65 yaş maaşı ne kadar

65 yaş maaşı 2019 Temmuz ayı  için hesaplanmış olup 607,42  TL olmuştur.  Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olanlar 672,91 TL alacaklar.  2019 Temmuz ayı  katsayıları belirlenmesi ile bilgiler güncellenmiştir . Yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının (4387) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olanlar için katsayı 4860 olarak belirlenmiştir. Buna göre;Yaşlılık Aylığı (65 yaşını doldurmuş yaşlılar) : Belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile  çarpımı kadardır.Memur maaş katsayısı 0,138459  olarak belirlenmiştir.
2019 yılı Temmuz Aralık arası hesap bilgileri aşağıdadır.
01.07.2019-31.12.2019  tarihleri arası 607,42  TL dir. .
Engelli olanlar  memur maaş katsayısının 4860 katsayı ile çarpımı  sonucu bulunan  672,91   TL alacaktır
SGK dan bir gelir veya aylık alanlar , sigortalı çalışanlar yada sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
hükümlerine göre harçlık ödenenler 65 yaş maaşından yararlanamaz.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilmesi 65 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekir .
Kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplanır ikiye bölünür . Kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz. 2019 Temmuz ayında esas alınan bu rakam 610 TL dir. Eş ile birlikte 1220 TL dir
2022 sayılı kanun budur
Yönetmelik ise buradadır.