Cenaze ödeneği Cenaze ödeneği miktarı şartları kimler alır

cenaze yardımı
2019 716
2018 594
2017 531
2016 489
2015 449
2014 415
2013 386

Cenaze ödeneği 2019 yılı için 716 TL olmuştur. SGK , iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine hiçbir koşul aranmadan cenaze yardımı ödüyor. Tüfe değişimi geçen yıl için   %11,92 olmuştur.

Ayrıca 360 gün malüllük yaşlılık  ve ölüm sigortası primi olanlara da bu ödenek veriliyor.

Cenazeyi kaldıran diğer  gerçek ve tüzel kişiler,  cenaze ödeneği  hak sahipleri tarafından alınmadı ise yaptığı masrafları belgeleyerek cenaze ödeneği alabiliyorlar.

Cenaze ödeneği miktarını belirleme  sosyal taraflardan işçi, işveren ve emekli temsilcilerinin de bulunduğu Kurum Yönetim Kurulunun aldığı  kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanması üzerine belirleniyor.

Cenaze yardımı dilekçesini  www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/84ea3ed9-48a2-44ef-86f3-66ab96d2fdf6/05-CenazeOdenegi.doc?MOD=AJPERES indirebilirsiniz.

Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı 2481,34 TL dir. Memur eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru  aylığının 1 katı 1240,67   TL verilir ki  2019  için en yüksek devlet memuru aylığı 1240,67 TL dir . Emekli sandığı mensupları için geçerlidir.

Yasal dayanak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Evlenme ve Cenaze Ödeneği başlıklı 37.maddesidir.

Cenaze yardımı önce eşe , yoksa çocuklara , onlar da yoksa anne babaya , anne baba da yoksa kardeşlere verilir. Bu durumda cenaze yardımını kardeşlerin almasının şartı eş çocuk anne babanın bulunmamasıdır.