Tazminatı hesaplama

Bu sayfada Kıdem tazminatı hesaplama, ihbar tazminatı hesaplama  ne kadar kıdem ve ihbar tazminatı alırım sigortalı ssk lı memur işçi kıdem tazminatı hesaplama  sorularına yanıt bulacaksınız
Sigortalı çalışanlar için kıdem tazminatı hesaplama  ve  ihbar tazminatı hesaplama


memurlar için emekli ikramiyesi hesabı (kıdem tazminatı hesabı.Not memurlar için kıdem tazminatı olmamakla birlikte emekli ikramiyesi kıdem tazminatı olarak aranmaktadır.)
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır
Kıdem tazminatının hesaplanması  son brüt ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
Kısmi çalışanlar kıdem tazminatı alabilirmi . Kanunda kısmi süreli çalışanlara kıdem tazminatı verileceği şeklinde herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Yargıtay kararlarında ise kısmi süreli çalışanlara kıdem tazminatı verileceği belirtilmiştir. Kısmi süreli çalışanlar için işe giriş tarihine bakılır bu durumda hesaplamalarda kısmi süreli çalışanlar işe giriş tarihini ve son ücretini yazabilirler ve kısmi çalışma sonucunda alınan ücreti yazınız.
Kıdem tazminatı hesaplamasında kıdem tazminatı  tavanını  aşan kısım için  vergisi ödenmek suretiyle kıdem tazminatı ödenebilir .Tavana kadar olan kısmından gelir vergisi kesilmez .Kıdem tazminatından damga vergisi kesilir
Kıdem tazminatı hesaplamasında aşağıdaki ödemeleri brüt ücrete  dahil edilir
Aile yardımı, kasa tazminatı, konut yardımları, mali sorumluluk tazminatları, sağlık yardımları, taşıt yardımları, temettüler, unvan tazminatı, yakacak yardımı (parasal olarak yapılan ), yemek yardımı, yıpranma tazminatı,  ayakkabı bedeli (parasal yapılan ) ,çıplak ücret, çocuk zammı, devamlı ödenen primler, eğitim yardımı, erzak yardımı,gıda yardımı, giyecek yardımı (parasal yapılan) , kalifiye-nitelik zammı,
Aşağıdaki ödemeler kıdem tazminatı hesaplamasında hesaba katılmaz
hastalık yardımı, iş arama yardımı, izin harçlığı, jestiyon ödemeleri, ölüm yardımı, seyahat primleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, yıllık izin ücreti, yolluklar. askerlik yardımı, bayram harçlığı, bir defalık verilen ikramiyeler, devamlılık göstermeyen primler, doğal afet yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatil ücreti,
Hesaplamada her 365 günlük süre bir yıl olarak kabul edilecek kalan süreler ise orantı yapılmak suretiyle  kıdem tazminatı hesabında kullanılacaktır.