ikale sözleşmesi nedir tanımı ve yargı kararları

ikale nedir bozma feshetme anlamındadır. İkale sözleşmesi işçi ve işverenin karşılıklı iş akdini sonlandırmasıdır. İş kanununda tanımlanmamıştır. Yargı kararları ve uygulamada konusu geçmektedir. ikale sözleşmesinde verilen kıdem tazminatı maliyeye göre ücret niteliğindedir tazminat sayılmamaktadır. Bu durumda sgk ya bildirim yapılıp prim ödenmesi gerekmektedir. Bazı yargı kararlarında sözleşmenin karşılıklı feshi sonucu verilen parayı kıdem tazminatı saymaktadır. Bu sözleşme ile doğmuş ve doğacak borçlardan feragat edilmemiştir. Dolayısı ile ibradan ayrılır.Bu nedenle işverenler ikale sözleşmesi ile kıdem tazminatı vereceklerse işçiyi işten ayrılmış gibi göstermektedirler. İkale sözleşmesi varsa işsizlik maaşı alınamaz.

Konu ile ilgili Prof.Dr. Hasan Nüvit GEREK’in iş sözleşmesinin ikale sözleşmesi ile sona erdirilmesi isimli calismatoplum.org da yayınlanan makalesi buradadır  . Aynı sitede yayınlanan ikale ile ilgili yargı kararlarını buradan ve burdan indirebilirsiniz ayrıca bu pdf dosyasını görüntüleyebilirsiniz