2019 çocuk yardımı

Çocuk yardımı 2019 , devlet memuru bağkurlu ve  sigortalılara çocuk yardımı ne kadar  ,  çocuk zammı ,primden ve  vergiden istisna çocuk yardımı ve sınırı hakkında bilgiler vereceğiz.
1- Birinci  çocuk için 300 , ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk için 600 TL verilecek.  Bu parayı alabilmek için sigortalı olmaya gerek yok herkes yararlanabilecek (Bu yardım Kamu personeline de verilecek daha önce verilen  doğum yardımı artıkverilmeyecektir. )
15 mayıs 2015 tarihinden sonra çocuk sahibi olanlar yararlanabilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine Sosyal hizmet merkezlerine ve yurt dışında olanlar için konsolosluklara başvurulabilecektir.
Çocuk parası başvuru formuna buradan  ulaşabilirsiniz .
İkiz ve Üçüz çocuğu olanlara iki yıl boyunca aylık 150 TL yardım yapılacak. Çocukların yaşaması ve aşılarının yapılması gerekiyor. Henüz kanunu yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman burada şartları ve mevzuatı yayınlanacaktır. 
2- Diğer çocuk yardımları aşağıdaki gibidir.
a) Devlet memurları 2019    yılında  çocuk  yardımı memur maaş katsayıları belirlenerek aşağıdaki gibi olmuştur. 
0-6 çocuk yardımı 69,22  TL
6 yaş üzeri çocuk yardımı 34,61  TL
b) Şartlı nakit transferi ile çocuk yardımı
Sigortası olmayan muhtaç durumda olan ailelerin çocukları  için sydv sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı tarafından çocuk başına aylık aşağıdaki yardımlar yapılır.
Doğum hastanede yapılırsa bir kereliğine 70 TL verilir.
İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 35 TL
İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 40 TL
Orta öğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 50 TL
Orta öğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 60 TL
MEB tarafından yapılan sınavlarda illerinde ilk ona giren Türkiye’de ilk 20.000 e giren  çocuklara aylık 500 TL verilecek. Üniversite sınavlarında ilk bine giren çocuklara bir defaya mahsus 5000 TL verilecek
c) Sigortalılara asgari geçim indirimi adı altında verilen çocuk ve eş yardımları aşağıdaki gibidir.
1 çocuk için 28,78 TL 2. çocuk için 28,78 3. çocuk için  38,37 TL  verilecek  Eş için 38,37 TL verilir. Çocuk ve eşten alınacak agi  vergi ile sınırlı.  Alınacak para 326, 15 TL den sonra kesilir

durumu agi 2019 agi ile ele geçen
bekar 191,85 2.020,58
çalışan eş çocuksuz 191,85 2.020,58
çalışan eş 1 çocuklu 220,63 2.049,36
çalışan eş 2 çocuklu 249,41 2.078,14
çalışan eş 3 çocuklu 287,78 2.116,51
çalışan eş 4 çocuklu 306,96 2.135,69
çalışan eş 5  çocuklu 326,15 2.154,88
evli eş çalışmıyor çocuksuz 1.828,73 230,22 2.058,95
evli eş çalışmıyor 1 çocuklu 1.828,73 259 2.087,73
evli eş çalışmıyor 2 çocuklu 1.828,73 287,78 2.116,51
evli eş çalışmıyor 3 çocuklu 1.828,73 326,15 2.154,88
evli eş çalışmıyor 4 çocuklu 1.828,73 326,15 2.154,88
evli eş çalışmıyor 5 çocuklu veya daha fazlası 1.828,73 326,15 2.154,88

d)  Yeni doğan çocuk için emzirme yardımı
180 TL dir. 
e) Kreş yardımı
0-6  yaş arası çocuğu devlet kreşine anaokuluna giden çalışan annelere verilecek olup 100 Avro dur. (şimdilik İstanbul Ankara Antalya Bursa Elazığ ve Malatya ilinde çalışan anneler başvurabilecektir.)
f)Çocuk zammında sigorta prim indirimi
2019 Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.2019 yılında işveren tarafından sigortalıya verilen çocuk zammından 01.01.2019-31.12.2019 dönemi itibariyle 1 çocuk için 51,16  TL 2 çocuk için 102,32 TL  tutarındaki miktar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz
g) çocuk zammında gelir vergisi indirimi
GVK ‘ nın  25 maddesinin 5 . bendinde Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması, Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir. Devlet memuru çocuk yardımları miktarı sigortalılara ödenen çocuk zamları içinde vergiden müstesnadır. 0-6 yaş grubu çocuk için verilen çocuk zammından 2019 ocak için 65,30 TL , 6 yaş üstü çocuk için verilen çocuk zammından 32,65 TL gelir vergisinden müstesnadır.