Sigortasız işçi çalıştıranların ödeyecekleri idari para cezaları sigortasız işçi cezası

2019 yılı sigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir ?  Sigortasız işçi çalıştıran ne kadar ceza öder sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2019 yılında ne kadar oldu diye sık sık sorular sorulur.Kayıt dışının ve sigortasız işçi çalıştırmanın fazla olduğu ülkemizde cezalarda azımsanmayacak kadar fazladır.Sigortasız işçi çalıştırmaya SGK’nın vereceği cezalar asgari ücrete bağlanmıştır.Dolayısıyla her altı ayda bir asgari ücrete bağlı olarak artış gösterir.Açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır. Sakın  sigortasız işçi çalıştırmayınız .

Uzun yazı ve ayrıntıyı okumak istemiyorsanız kısaca yazalım .Sigortasız işçi çalıştıran işveren bilanço usulü defter tutuyorsa (yevmiye defteri ) 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. İşletme defteri tutan asgari ücretin 32 katı öder  İşveren defter tutmuyorsa özel inşaat gibi 1 yıl için 28 asgari ücret katı ceza alır. 

1 ay sigortasız işçi çalıştıran işe giriş bildirgesinden iki , aylık prim hizmet belgesinden  de iki olmak üzere 4 asgari ücret ceza öder. İnceleme yapılırsa 1 asgari ücret kayıt geçersizlik cezası alır. İşyeri bildirimi de yoksa 3 asgari ücret cezası ödenir. Kayıt geçersizliği yerine ibraz etmeme cazasıda istenir. (tutulan deftere göre 3 , 6 , 12  kat asgari ücret olarak değişir )
Evde sigortasız işçi çalıştıranlar 1 yıl için işe  giriş bildirgesinden iki asgari ücret aylık prim hizmet belgesinden 24 asgari ücret dosya yoksa işyeri bildirgesinden 3 asgari ücret ceza alır. İnceleme yapılırsa  6 asgari ücret ibraz etmeme cezası ödenir. Primler gecikme cezası ile aşınır.Evde çalışan  Yabancı uyruklu ise ayrıca cezalar verilir.

Özet olarak sigortasız işçi çalıştıran işveren cezaları asgari ücrete bağlanmıştır. Sigortasız işçi çalıştırdığı için doğal olarak işe giriş bildirgesi de  vermemiştir (2 asgari ücret ceza ) sigortasız işçiyi aylık prim hizmet belgesinde de göstermemiştir (her ay 2 asgari ücret ceza ) Ücret bordrosunda göstermemiştir (yarım asgari ücret ceza  ) yasal defter kaydetmemiştir (her ay yarım asgari ücret ceza ) bunları topladığımız zaman 1 yıl için 38 asgari ücret ceza ödenmek zorunda . Kısaca asgari ücrete bakın 38 ile çarpın işte ceza . Ayrıca Ücretini bankaya yatırmadı cezası var . Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğar. Birde primleri gecikme zammı ile alınır . Teşvikleri de iptal olunur İşkazası geçirirse  kendisine eşine çoluğuna çocuğuna bağlanacak maaş sorgusuz sualsiz sigortasız çalıştıran işverenden tahsil edilir. Birde olayın vicdani boyutu hak hukuk adalet insan hakları dini boyutu var.Sakın ola ki sigortasız işçi çalıştırmayın.

Sigortasız çalışanlar nereye şikayet edebilir . Alo 170 i arayın dilekçe ile sgk il müdürlüğü veye sgk merkezlerine başvurabilirsiniz.

Şimdi aşağıda sigortasız işçi çalıştırmanın cezaları geniş kapsamlı anlatılmıştır.

1) SGK Müfettişi veya SGK denetmeni  inceleme sonucu sigortasız işçi çalıştığını  tespit yaparsa ödenecek cezalar:   1 yıl için ve 1  sigortasızı baz alıyoruz  .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece  işe giriş bildirgesi cezası eklenir. Ayrıca sigortasız çalışanların çalışma süreleri artttıkca ücret bordrosu ve defter kayıt belgelerinin geçersizliğine bağlı cezalar üst sınıra kadar artar.
a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1yıl için 1sigortalı) 38 asgari Ücret ceza verilir.
b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı  (1 yıl için 1 sigortalı ) 32 asgari Ücret ceza verilir.
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara sigortasız işçi çalıştırdığından dolayı (1 yıl için 1 sigortalı ) 29  asgari Ücret ceza verilir.
İdari para cezası tablosu
sigortasız çalıştırılan ilgili dönem asgari ücret cezaları uygulanır. Gecikme cezaları eklenir.

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 2 katı Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret
Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle ) Her Ay için asgari ücretin yarısı Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2×12 Üst sınırı geçtiği için üst sınır uygulanır Toplam 3 asgari Ücret
Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için Her Ay için asgari ücretin yarısı Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret Asgari ücretx1/2x12Toplam 6  asgari Ücret(ücret bordrosu ve defter geçersizliğinin üst sınırı ibraz etmemeyi geçemez) Defter tutmadığı için cezası yok
TOPLAM 38 kat asgari Ücret idari para cezası 32 kat asgari Ücret idari para cezası  29 kat asgari Ücret idari para cezası

Üst sınırı olan idari para cezaları

Ücret bordrosunun geçersiz olmasından dolayı (Sigortasız çalıştırılan işçiye ait kayıtların olmaması nedeniyle ) Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar en fazla asgari ücret x 3
Yasal Defterin geçersiz olmasından dolayı (yasal defterde sigortasız çalıştırılan işçiye verilen ücretlerle ilgili kayıt olmadığı için Üst sınır ibraz etmeme cezasıdır.Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara en fazla :asgari ücret x12 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar en fazla asgari ücret x 6

Yukarıda yazılı üst sınır ile ilgili tartışmalı bir durum ortaya çıkmaktadır. İşyeri kayıt ve belgeleri 1 yıl değilde 5 yıl için incelendiğini varsayalım.SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurları sigortasız işçi çalıştırmanıza bağlı 5 yıllık Yasal defter ve Ücret bordrolarınızı geçersiz saydığını kabul edersek, Yasal defter ve ücret bordrosunun geçersiz olmasına bağlı olarak her ikisi için 1 ibraz etmeme cezası ile karşılaşırsınız .Oysa hiç ibraz edilmez ise 1 ibraz etmeme cezası uygulanır.İbraz edilmeyen tüm işyeri kayıtları için üst sınırdan tek ceza uygulandığına göre ibraz edilipte geçersiz olan işyeri kayıtları için daha yüksek  ceza ödemek mantıklı değil ve Kanunun idari para cezaları ile ilgili ruhuna ters düşer. Dolayısı ile hem ücret bordrosu hemde Yasal Defterlerin geçersiz olması halinde ceza toplamı üst sınırı geçiyorsa  üst sınırdan tek ceza ödenecektir.

2)Sigortasız işçi çalıştırıldığı  mahkeme kararıyla tespit edilmiş ise : Mahkeme Kararı sonucu sigortalıya hizmet verilmiş ise veya  diğer Kamu kuruluşlar denetim elemanlarınca tespit yapılmış ise bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden sigortasız çalıştığı SGK ya bildirilmiş ise ödeyeceğiniz cezalar. 1 yıl için ve 1  sigortasızı baz alıyoruz  .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece  işe giriş bildirgesi cezası eklenir.Diğer cezalar sabit kalır.  (Buradaki fark işyeri kayıt ve belgeleri incelenmemiş ise )

a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) : 26 asgari Ücret

b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 26  asgari Ücret

İdari para cezası tablosu

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara  (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar  (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücretx2 Toplam 2 asgari Ücret Asgari Ücretx2 Asgari Ücretx2
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 2 katı Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret Asgari ücretx2x12 Toplam 24 asgari Ücret
TOPLAM 26 kat asgari Ücret idari para cezası 26 kat asgari Ücret idari para cezası 26  kat asgari Ücret idari para cezası

3) sigortasız işçi çalıştırdığınızı kendiniz beyan edip  gerekli belgeleri kendiniz verirseniz :Kendiniz sigortasız işçiye ait bildirimi yapmış iseniz ödeyeceğiniz cezalar  (İşyeri kayıtlarınız SGK Müfettişleri ve Kontrol Memurlarınca incelenirse  ücret bordrosu ve Yasal defter kayıt geçersizliğine bağlı cezalar eklenir..)1 yıl için ve 1  sigortasızı baz alıyoruz  .Eğer sigortasız sayısı artarsa aşağıdaki tabloya sadece  işe giriş bildirgesi  ve aylık prim hizmet belgesi cezaları eklenir..Diğer cezalar sabit kalır.
a) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1yıl için 1sigortalı ) : 2,167 asgari Ücret
b)  Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret
İdari Para cezası tablosu

Ceza nedeni Her ay için Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için ) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için)
İşe giriş bildirgesi verilmemesinden dolayı Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret * Asgari Ücret x 1×2/3 katı Toplam2/3 asgari Ücret Asgari Ücret x 1×2/3 katı  Toplam2/3 asgari Ücret
Aylık Prim Hizmet belgesi verilmemesinden dolayı Her Ay için asgari ücretin 1/5 i veya 1/8 katı Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz.  Asgari ücretx1/8×12 Toplam 1,5 asgari Ücret ** Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz.   Asgari ücretx1/8×12 Toplam 1,5 asgari Ücret Belgenin ek olduğunu ve tek sigortalı olduğunu varsayıyoruz. Asgari ücretx1/8×12  oplam 1,5 asgari Ücret
TOPLAM 2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza 2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza 2,167  asgari Ücret yani asgari ücretin iki buçuk katından daha düşük ceza

 

*Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal

süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,işe giriş bildirgesine bağlı cezalar  üçte iki oranında uygulanır

**1) Aylık Prim Hizmet Belgesinin  asıl olması halinde  aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

**2) Aylık Prim Hizmet Belgesinin  ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Sigortasız işçi çalıştırmakla ayrıca aşağıdaki yaptırımlarla da maruz kalırsınız.

Primleri ve gecikme cezalarını ödersiniz..Teşviklerden yararlanamazsınız .İş kazası meslek hastalığı hastalıkla ilgili masrafları ödersiniz.İş kazası ve meslek hastalığından dolayı bağlanacak gelirleri de ödersiniz ki bu gelirler çok yüksek meblağlar tutmaktadır.

SGK tarafında uygulanacak tüm idari para cezaları için tıklayınız

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

sigortasız işçi çalıştırma cezası 2019