen çalışıyorum maaşımı bankadan da alıyorum.
  Cevap : maaşınız bankadan yatıyorsa sigortanızı yapmamaları olamaz. Cezalar yazıda anlatıldı. İşverenin teşvikleri yanar . Size şimdi işten ayrıl deseler işsizlik maaşı alamazsınız . Bu nedenle şikayet etmeniz gerekiyor.

 51. ahmet

  merhaba ben iş veren biri olarak işçim devamlı gelmediği için sigorta yapmadım yılda 3 ay geliyordu dün tutanak tutuldu fakat tutanakta bunları yazdırmak aklıma gelmedi 30 ay sigortasız gözüktü ceza miktarı ne olur ne zaman gelir ceza geldikten sonra ne yapmalıyım hak talep edebilir miyim teşekkürler.
  Cevap : Eksik gün bildirimlerinin kuralları vardır. Bunu muhasebecinize sorun.Örneğin işçinin geldiği günlerle ilgili kayıt tutmanız gerekiyordu.işçiye de imzalattırmalıydınız. Ceza miktarı çok yüksek olur.Primler gecikme zamlarıyla alınır. Teşviklerinizde iptal olur.

 52. Ramazan

  Merhaba abi ben bi şirkette 4 ay çalıştım ve iskeleden düştüm ayağım kırıldı platin taktılar düştüğümü polislere iş kazası değilde başka şekilde anlattılar. beni de kandırdılar ben de ifademi yalan verdim şimdi pişmanım ve mağdurum ne yapmalıyım bana bi akıl verin lütfen
  Cevap : Dilekçe yazın .SGK müdürlüğüne verin olayı aynen anlatın. Şahitlerin ismini verin. Kazadan dolayı engelli olursanız veya çalışamazsınız size gelir bağlanacaktır. Müfettişler inceleme yapacaktır.

 53. Feridun

  Mrhb ben ticari dolmuş da çalıştım iki yıla yakın araç sahibi sigortamı yapmadı ben nasıl bi yol izlemeliyim?
  Cevap :Şikayet etmelisiniz yada dava açmalısın. Çalıştığınıza dair şahit ve kanıt lazım. Herhangi bir trafik cezası veya başka tutanaklara imza attıysanız. yada isminiz bir yere kaydedildiyse bunlar delildir.

 54. Duran

  Merhaba ben inşaat iscisiyim üç aydır burda çalışıyorum sigortanın yapıldığını söylediler ama öğrendim sigortam yapılmamış neyapmaya gerekiyor.
  Cevap :Hemen Alo 170 i arayın. Yada sgk müdürlüğüne bir dilekçe gönderin. Posta ile gönderebilirsiniz.

 55. İsimsiz

  Merhaba ben bır işyerınde 1 yıl sigortasız çalıstım işyerını ihbar ettim denetmenler geldı tutanak tutuldu bana dediler 1 seene gerıye donuk sıgortan olacak dedıler ısyerı ceza yiyecek dedıler.benım gerıye donuk sıgortam ne zaman olur bır bılgı vermedıler merak edıyorum acıkcası.yada bana bılgı verırlermı bı sekılde ulaşıp.ve bısey daha sormak ıstıyorum bu olay olalı 3 yada 4 gun oldu ben işten cıksam bır sıkıntı olurmu gerı donuk sıgortayla ılgılı.

  Cevap:Sigortanızın işlenmesi bir veya iki ay sürer . İşten ayrılırsanız sorun olmaz. Hatta sigorta yapmadı diye ayrılıp kıdem tazminatıda isteyebilirsiniz.

 56. can

  Merhaba ben bir dergaha işçi olarak başladım beni işkur dan alacaklardı ama işkur alımları dolduğu için beklemem gerektiğini söylediler bu nedenle sosyal yardımlaşma vakfına başvurdular ve her ay maaşımı sosyal yardımlaşma vakfı verecekti kişi başına gelir tespiti yapıldı ve aylık 1200 tl maaş verdiler fakat eşimde benimle çalışıyordu yani kişi başına 600 tl düşüyordu çalışma saatleri 12 ila 14 saati buluyordu iş verenler sigortamın yapıldığını söylediler 3 ay çalıştıktan sonra sigortamın olmadığını fark ettim bu durum beni çok üzdü maaşı boş verdim ama sigortam olmalıydı bu durumda ne yapmalıyım.

  Cevap. sizi sigortasız çalıştıramazlar. Ve asgari ücretin altında ücret veremezler.onayınız ve fazla mesai parası vermeden sizi çalıştıramazlar. Yukarda dediklerinizi aynen yazın sgk ya ve işkura verin . İncelemeye alınacaktır.

 57. Özge

  Merhabalar ben 1 haftadır ise başladım fakat SGK görevlileri bugün gelip tutanak tuttu ise giriş tarihimi 1 hafta öncesi olarak kaydedip artık sigorta girisin yapılmıştır dendi bu evrakta ceza gibi herhangi birşey yazmıyor benim kimlik bilgilerim ve ise giriş tarihim yazıldı bu durumda ceza uygulanır mı iş yerine nekadar uygulanır herhangi bir erken ödemede indirim mümkünmüdür şimdiden teşekkürler

  Cevap: Evrakta ceza yazmaz.Ceza arkadan gelir.Asgari ücretin iki kadarı ceza uygulanır. 15 gün içinde ödenirse dörtte biri indirilir.

 58. oguzhan

  merhaba ben bir iş yerine girdim teknik servis 1 ay deneme süresi var dedi ve sigortamı yapmadı 1 ayın sonunda beni işe almayacak belli bunun için ne yapabilirim.

  Cevap . Deneme süreside olsa sigortalı yapması gerekirdi. Orada çalıştığına dair kanıt için fatura irsaliye gibi bazı belgeleri imzala . SGK ya şikayet et.

 59. Hülya

  Merhaba ben bir iş yerinde 20 gün çalıştım sigortam yapılmadı 20 günün sonunda tartışıp işten çıktım param verilmedi nereye şikayet edebilirim ve paramı alabilir miyim?

  Maaşını alamadığınız için Çalışma ve işkurumu İl müdürlüklerine , Sigortasız çalışmanız için ise SGK Müdürlüklerine başvurunuz.

 60. Ķimdir bilinmez

  Tekstilde cok sorun var yetkililer ilgilensin ama parayla gorevini satanlar ilgilenmesin lutfen

 61. Ķimdir bilinmez

  Tekstil kanayan bir yara gercekten oturdugum mahallede 10 dukkan var en az hepside sgk sız işçi calistriyor adamlar vergi acilisi bile yapmiyor yazık lar olsun

 62. vahap

  Çalıştığım yer günlük veriyor iş sözleşmesi yapmadı 4 ay sigortasız çalıştırdı sigorta isteyince bı bahaneyke işten çıkardı ben bişey istemiyorum şikayet etsem ceza alır mı ?

  Cevap : Ceza açısından bakmayın. Hakkınızı arayın. Aramadıkca bu şekilde devam eder. Ceza ya gelince sizin sigortanıza ödeyeceği paranın çok fazlası öder .Teşvikleri ve asgari ücret yardımları da geri alınır.

 63. vahap

  Ben bu şahsı markette ise girdim sigortanı yapacağım dedi 4 ay çalıştım sigortamı yapmadı sigortamı yapmasnı istedim beni işten çıkardı hanımını çalışıyor olarak gösteriyor onun sigortasını yatırıyor hakkım kalmaması için ne yapmaliyim

  Cevap : Önceki sorunuzda cevap yazdım. SGK müdürlüklerine dilekçe verin yada alo 170 i arayın.

 64. Adem

  Mrb ben daha önce sigortasız calışıyordum iş yerimi şikayet ettim ve tüm haklarımı aldım iş yeri yüklü bir ceza yedi bu cezadan hak talep edebilir miyim dönüş yaparsanız sevinirim.
  cvp: Sizin sadece sigortanız yatar.Ceza işveren ile sgk arasındadır.Cezadan herhangi bir talep hakkınız yoktur.

 65. Sinan

  İyi günler. Ben bir restaurant ta müdürlük görevim vardı ama müdürlük dışında her işi yaptım. (Garsonluk,temizlik,işçi servisi, inşaat vs.) maaşımızı günlük veriyordu. Tatil yaparsak kendi zararımıza tabiki. Olsun yine arada kullanıyordum izin. Ne zaman sigorta istesem biraz bekle diye oyalıyordu patron. Bekleye bekleye 9 ay geçti. Çalışma saatlerimiz 12 saat ti 15-16 ya çıktı aldığımız para hiç bi şekilde karşılamıyor tabiki günü. Aynı zamanda binanın elektrik tesisatını çevre düzenlemesini inşaatini de yapıyoruz sosyal güvencemiz olmadan. sonuçta patron bişey diyemiyorsun. Son zamanlarda açıldı gözümüz işimizden başka bişey yaptırmak istediğinde karşılık verdim ve işten çıkarıldım. Şimdi ben bu işvereni şikayet etmek istiyorum. Geçmiş günlerimin mesai ücretlerini, tatil ücretlerini ve sigorta primlerinde hakkımı alabilirmiyim. Ve aynı zaman da şu an da sigortasız 3 Afganistanlı ve 3 Türk işçi çalıştırıyor. Bunlar içinde ceza alırmı ?

  Cevap: Bu yazdıklarınızı hem sgk ya (sigortanız için ) hemde işkur bölge çalışma müdürlüklerime (fazla mesai tatil ücretleri gibi ) dilekçe yazarak belirtiniz. Yabancı işçileri de belirtiniz. Cezaları sizim sigortanız için ödeyeceği paradan çok fazla yüksektir.

 66. Murat Ycl

  Merhaba,
  Ocak 2017 den yazıyı yazdığım 20 temmuz 2017 ye kadar bir firmada çalışmaktayım. O günden bu güne kadar sigortasız çalışmaktayım. İş veren bugün yarın işler açılsın, sezon gelsin , sezon geldi tahsilat olsun gibi bahanelerle sigorta yapmadı, yapmadığı gibi aylığımı da haftada 150 ila 250 tl arası ücret ödeyerek tam olarak vermedi. Bugün mesaj atarak kendime baska bir iş bulmamı,yaptığım hizmetler için teşekkür ederek işten çıkardı. İs yerinde çalıştıgima dair gerek sahitlerim gerekse ” kartvizit, mail yazışmaları, fotoğraf, sosyal medya paylaşımları vb ” kanıtlarım var. Nasıl bir yol izlemeliyim ?

  Cvp. Mesajı saklayın. Hemen Sigorta müdürlüğüne dilekçe verin. Tüm delillerimizi ve şahitlerimizi belirtiniz.

 67. sevgi

  ben bir kız yurdunda çalışıyorum 01.012017 tarihinde işe başladım bugünkü tarihte 29.06.2017 yani 6 aylık bir süre oldu beni ilk iki ay deneme diye sigortasız çalıştırdılar sonra işkuru beklediler 2.5 ayda o sürdü sonra kendileri sigortamı göstermeye başladılar asıl sorun bu değil bunla kalsa iyi benim belgem olmadan beni gece güvenlikçisi olarak çalıştırıyorlar ama iş yerinde ise büro memuru olarak görünüyorum toplam 13 saat bazen 14 veya 15 saat çalıştırdıkları oluyor ve hiç bir şekilde izin kullandırmıyorlar hasta bile olsan veya cenazende olsa ve bazen tehdit ediyorlar kameradan en ufak birşey bulduklarında senin ihtiyacın var işten çıkamazsın diyorlar ve benim işim olmayan kazan dairesi ve su deposu veya gelmeyen işçinin mesela ahçının işini de bana yaptırıyorlar ve gece uyursam yorgunlukta kızıyorlar çünkü o kadar saat çalışmaya gücüm yetmiyor çünkü ben 8 ay önce karaciğerden kis aldırdım ve hiç bir şekilde iznim yok maaş da 1300 tl ha bu arada ben iş kurda çalıştım dönemde toplamda 18 saat izinsiz çalıştırılıyordum bana bazen elektirikli olan işleri de yaptırıyorlardı hiç bir şekilde can güvenliği yok ve yaşım 23 ben bir kız çocuğuyum.

  Cevap: Deneme süresi sigorta için geçerli değil herkes işe girdiğinde sigortalı olmalı.Sizi belgesiz güvenlikçi olarak çalıştıramazlar. İsteminiz dışında fazla mesai yaptırılamaz. Bayanların çalışma şartlarına uygun iş ve zamanda çalıştırılmalısınız.Başınıza bir kaza gelse sorumludurlar. Teşvik almak için İşkuru beklemişler.Eğer bu yazdığınızı kağıda döküp Hem SGK ya hemde Bölge Çalışma İşkur Müdürlüğüne verirseniz. geçmişe yönelik sigortanız yapılır fazla mesailerinizi alırsınız. İşveren de idari para cezası alır .Tüm aldığı teşviklerde iptal olur. İşverene verilen asgari ücret yardımları da geri alınır.

 68. Furkan

  Merhaba ben 4.5 aydır bi iş yerinde çalışıyodum. Ben sigorta istedim uğraştırma beni cevabını aldım. İki gün öncede bir şey demeden beni işten çıkardılar. Bu iş yerine nasıl bi ceza verirler ya da bana tazminat öderler mi.

  Sen bir dilekçe yaz. Dilekçeye varsa şahitleri yaz. İmza attığın belgeler varsa onları yaz. Orada çalıştığına dair ne kadar bilgi belge varsa yaz. Dilekçeyi SGK müdürlüğüne ver . Cezalar sigorta primlerinde 10 kattan fazladır.

 69. hakan ceylan

  Benimde farklı bir sorunum var, cevap verirseniz sevinirim. 1 yıldır benim yanımda çalışan birisi var, bu arkadaş borçları olduğu için sigortasını yapmamamı ve elden vermemi talep etti, bende hakkı olan sigorta bedelini her ay maaşına ek olarak verdim. Fakat şuan gördüğüm kadarıyla kötü bir insan ve işten çıkarmayı düşünüyorum, böyle bir durumda ne gibi bir sorunla karşılaşırım? Sigortasını maaşına ek vermem beni kurtarır mı? veya kurtulabilmem adına ne gibi tavsiyeleriniz var. Hakkını her ay tam olarak aldı.

  Cevap: Bu sık karşılaşılan bir durum. Sizin nezdiniz de cevaplayayım. Kesinlikle sigortasını maaşına ek vermek doğru değil. Çünkü bu işçinin hakkı ve devlete ödenmesi gereken bir miktar. Sigortasız işçi çalıştırmış muamelesi görürsünüz. Böyle davranan tüm işverenlere sesleniyorum. Sakın böyle teklifleri kabul etmeyin. İşçi yıllar sonra sigortasız çalıştım diye şikayet edebilir dava edebilir. Kanun ne diyorsa onu yapın. Sigortasız işçi çalıştırmayın.

 70. Hicoo

  Merhaba.Bi arkadasimin esi EMEKLI , özel bir isletmede calisti.Sonrasinda bu isletme kapatildi ve almasi gereken maasini 1 senedir alamiyorlar.Daha dogrusu isveren odemek istemiyor.Boyle bir durumda is veren sikayet edilse hangi taraf haklı olur.Kendisi emekli oldugu icin zarar görür mü.Ne yapmalıyız Acil Yardım lütfen.

  Cevap : SGK ya sigortasız olduğu için Bölge Çalışma İşkur a maaşını alamadığı için şikayet etsin . Kendisi hiç zarar görmez.

 71. Mert kara

  Ben bir işletmede sekiz yıl çalıştım 2015 yılında da işi bıraktım. 2 yıl önce işten çıktım. Sigorta için çok direndik ama yapmadılar. 8 yıl için dava açabilir miyim. Tazminat hakkım olur mu?
  Şikayet ediniz ve hemen dava açınız. Hem sigortanız yatar hemde kıdem tazminatı alırsınız.

 72. selim

  Merhaba, bizim şirkette ki işçinin sigorta girişi vs herşeyi yapılıyor fakat daha sonra işten ayriliyor muhasebecimde cıkartiyor sigortadan, sonra tekrar işe giriyor ve o sıra bir kaza geçirdi. Yani sigortalı olmadığı gün sayısı 1 haftayi geçmez, bize sigortadan ceza geldi 5.221 tl, siz ne diyorsunuz daha ceza gelebilme ihtimali var mı, birde işin mahkeme boyutu var oradan bir ceza tazminat cikabilir mi ? Cevaplarsanız çok sevinirim.
  Cevap : Size vereceğim bu cevap tüm sigortasız işçi çalıştıranları ilgilendiriyor.Sigortasız işçi kaza geçirirse işgöremezlik ödeneği alır.Ölürse eşi gelir alır. İşte bu bağlanan maaşı SGK işverenden ister.işe giriş bildirgesi cezası aylık prim hizmet belgesi vermeme cezası inceleme olursa kayıt geçersizlik cezası uygulanır. İşin mahkeme boyutu ise maddi ve manevi tazminat davası ile ilgilidir.Miktarını hakim belirler.

 73. Yasin

  Ben bir bina sakiniyim. Kapıcımızın sigortası yatmiyor. Ama sozlesmemiz temizlik karsiligi su,elektrik ve kira karsligidir. Ama kapicimiz binayi temizlemiyor ve yonetmeligin bazi maddelerine uymuyor bina sakinlerini rahatsiz ediyor. Evini baskalariyla kullaniyor cevresini rahatsiz edecek hareketler uygulamaktadir bina sakinleri olarak onlari cikarmak istedigimizi soyledik ve bizi tehtid ederek cikarin sizi sigortasiz adam calistirmaktan sikayet ederim diyor biz dava acip cikarmak istesek iki tarafta ceza alir mi alirsa ne kadar ilgilendiginiz icin teşekkür ederim.
  Cevap: Para vermezseniz de sigortasının asgari ücret üzerinden yapılması gerekiyor. Sigorta için ücret şart değil . Bir muhasebeci veya mali muşavirden yardım alın. Geçmişe yönelik sigortasını yapın ve bildirgeleri verin. Az ceza alırsınız. Şikayet ederse her ay için asgari ücretin iki katı ceza yersiniz. Çalışan mutlaka sizi şikayet edecektir. Sigortasız işçi çalıştırmayın.

 74. merve

  ben 2 ay çalıştım sigortamı ödemediler ayrıca paramıda henüz almış değilim çıktım dayanamadm şikayet etsem para alabilir miyim.

  Para alacağınız için çalışma işkur müdürlüğüne sigorta için sosyal güvenlik merkezine şikayet ediniz. Hakkınızı arayınız. İşyeri incelemeye alınacaktır.

 75. yeşim

  yazın staj yaptığım yerde işletmenin sezon bitimine kadar devam ettim. stajım ağutosta bitti ben kasım da işten ayrıldım. çıkış belgesi imzalamadım çünkü 17 gün sigorta girişi yapıp sonrasında beni sigortadan çıkarmışlar ve ben bunu işletme kapandığında öğrendim . hakkımı almak istiyorum ne yapabilirim. hala öyle bir hak talep etme sahibi miyim ?

  SGK müdürlüklerine bir dilekçe yazın . Birde orada çalıştığınıza dair kanıtlar varsa dilekçeye yazın. İşyeri kapansa da inceleme yapılacaktır.

 76. Alican

  Merhaba ben bir eczanede işe girdim. Yaklaşık 4 ay oldu başta sigorta yapacam dedi ama başlatmadı sigortayı maaş günüde 1000 tl para verdi ve hala aynı maaşı almaktayım elden veriyor bu durumda ne yapmalıyım, nasıl ve nereye şikayette bulunmalıyım. Delil olacak şeyler mesela eczane güvenlik kamerası olur .
  mu?

  İşyerinin bağlı bulunduğu sgk merkezine dilekçe ile başvurun.Eczane güvenlik kamerası delil olur. Ayrıca çevre soruşturması isteyin. Çalıştığınızı bilen esnafa sorsunlar. resmi belgelere posta alındısı irsaliye fatura gibi yerlere imza attıysanız bunu da yazın

 77. serap

  Sigortasız işçi çalıştıranları alo 170 e ihbar edebilir miyiz? kimliğimizi açıklamadan edebiliyor muyuz.edeceğim kişi zengin.kim oldugumu ögrenebilir mi güven ollmaz bu devırde haklıyken haksız olursun.

  Alo 170 de kimlik bilgileriniz isteniyor . İhbar dilekçesi yazıp postaya verebilirsiniz.

 78. Keziban

  Ben 5 yıldır bir evde çalışıyorum yardimci olarak sigorta yok sikayet etsem sonuç ne olur acaba bende ceza alirmiyim.
  Siz hiç ceza almazsınız. Sadece haklarınızı alırsınız. Sizi çalıştıranlar yüklü ceza öderler.

 79. sigortasız

  Merhaba kolay gelsin ben çalıştığım kurum sigortasız işçi çalıştırıyor bundan dolayı firma kapanabilir mi
  Firma kapanmaz ama ceza öder ayrıca aldığı teşvikleri de geri öder .

 80. SOYSAL OYMAK

  Merhabalar ben 1989 yılında bir bir yakınım atölyesinde 1.5 ay kadar çalıştım fakat sigorta girişim yapılmamış şuan firma sahibi sigorta yapılmadığını doğruluyor bu konuda yasal ne yapabilirim saygılarımla.

  5 yılı geçtiği için dava edemezsiniz. Eğer kanıtlayıcı belgeniz varsa SGK Müdürlüğüne başvurunuz. Eğer işe giriş bildirgesi verilmiş fakat sigorta bildirimi yapılmamışsa dava açabilirsiniz. Aksi takdirde sonuç alamazsınız.

 81. hande taşer

  yaklaşık 4 aydır bi avm de çalışıyorum ve sigortam yapılmadı sorduğumda her seferinde yapıldı deyip kandırıldım ve 170 aradım herşeyi anlattım sosyal güvenlikten mahkemeye görüşme için çağrılıyor iş sahibine ceza ne kadar gelir

  işe giriş bildirgesinden asgari ücretin 2 katı her ay içinde asgari ücretin 2 katı . incelemeye alınırsa asgari ücretin 4 katı kayıt geçersizliği cezası alır.

 82. Hakan Akın

  Ben bir dersanede saatlik olarak çalışıyorum. Sözlü olarak anlaştık herhangi bir yazılı belge yapmadık. Müdür bana sigorta yapamayacağını söyledi. Az saate girdiğimi gerekçe gösterdi. Ben de yeni başladığım için kabul ettim. İlerde yeni bir sözleşme belki yaparız dedim(seneye için gibi). Daha sonra ders sayım artırdılar ve paramın bir kısmını verip kalanını vermediler. Belli bir kotaları varmış. Ben çalıştığım gün ve ders saatlerini çetele yapıp gösteriyordum her ay. Buna rağmen kotamız var dediler.
  Ben kurumu şikayet etmek istiyorum. Memurluğun başlamadan yanar dediler. Ne yapmam gerekiyor. Lütfen yardımcı olun. Ben para kazanmak istemiştim, belki ilerde sigorta yaparlar diye ses çıkarmadım. Ama hep ben mağdur oluyorum. Lütfen yardım! Sigortasız çalışıp da şikayet edenlere ceza gelmiyormuş diye yazmışsınız. Lütfen bir kere daha açıklayın. Bir hakkım varsa aramak istiyorum(ki param kalmış kurumda). Teşekkürler

  Cevap: Şikayet edenlerin hiç bir sorumluluğu yok. SGK da kota diye bir tabir yok. Çetelenizi de ekleyip dershanenin yakınında bulunan SGK müdürlüklerine veya merkezine verin. İsterseniz iadeli tahhütlü posta ile gönderin. Alo 170 i de arayabilirsiniz. Alamadığınız maaşınız varsa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü veya hizmet merkezine dilekçe verin . Adresler internette var . Semtinizi yazarak bu müdürlüklerin adreslerine ulaşabilirsiniz.

 83. canan yılmaz

  merhaba ben iki yıldır iş yerinde sigortasız çalısıyordum beni işten çikardı hakkımı araya bilirmiyim.
  Cevap : Tabiki arayabilirsiniz. Hemen bir dilekçe hazırlayp SGK müdürlüğüne elden veya iadeli taahhütlü posta ile gönderiniz.

 84. İsimisiz

  ben bir ay çalıştım ve bir ayın sonunda maaş günümüzde bize yarın dükkanı açmicaz sonra devam edicez dediler.ama birdaha gitmedik ve o günde maaşlarımızı vermediler.sigortamı yapmamışlardı maaşımı talep etmek için ne yapmalıyım.hemde bizi oyaladı bi işe girmeyin biz devam edicez dedi yurtdışına gittiği için bekledik ama şimdi telefonlarımızı açmıyo.bu gitmediğimiz günlerinde parasını alabilirmiyiz?
  Cevap . Bu anlattıklarınızı sgk müdürlüklerine , çalışma ve işkur il müdürlüklerine dilekçe ile yazınız . Birisi sigorta diğeri maaşınız için inceleme yapılacaktır

 85. Yetti Gari

  Telefonla Yapılan isimsiz şikayetler dikkate alınır mı?
  Soruşturmaya uğrayan işverene kimin şikayetçi olduğu fısıldanır mı?
  Sigortasız çalıştırılan kişiler, müfettişler tarafından “Neden ihbar etmediniz” şeklinde soruşturmaya uğrar ve ceza alır mı?
  Aklımda deli sorular
  Cevap Telefon ile şikayette isim vermelisiniz.Kendiniz için şikayet ettiyseniz işverene veya çalışanlara bu kişi burada çalıştı mı diye sorulacak. İhbarda bulunursanız yani bu işyerinde sigortasız işçi çalışıyor derseniz isminiz gizli tutulacak. Sigortasız çalıştırılanlar hiç bir şekilde ceza almazlar.

 86. erdal ikiz

  Calıstıgım yerde 1 aylık sigartamı yatırmamıslar aradıgımda ise hep aynı seyleri soyleyip basından sagıyolar (Halledicez Baktırıyorum Falan Filann ) yasım 17 benim sikayet etmeye hakkım Varmidir.
  Cvp . Tabiki vardır. herkesin şikayet etme hakkı vardır. Bir dilekçe vermeniz yeterli. Yada alo 170 i arayın yeterli.

 87. Döndü KARA

  Ben yaklaşık 10 yıldır bir çiftlikte sigortasız çalışıyorum üstelik maaşımada 10 yıldır hiç zam yapılmadı 500-600 tl para ancak alabiliyorum bunu işverenime söylediğimde kanıtlayamazsın zaten seni buradan atarım dedi ne yapabilirim komşularımın hepside şahit bu duruma nolur bana yardım edin.

  Cvp: Önce SGK ya şikayet dilekçesi ver . 10 yıl şahit ile kanıtlaman için mutlaka dava açmalısın.

 88. erol

  işe yeni girmiştim. ikinci günü işverenin bana verdiği bozuk motorla kaza yaptım.kolum iki yerden kırıldı.ameliyatta platin takıldı.bir sene çalışamayacağım.sigortam yapılmamıştı.işverende kafanı hangi taşa vurursan vur diyor.ben hakkımı nasıl alabilirim.

  Yapacaklarınızı analatayım . Bir dilekçe yazacaksınız . Kaza ile ilgili bilgiler vereceksiniz. İşyeri bilgilerini de yazın. İncelemeye alınacak. Sigortasız da olsanız istirahat sürelerinizin parasını sgk dan alırsınız. SGK da işveren den isteyecek ayrıca yüklü miktarda ceza öder . İşyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine dilekçeyi vereceksiniz. merak etmeyin hakkıyla incelenir.

 89. özlem

  merhabalar ben 18 senedir bir iş adamının yanında sigortasız çalışmaktayım elden maaşımı alıyorum aldığım evrakları biriktiriyorum 12 saat çalışıyorum haftada bir gün izin günü yapıyorum şimdi işten ayrılmak istiyorum hakkımı nasıl alabilirim geriye dönük sigortam ödenir mi 18 senemi tazminatımla kazanabilirmiyim

  işten ayrılmadan sgk ya dilekçe verin. Bir tespit yapsınlar. Gecikme olursa iki ay kadar Hemen gidin bir dava açın. Kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri toplayın . Şahitte lazım. Davayı kazanırsınız. geriye doğru sigortanız yapılır.

 90. ayça

  merhabalar ben emekliyim bir işyerinde 8 yıldır çalışmaktayım son 4 ay sigorta yaptılar.haftada 60 saat çalışıyorum resmi tatilim yok ve devletin verdiği agi yede alamadım maaşım elden veriliyordu ve 8 yıl olmasına rağmen maaşım 1300 tl 8 yılda 400 tl zam yapıldı.noterden ihbarname çektirdim dava açıyorum tazminat almaya hak kazanabilir miyim? şuan işe gitmezsem suçlu sayılır mıyım kıdem alma konusunda ?
  Cvp: Elden para verildiğini şikayet edin. Mahkemede de öne sürün . ispatlarsanız tazminat alabilirsiniz.

 91. emrah

  11 aydır bir firmada sigortasız çalışıyorum ve patron dükkanı devrediyor bende tazminatımı istedim bana biz abi kardeşiz deyip öyle şey olur dedi benim haklarım nelerdir söylermisiniz.
  Şikayet etmelisiniz. Yeni işverene de durumu söyleyin . Borçtan dolayı onunda sorumluluğu olur. Hakkınızı arayın ağbi kardeş muhabbetine kanmayın .

 92. Müslüm

  2 yıldır taksi durağında SGK siz çalışıyorum hala ayni yerdeyim israrima rağmen hala sigortam yapılmadı ihbar etsem ben ne kadar alırım is yeri ne kadar ceza öder.

  Sizin sigortanız yapılır işverende 2 yıl için en az 27 kat asgari ücret cezası öder. Ayrıca primleri öder. Kayıtlar incelenirse 12 kat asgarşi ücret cezası da oradan ödemek zorunda kalır.

 93. Hilal

  Benim annem 20 yıldır biyerde sigortasız çalışıyor ve hala devam ediyo eli mahkum ben arayıp şikayet etsem annem ceza alırmı bide direk iş başındayken gelinse ve görülse sonuçları neler olur.
  Anneniz ceza almaz. İşveren ceza alır. Şkayet sonucu çalıştığınıza dair belge yoksa en fazla bir yıl sigortası olur. 20 yıl için annenizin dava açması gerekir.

 94. hasan

  ben her zaman ecneni ülkelerde yaşamak istedim ..sebebi budur . … kadar değerin yok işverenin gözünde.senin sırtından para kazansın parasını verme sigortasını yapma tehdit et yazıklar olsun ..ben marsa gidecğim gelmekte istemiyorum.

 95. ali

  Slm ben 7 senelik mobilya ustasıyım aynı yerde çalıştığımız arkadaş dükkan açtı oraya girdim 6 ay oldu sigorta yapmıyor bugün de sigortadan dolayı ufak tartışma oldu işi bırakacam şikayet edecem ama komşu esnaflar şahitlik etmez diye korkuyom ne yapmam lazım teşekkür ler.
  Dilekçe verin. alo 170 i arayın . İşyerinde çalışırken tespit edilirseniz şahitliğe gerek yok .

 96. sebahattin akkaya

  slm ben 6 senedir sigortasız çalışmaktaydım çeşitli bahanelerle beni oyalayıp sigortamı yapmadı bu gecen süre zarfında gelen malzemeleri ben teslim aldım son iki senedirde irsaliyelerin fotokopileri bende bu geçen sürelerimi sigorta ve tazminatımı alabilirmiyim saygılar
  Hemen dilekçe yazın aldığınız belgelerin diğer nüshaları imzalı ise geçmişe dönük sigortanız yapıldığı gibi tazminat ve diğer haklarınızı da alabilirsiniz.

 97. Leyla

  Bende sigortasız çalıştırıldım uzun bi süre ve ışten çıktım artık şikayet etsem şikayet eden kişinin bilgilerini işverenle paylaşılıyor mu.
  İşten çıktığınız için yapılan yerel denetimde orada olmayacaksınız. O zaman diğer incelemeler yapılacak . isminiz geçecek . Çünkü sizi soracaklar kayıt ve belgelerde aranaca
  ksınız. Teknik olarak işten ayrıldığınız için isminiz mutlaka geçecek.

 98. ilker

  şuan da çalışmakta olan birisinin eşi tarafından emeklisi olduğu gerekçesiyle iş yeri kendisine sigorta yapmamaktadır işçiye eger sigorta yaparsak eşinin sigortası kesilecek diye yanlış bilgilendirme yapılıyor bunun için ne yapmalıyız bide sigortasız iş yerinde kaza geçiren işçi üniformasını çıkarttırarak hastaneye götürülüyor bunun iş yerine cezası nedir ?
  Bir ihbar dilekçesi yazın verin postaya. Ayrıca kaza geçiren kişi dilekçe ile başvursun . ne kadar formayı çıkartsalar da kazadan dolayı işveren mutlaka sorumlu olacaktır.

 99. merve

  Merhaba,

  Benim 3 senedir çalıştığım yerde sigortam girdikten 3 ay sonra yapıldı.
  Deneme süresi dediler yapmadılar. Fakat öğrendim ki deneme süresinde de sigorta zorunluymuş.
  Bunu şikayet etsem ben de ceza öder miyim? Bana tazminat ödenmek zorunda kalınır mı ?
  Şirket ne kadar ceza ödemek zorunda kalır?

  Teşekkürler

  İşyerinde çalışmaya başlanıldığında sigortalı olmak zorunluluğu var .Deneme süresi sigorta için geçerli değil . İşveren ceza öder . Siz ceza ödemezsiniz. İşverenin ödeyeceği cezaya gelince siz bununla ilgilenmeyin hakkınızı arayın. Dilekçenizi verin

 100. bilal

  Merhaba ben 7 aydan beri ayni yerde ozel sektorde calismaktayim ama sigortasiz calisiyorum ve durumdanda cok rahatsizim uyarma ma ragmen yapilmamis olmasi benim canımı sıkıyor bunun icin ne yapmaliyim tskler.
  Şikayet etmelisiniz. Alo 170 i arayın yada SGK Müdürlükğüne dilekçe verin .

 101. aslı

  merhaba ben bir iş yerinde yaklasık iki aydır sigortasız calıstırılıyorum yapmıyor oyalıyor kendisi peki ben bunu sikayet etsem bnm ettğim belli olurmu ? ceza alsın istiyorum böyle karakterde insanlar serefsizler. ve napmam gerekiyor yardım edin ?
  İsminizin belli olmasını istemiyorsanız sigortasız işçi çalıştırıyor şeklinde ihbar dilekçesi gönderiniz.

 102. salih zeki yüce

  Mrb ben bi trafik kazasi gecirdim 20 gundur yatiyom duzelmem 3 ay falan bulur sigortam var biliyodum ama yapmamislar simdi ise evrak istiyolar benden sigortami yapmalari icin bu durumda ne yapmam lazim tesekkurler.
  İş için görevlendirildi iseniz ve kaza geçirdiyseniz. Şikayet etseniz avantajınıza olur.

 103. METİN ARSLANTÜRK

  Merhaba,
  Sigortasız çalışmanın tespiti ve SGK tarafından tescili konusunda bir uc sorum olacak.
  Şimdiden yardımlarınız için teşekkür etmek istiyorum.

  Sorum şöyle:
  1987 (15 gün) ve 1989 (50 gün) yıllarında 2 farklı işyerinde sigortasız çalışmıştım.
  Şuanada kadar her hangi bir girişimim olmadı ve zaman aşımına uğradığını biliyorum.
  İş verenlerden bir tanesi kendi isteğiyle o döneme ait çalıştığımı kabul ve SGK’na beyan ederse SGK işe giriş tarihimi tescil eder mi?

  Yasal olarak bu mümkün müdür?
  SGK kabul etmez . Mahkeme de sonuç alamzsınız. Ama kesin deliller var ise şansınızı deneyin.

 104. semra

  Mrb.babam 23 yıldır bi pasajda sigortasız çalıştırılıyor .ve okdar yıldır 730 tl maaş veriliyor. biz şimdi dava açmak istiyoruz . Bu konuda napabiliriz yardımcı olabilecek biri varmı lütfen dönermisinz .şimdiden tşkrler.
  hemen sgk ya dilekçe verin peşinden dava açın . Şahitleri de göstererek davayı kazanırsınız.

 105. osman kavaklı

  ben bir şirkette gece bekcisi olarak çalıştım 2 sene çalıştım sigorta yapılmadı bende işçi mahkemesine dava açtım 4 tane şahitle 16 duruşma.sonunda 17 ay sigortazız çalıştıgım tesbit edildi şu an dava yargıtayda iş yeri nekadar ceza alır benim ne para alırım cevap yazarsanız sevinirim.
  İşveren en az asgari ücretin 26 katı para cezası öder. Sizin sigortanız yapılır. Ödenmeyen ücretiniz veya mesainiz varsa açılacak davaya göre paranızı alırsınız. Son olarak kıdem ve ihbar tazminatı isteyebilirsiniz.

 106. kemal

  Arkadaşlar ben 3 aydır mütahit elemanı olarak arabamla birlikte bir devlet kuruluşunda şoför olarak çalışıyorum.Fakat bu süre içerisinde ne maaş alabildim ve nede sgkdan sorduğuma göre sigortam yatırılmış.Şu an çok mağdur ve zor durumdayım iki çocuğum var ve ben maaş alamıyorum artı sigortam da yatıtılmıyor.Lütfen bana hakkımı nasıl savunabileceğimi bu işten anlayan bir kardeşimiz açıklayabilirmi.yani ben şuan alamadığım maaşımı ve çalıştığım süre içerisindeki sigortamın yatırılmasını istiyorum.Devlet dairesi olduğu için çalıştığıma dair tonla belge var.Bu arada mütahitede herhangi bir dava açma hakkım varmıdır??
  İşyerinin bağlı bulunduğu sgk ya gideceksin. Dilekçe yaz elindeki belgelerinde fotokopisini ekle . elinde belge varsa davaya gerek yok. SGk incelemesinden sonuç çıkmaz ise dava aç. paranı vermiyorlarsa bölge çalışma işkur müdürlüklerine dilekçe vereceksiniz.

 107. Sigortasız

  Merhaba Ben 1 yıldır bulundugum firmada çalısıyorum işe giriş belgem fln yok şikayet edebilirmiyim edemezmiyim.
  Tabiki edebilirsiniz. beklemeyin dilekçe yazıp iadeli taahhütlü postaya verebilirsiniz. Alo 170 i arayabilirsiniz.

 108. tugba

  iyi günler benim kardeşim özel bir hastanede 2 aydır çalışıyor 15 gün deneme süresi dediler daha sonrada 1 ay işi öğrenme süresi dediler sigorta yapmadılar aynı zamanda ücrette ödenmedi.Bundan 15 gün önce girişi yapıldı 2 aylık sözleşme yapmışlar şimdide işten çıkartma ihtimalleri var. sözleşme bitimine de daha daha 45 gün var.bu durumda işten çıkartıldığında nereye dilekçe yazabiliriz veya başvurabiliriz haklı çıkma olasılığı nedir karşı tarafa ne gibi cezai işlemler uygulanır.
  Cvp Deneme süresi veya işi öğrenme süresinde sigortalı olmak zorunlu . Kardeşinizi 45 gün sigortasız çalıştırmışlar . Hemen SGK müdürlüklerine dilekçe verin. İşveren işten çıkarabilir 1 yıl dolmadığı için kıdem tazminatı vermez ama ihbar tazminatı vermek zorunda. Ödenmeyen ücretler için Bölge çalışma işkur il müdürlüğüne dilekçe vereceksiniz.

 109. ALİ KÖSE

  Merhabalar;
  Ben EMEKLİ yim ve bir ÖZEL sektörde çalışmaktaydım. Fakaat 1 yıl çalıştıktan sonra ayrıldım. Bu süre süre zarfında işveren Sigorta yapmak istemedi ve sorumluluk bana ait dedi. Kontrollerde hep ssk lı çalışıyor denildi.Evraklarda ve yazışmalarda hep imzam var. Şikayet edebilirmiyim?
  Şikayet edebilirsin. İmzaların varsa işverenin oldukca fazla ceza alır. Sizin hiç bir sorumluluğunuz yok.

 110. burak k

  Hayırlı Bayramlar 26 Mayıs tarihinde bir sirkette çalışmaya başladım.Ve şu ana kadar hiç maas almadım.Verecekler gibi de durmuyor.1900 tl maaşla işe başlattılar ancak sigortamda yapılmadı.Şikayet ettiğim zaman ben asgari ücret üzerinden mi değerlendirilirim ? Çalıştıgımı ispat ile ilgili şirket arabası var altımda faturalarda ismim imzam var cep telefonları var elimde.Ancak derdim maasımı almak şikayet sonrasında haklarımı alabilirmiyim ve nasıl bir prosedür işliyor.Sigortam bu şikayet sonrasında yatırıldığında benim beyanım olan 1900 üzerinden mi yatırılır geçtiğimiz iki ay için ? Şirket bu noktadan sonra beni çıkardığında ayrıca bir tazminat kazanırmıyım ? Teşekkürler
  Cvp: İyi Bayramlar . Faturalarda ismin varsa SGK seni hemen sigortalı yapar . Sigorta için SGK Müdürlüklerine bir dilekçe ver . Ücretlerin için Bölge Çalışma İşkur Müdürlüğüne dilekçe yaz. İşten çıkartılırsan 1 yıl çalıştın ise kıdem tazminatı alırsın

 111. caner

  mrb ben bir tüp bayisinde 10 seneye yakın sigortasız çalıştırıldım geçcen sene işten çıkartıldım haklarımı alabilirmiyim bilgi verirseniz çok memnun olurum mahkemeye vericem kazanma ihtimalim yüzde kaçtır ve eğer kazanırsam sigorta bedeli on senenin geriye dönük mü yatırılır yoksa paraya çevrilip mi bana ödeme yapılacak..

  Mahkeme karar verecek genelde 5 yıl geri gider . Sna ödeme yapılmaz. Sigortalı günlerine 5 yıl eklenir.

 112. Emine

  7 yil boyunca sigortasiz calistirildım hep oyalama vardi şimdi sikayat etsem bende bir ceza ödermiyim ve ne kadar para alirim bunca seneye karsilik ne saglik sigortasi yaptilar ne normal ben nereye nasıl basvuru yapabilirim.
  Cvp : Sen hiç bir ceza ödemezsin. SGK Müdürlüklerine dilekçe ile başvur. Eğer herhangi bir yere imza attıysan fatura irsaliye gibi bunları ele geçir . Tanıklarını da göster .

 113. mehmet

  Annem ve babam 6 yildir bir ciftlikte calisiyolar babamin 5 yildir sigartasi var annemin sigortasini yapmadilar ayrica yillik izin ve pazar gunu izinlerini de vermiyolar.maaslarida 1500 lira oldugu halde asgari ucret sigortasi yaptilar babama ve elden oduyolar maasi. Suan hic bi sebeb yokken isten cikartmak istediler biz ne yapabiliriz yardimci olursaniz cok seviniriz..
  hemen şikayet edin SGK müdürlüğüne aynen bu söylediklerinizi yazılı verin.

 114. leyla

  ben 7 aydır bir kapıcı dairesinde ssk sız oturmaktayım yapmyacaklarını söylediler.sadece 200 lira veriyorlar aylık faturalarım bana ait.ben kabul ederek girdiğimden dolayı ssk şikayet etsem bana hak tanırlar mı?
  Cevap . Sigortalı olmak kanuni zorunluluk . Ben istemiyorum diyemezsin yada anlaştık denilemez. Bunlar olsa bile şikayet edersen kapıcılık görevini yapıyorsan sigortalı olursun. Sana herhangi bir ceza veya yaptırım olmaz.

 115. esra

  Bir isyerinde sigortali olarak calismaktayken, ayni zamanda bizim sitemizde barinma ve faturalarinin odenmesi karsiliginda hafif isler yapmaktadir.
  Zaten sigortali bir isi olan bu kisiye bizim de sigorta yapmamiz gerekir mi? Tesekkurler.
  Önemli bir konu . Sizinde sigorta yapmanız gerekiyor. Bir kişi birden fazla işyerinden sigortalı olabilir.

 116. ayşe

  özel bir dershanede ders ücretli çalışmaktayım.haftada 4 gün anlaşmıstım ve ayda 420 tl alıyorum. Puantajlı ssk yapıcaz demişelerdi 2 bucuk aydır hala yapmadılar. Bu şekilde calısan 3 kişiyiz.ben şikayet edeceğimi söylemiştim müdüre alo 170 i aradıgımda kimlik bilgilerim acıklanmaz demişler ama bilemiyorum , Gerçi ilk şüphelenecekleri kişi benim ! Nelerle karşılaşacağım bilgi verirseniz sevinirim.
  Alo 170 e kimlik bilgilerinizi verirseniz . özellikle sizin için araştırma yaparlar . Diğer şekilde dilekçe ile ihbarda bulunabilirsiniz. Bu durumda isim farklı olsada önemi yoktur. sigortasız çalışanlar var şeklinde yazabilirsiniz.

 117. ahmet

  Ben yabancı uyrukluyum.3 aydrı bir mağazada sigortasız olarak çalışdım.fakat son iki haftalık maaşımı alamadım.sigortasız çalışdığım için maaşımı alamadığımdan dolayı şikayet etme şansım yok.fakat sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı şikayet etsem bir sonuç çıkar mı ?
  Şikayet edebilirsiniz. ayrıca yabancı uyrukluların çalışması bazı şekiller bağlanmıştır. izinsiz çalıştırılıyorsanız işveren çok daha fazla ceza ödemek zorunda kalır.

 118. kayıt dışı

  işini hakkıyla yapan dürüst müfettişler bunu okuyorsa tekstile ağırlık versin, ortalık şenlensin, devletimizin kasası dolsun, milletimiz varolsun.

 119. azmi dilmeci

  selam benim sormak istediğim bir sorum var sgk sız calıştırmak yasak tamam ama sgk sız calışmak isteyen ve calışan kişiye ne olur bunu merak ediyorum vereceğiniz bilgilerden dolayı teşekür eder saygılar sunarım
  cezai yaptırımı yok fakat emeklilik ve gss ile ilgili problemler karşılaşabilirsiniz . Ayrıca tespit edilirse veya kaza olursa ve buna benzer durumlarda işverene ödeyeceği primlerden daha fazla maliyet çıkabilir.

 120. kerim fatih

  arkadaşlar herzaman ssk pirimlerinizin yatırılıp yatırılmadığını incelemek sizin elinizde e-devlet sitesinden ve googleden de artık tc bilgilerinizle yapılabiliyor bunu hiç bir zaman ihmal etmeyin yanlız internet üzerinden bakarsanız 1ay sonrasında gözükür çalıştığınız ay bununda altını çizeyim.sgk müdürlüklerinden çalıştığınız ayın sonunda işlem hareketlerini görebilirsiniz yani internetten biraz daha geç gözükür bilginize.

 121. banu

  sigortasız çalıştırılan arkadaşlara tavsiyem,elinizde çalıştıgınızı kanıtlayacak belgeler biriktirin.makbuz,bordro,çalışma saatini gösteren yazılı belge,görevlerini gösteren belge olabilir.hiçbirşey bulamazsanız işyerinize gelen kargocular,postacılar olursa onlardan teslim alacagınız işyerinizle ilgili herhangi bir şeye imza atın.elinizde belge olursa çalıştıgınızı kanıtlamak daha iyi olur. sgk ya çalışma bakanlıklarına şikayet edebilirsiniz.alo 170 var.başbakanlık iletişim merkezi bimer var.korkmayın,şikayet eden işçiyi işveren işten cıkaramaz.çıkarırsa kötü niyetli oldugu için ayrıca cezası vardır iş kanununda.ısrarcı olun.
  ben işte çalışırken şikayet etmiştim.sgk dan gelenler geldiklerinde beni çalışır halde gördükleri için direk ispatlanmıştı çalıştıgım.sgk şikayet edeni saklı tutar,kesinlikle açıklamaz.yasaktır.

 122. banu

  ben devletin kamu kuruluşu olan bir okulda 1 yıl sigortasız çalıştırıldım.şikayet ettim.sgk ya şikayet dilekçesi yazdım.sgk ya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına internetten sürekli mail attım.alo 170 i arayıp şikayet etttim.en son bimer (başbakanlık iletişim merkezi)ne mail attım.şikayet ettim.3 ayın sonunda okula sgkdan geldiler.teftiş edildi.sadece benim için 17 bin ceza yazıldı.geriye dönük 1 yıllık sigortam ödendi.asgari ücret almıyordum önceden.500 tl alıyordum aylık.onları asgari ücrete tamamlayıp,tazminat olarak bana verdi okul.
  sonuç olarak sigortamı aldım,tazminatımı aldım.haklarımın hepsinni aldım.halada aynı yerde çalışyorum.tavsiyem şuki hakkınızı arayın,bu bizim emeğimizin karşılığı.ısrarcı olun.sürekli şikayet edin.yılmayın.işçi sınıfı kendi emeğini kendisi savunucak.direnicek.sgk dan gelenlerde,çalışma bakanlığından gelen müfettişlerde cok saglam insanlar.cok yogun çalışıyorlar,gecikmeler ondan bence…

 123. mergül

  anlaşılan cezalar yetersiz hala kaçak işçi çalıştıranlar var akşamları yattıklarında nasıl uyuyorlar bilmiyorum ?

 124. yılmaz odabaş

  ben beş yıl bir otelde çalıştım bugun yarın derken sigortalı yapmadılar dava açtım 18. duruşma bitti hala sonuç yok adalet mi sizce bu.
  haklısınız

 125. özer

  mayıs-haziran 2011 tarihlerinde toplam iki ay bir şirkette çalıştım. ücretimi ödemedikleri için ayrıldım. işyeri yetkilisi ile yaptığım görüşmede iki aylık ücreti çalışan başka birine bana vermesi verdiklerini söylediler. o da bana hala ödeme yapmadı. bu arada sigortam da yapılmadı. yasal hakkımı aramam için öncelikle ne yapmam gerekir?

 126. can

  cevabınız için teşekkür ederim ancak elimizde hiç kanıtlayıcı belge yok firmayı arayıp sizi mahkemeye verip çalıştığımız süreleri kanıtlayacak şahit getireceğiz desek korkup parayı verirlermi acaba.Çünkü aslında şahitte yok aslında çok var ama hepsi o firmada halen çalışıyor diye şahitlik yapmak istemezler.

  Firma hakikaten dünyanın en büyük firmalarından biri hatta kızıma sen merak etme bu tamamıyle bir ihmal merak etme aile içi bir olay gibi kabul et filan demişler aslında şikayet edeceğiz diye korkuyorlar gibi geliyor bize.

  işyerinin bulunduğu adrese bakan merkez müdürlüğüne sigortasız çalıştırıldığınız için
  maliyeye (vergisini ödemediği için)
  çalışma bölge müdürlüğüne maaşı vermediği için
  dilekçe yazıp verin o zaman onlar sizin peşinizde gezer

 127. can

  Kızım İstanbul da Dünya nın en büyük firmalarının birinde 6 aydır çalışmakta.Ancak bu firma nasıl olduysa sigortalı olarak bildirmemiş.İşe başlarken içinde maaşının ve ne zaman zam yapılacağıda yazan ve deneme süresi olan ve bir sözleşme imzalatmış.O günden bu güne kadar maaş ödemediler ve en son olarak 3 aylık maaşını elden verelim bankadan ödeyemeyiz çünkü sigortalı bildirmeyi unuttuk bizi mahkemeye verirsen ceza alırız demişler.3 aylık maaşını aldığın gibi sigortalı girişini yapalım ondan sonra bankaya yatırırız demişler.Kızım da 3 aylık maaşını elden aldı ama işten ayrılmak istiyor.Bizde diğer 3 aylık maaşınıda kurtarmak istiyoruz çünkü maaşı bir hayli yüksek.Birde firma deneme süresi için para ödemeyiz demişler bu kanunimidir.Bazı sorduğum arkadaşlar olmaz öyle şey deneme süresindede maaş ödemesi gerekir diyorlar.Vereceğiniz cevap bizim için çok önemli şimdiden çok teşekkürler ederim.
  deneme süresi tazminatlarla ilgilidir.Bu sürede maaş vermek zorunda ve sigorta yapmak zorunda. Kanıtlayıcı belgelerle ve sözleşme ile hemen sgk ya dilekçe verin .

 128. coşkun ç.

  slm ben 2004 yılında bir tur firmasına servis şöförü olarak işe girdim işe girerken bana bir kağıt imzalattılar ne olduğunu sorduğumda işten çıkartılırsan bizden tazminat talep etmeyeceğime dair bir yazının altına imza attırdılar,ve bir durum yaratarak beni işten çıkardılar sonra aradan birzaman sonra beni tekrar işe çagırdılar işe başladım 5 ay sonra hastaneye gittigimde sigortasız olduğumu anladım bunu söyledigimde beni tekrar işten çıkardılar,ve en son bu firma beni 2012 yılının 1.ayın 10,da tekrar işe aldı ve 900 tl maas ve hemen sigorta yapıp işe başlatacaklardı ve başlattılar sigortam yapıldımı diye sordugumda yapılmadı cevabı aldım 45 gün çalışmamın sonunda beni tekrar işten çıkardılar ben bu durumda ne yapmam gerekir.

 129. engin avcı

  ben komşumun marketinde çalışmaktaydım ve sadece2 kişi kardeşi ve ben günlük 12 saat çalışıyorduk 7/24 açık olan bir market antalyada ve bana bugün yarın derken tam 14 ay geçti sigortamı yatırmadı ve son maaşımıda alamadım işten çıkardı çalışırken çıkmadan 20 gün önce ben doktora gittim ve sigortam olmadıgı için şikayet dilekçesi verdim sgk antalya müdürlügüne şimdi işten ayrılalı tam 3.5 ay oldu ne gelen var nede giden her kafadan biri bir şey söylüyor maaşımı alamadıgım için bölge çalışmaya gittim onlarda önce sgk müfettişleri gelsin o tutanak tutsun sonra biz maaşın için baş vurursun dediler direk gidersek inkar eder dediler müfettişleri bekliyorum bu halolmadıgı için işsizlik maaşıda alamıyorum avukata danıştım bütün faturalarda imzan var dedim site kamera kayıtları resimlerim oda çok iyi dedi ve başka bir avukatda o günlerini öder ve snada 12 bin lira ödeyecek dedi yani 12 milyara yakın para alırız dedi dogrumu acaba beni aydınlatırsanız çok memnun olurum saygılarımla
  Bağlı bulunan sgk müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne ilekçe vermediniz ise verin . vermiş iseniz telefon veya yazı ile sorun . Muhtemelen sgk denetmenleri inceleme yapacaktır.

 130. mine

  mrb.ben 2007 yılı ocak ayı itibariyle bir muhtarlıkta sekreterlik yapmaktayım.300 lira ile işe sigortasız işe başladım.şu anda maaşım 400 lira.2 gün önce maaşımı gene 400 lira verince zam istedim muhtardan.oda bana zam yapamayacağını işime gelmiyorsa iş bulmamı söyledi.bende 170 i arayarak şikayet ettim.müfettiş göndereceklerini söylediler.muhtar bana gönüllü çalışıyordu derim,ben iş sahibi değilim,birşey tutturamazsın dedi.benim o zamandan beri burda çalıştığıma şahit ptt ve emniyet memurları var.bu durumda benim ve muhtarın açısından sonuç ne olur? ayrıca başka yapmam gereken ne var? yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.
  Mine hanım
  1-gönüllü çalışma diye bir şey yok muhtar uydurmuş
  2-ücret vermez ise bile sigorta yapmak zorunda
  3-muhtar sigortanızı yaptırmak zorunda .cezaları ödediği gibi birde asgari ücretin altında para verdiğinden dolayı ceza öder
  4-hele birde bir kaç resmi evraka imza attıysanız tamamen şartlar sizin lehinize

 131. yasemin

  mrb her zaman kaldığım otel sigortasız işçi çalıştırıyor bunu hangi mercilere bildirebilirim çünkü o kişiler hakkını arayamıyor.zamanında bende birçok sigortasız işte çalışmak zorunda kaldığım için halden anlıyorum.
  bulunduğunuz ilin sosyal güvenlik il mü
  dürlüğüne yazın yada alo 170 e ihbar edin

 132. güncel blog

  ben 3 aydan beri aynı yerde çalışmaktayım ama bunun hakkını nasıl alabilirim. yardımcı olurmsunuz.
  sgk müdürlüğüne dilekçe yaz yahut alo 170 ihbar hattını kullanın

 133. ahmet çimen

  ben 6 yıldan beri aynı yerde çalışmaktayım ama ilk girişde beni 8 ay sigortasız çalıştırdılar bunun hakkını nasıl alabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir