Harcırahlar

H Cetveli harcırahlar memur harcırahları yolluk ve gündelikler

2019 yılı harcırahlar ve 2019 yılı H cetveli ile Harcırah hesaplamaları geçici ve sürekli görev yolluğu bilgileri aşağıdadır. Not. 2019 yılı harcırahları 2018 yılı ile aynı olup artırılmamıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanununa burasından harcırah   ile ilgili bilgilerden yol harcırahı hesaplamaya  buradan ve harcırah soru cevaplarına buradan ulaşınız.Memur harcırahları denetim elemanı harcırahları konaklama bedelleri ve h cetveli için yazının devamını okuyabilirsiniz.

1- Memur Harcırahları yolluk ve gündelikleri 2019

2019 Harcırahı
a) Ek göstergesi 8000 ve   daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60
b) Ek göstergesi 5800   (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15
c) Ek göstergesi 3000   (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20
d) Aylık/kadro derecesi   1-4 olanlar 39,85
e) Aylık/kadro derecesi   5-15 olanlar 38,75

a
(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
(2)8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.
Ayrıca memurlar
6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden
buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında
ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.
2) Türkiye düzeyinde bölge düzeyinde ve İl düzeyinde teftiş denetim veya inceleme yapan deneti elemanları yolluk ve harcırahı ile konaklama bedelleri müfettiş denetci denetmen harcırahları 

1.Dereceli Memur Harcırahı Katsayı Alınacak Harcırah Konaklama bedeli Üst sınırı Oranı Konaklama bedeli Üst sınırı miktarı Harcırah x      Üst sınır Oranı
Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah 51,60 1,3 67,08 1,5 100,62
Bölge Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah 51,60 1,1 56,76 1,5 85,14
İl Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah  51,60 0,9 45,44

H – CETVELİ 2019
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

I- Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik Miktarı
A- a)   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 67,40
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 61,50
B- Memur   ve Hizmetlilerden: Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar 15,80
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar 15,25
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Geçici bir görevlendirmeyle belli bir süre görev mahalli dışında başka bir yerde görevlendirilen personel; Harcırah Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince yol masrafı ve gündelik alması gerekiyor. Söz konusu hüküm gereğince yol masrafı içerisinde seyahat edilen vasıta yanı sıra hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca ödenmesi gerekir.

Diğer taraftan adı geçen kanunun 42. Maddesinde; Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere kanunda belirtilen gündelikler, görev mahalline varış tarihinden itibaren; Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilmeyeceği, ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla; geçici görev ile hastanede göreve başladığınız 05.03.2007 gününden itibaren ilk 90 gün için tam yevmiye ikinci 90 gün için 2/3 yevmiye verilmesi; kalan günler için ise yevmiye verilmemesi gerekecektir.

Yukarıda belirttiğimiz hususları sıralayacak olursak;

a- İkametgahınız ile terminal ya da istasyon vb yere kadar olan ulaşım bedeli ile varsa bagaj hamaliye vb giderler,

b- Yol masrafı (otobüs, tren, uçak vb),

c- Geçici görev mahallindeki terminal vb yer ile görev yeri arasındaki ulaşım bedeli ile varsa bagaj hamaliye vb giderler,

d- İlk 90 gün tam, ikinci 90 gün 2/3 oranında gündelik,

e- Asıl görev mahalline geri dönüşle ilgili olarak a, b ve c maddelerinin tekrarı;

İle elde edilecek toplam bedel almanız gereken harcırah miktarını belirleyecektir.

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

Sürekli görev ile görevlendirilen bir personel ( Harcırah Kanunu md.10 a göre yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar…..)

a- yol masrafı

b- yevmiye

c- aile masrafı

d- yer değiştirme masrafı  hak eder.

Yorumunuz

38 comments on “H Cetveli harcırahlar memur harcırahları yolluk ve gündelikler

Mehmet

İl dışı iki veya üç günlük görevlendirmelerde yol+konaklama +günlük ücreti alıyoruz. Göreve giderken ilin otobüs veya uçak durumuna göre yola çıkıyoruz. Öyle ki mesai içinde saat 16.50 de veya sonrası saat 22.00 de uçakla veya otobüsle gittiğimizde o güne ait yolluk alabilirmiyiz.göreve çıkılan gün içinde saat önemli mi…
Uçak ile yolculuk yaptık uçak ücretini kurum ödüyor, harcıraha otobüs ücreti yazılsa otobüs ücreti ödenir mi?
Cevap: Saat önemli. Örneğin 3 günlük görevlendirildiniz. Görev yerine 1 gün önce otobüse bindiğinizde 4 günlük harcırah alırsınız. Saat 22.00 da yola çıkmışsanız gece 00.00 dan önce yola çıktığınız için 1 günlük harcıraha hak kazanırsınız.Uçakla gidip otobüs parası almanız uygun değil . Çünkü gidiş varış saatleri önemli.

kpss eğitim

Çok güzel bir yazı. Ayrıca Güzel kaliteli bir site. İlgimi çeken konulara ulasabiliyorum.tesekkurler Herkese onerecegim bir kaynak site. basarilarınızın devamını diliyorum.

ali

ayrıca hiç bir yerde bulamayacağınız bir bilgi vermek istiyorum;

geçici görevlendirmelerde, yıllık izin ( 1 gün bile olsa ) kullanırken ve ayrıca 7 günden sonraki sağlık izinlerinde harcırah ödenmez.

yusuf melih demiray

Akşamdan çıkıp kalacağınız misafirhaneye yerleştikten sonra Bagaj,Hammal ücreti(Öderseniz) Yol masrafı (Mutat taşıt) taksiye binerseniz belge alınız ve yevmiyeyi hak ediyorsunuz.Konoklamayada ücret öderseniz.10 güne kadar yevmiyenizi 1,5 katına kadar konaklama ücreti ödenir.Faturasını almanız ve kalım ücretini düşük öderseniz ödediğiniz tutar kadar.Örnekle açıklayalım.5Lr,Hamal ücreti,İstanbul-Gebze 15Lr Otobüs parası,Mutat taşıt parası veya bagajın var taksiye bindiniz 20Lr (faturasını alınız) 5 gün sürdü kursunuz 5 X 27.Lr yevmiyeniz.Konaklamaya ücret öderseniz.yevmiyenizin 1,5 katına kadar 10 gün süreyle alabilirsiniz

yusuf melih demiray

Nedeni memurların ve hizmetlilerin harcırahı belirlenirken Bütçe kanunun H cetvelinde yer aldığı ve bu kanun yıllık hazırlandığı için 1 kez değişi,yor

bilgehan

merhaba geçici görev yollukları sadece bir takvim yılı içindeki 6 ay içinmi ödenir, yoksa bir sonra ki yıl geçici görev devam ederse o yıl içinde 6 ay ödenirmi ? teşekkürler

neslii

arkadaşlar anlamadığımm bişey varr şimdi ben eşiminn yanınaa gitmekk içinn alt bölge tayını istedımm..buu ücretlendırmeyıı neye göree yapıyorlarrr..benn istanbuldann zonguldağa gitcemm şimdi bana ne kadarr vercekler hiçbişeyy anlamadımm ben burdann…

Orhan

Merhaba.
Kırıkkale’den resmi görev veya seminer için, Ankara’ya geldiğinizde görev-seminer süresince tam gün yevmiyeli harcırah hakkınız vardır. Memuriyet mahalli dışına çıkacağınız her görev yeri için de bu geçerlidir. Hafta içi veya hafta sonu farkı yoktur. Kanunda böyle bir ayrım yoktur. Size bunu söyleyenler şahsi yorumlarını dile getirmişlerdir. Hakkınızı arayınız.

aytekin

konaklama için devlet 40 lira veriyor demiş arkadaşımız bu sabit bir rakam değil yevmiyesinin 1,5 katı yani yevmiyesi 25,50 olan bir memmur 38,25 tl konaklama ücreti alır

a.guder

bir ilçenin bir köyünden başka bir köyüne öğretmen olarak tayin oldum.ilçe merkezinde oturuyorum. kendime ve aile fertlerine sürekli görev yolluğu alabilmem için tayin olduğum köye taşınmak zorunda mıyım? selamlar,cevabınız için şimdiden teşekkürler.

gülnaz

harcırahlar neden yılda bir artıyor.

orhanağbi

harcırahlar neden senede bir artırılıyor

seref674

slm benım sorum ilçede köy okuluna geçici görevlendırme ile gittimharcırah alabılırmıyımnormalde koymucavır alan dısında beledıye sınırları dısında fakat ilçeden giderken yolluk almadım kurumşefi benım agzımdan dilekçeyazdı yolluk ödememekiçin bende imzaladımherhalde muaafakatmı oluyor o yazıdansonra ilçeye geri geldim ve harcırah almak için dilekçe verdim halacevab vermedi ilçe milli eğitim müdürlüğü şimdiben hangiyolu
takip etmeliyimsaygılarımla bana cevab yazarsanız sevınırım şimdiden çalışmalarınızda basarılar ve saygılarımla….

İLKER

Konaklamayı alabilmek için faturalandırma zorunluluğu var. Misafirhaneye ödeme yapılmadıysa alınamaz. Ama eve gidip gelseydinde denilemez neticede Valik onay tarihlerine bakılır…

mine

İstanbul Küçükçekmece’de memurum. Kocaeli Gebze’de kursa katılacağım.Kursların sabah 8.30’da başlayacağı göz önünde bulundurulursa gidip gelmem çok zor olacaktır.Kurs merkezinin bünyesinde konaklayacağım.Gündelik ve/veya harcirah alabilecek miyim? Görev mahali dışında sayılmayacağını duydum.Ne derece doğrudur?

serkan

sadece laf ebeliği yapmışlar.Kanunen sizin görevlendirildiğiniz tarihlerdeki bütün ulaşım ve konaklama masraflarınızı kadro ve derecenize göre hesaplayıp ödemeleri lazım.Mesela ulaşım olarak otobüs masrafınız 15 lira ve otogardan eğitim yerinize de minibüs varsa o yoksa taksi ücreti (faturasını aldıysanız),sonra konaklama olarak ta devlet günlük ortalama 40 tl harcırah verir buna ek olarak günlük olarakta size 25-30 tl civarı harcırah verir.Hakkınızı arayınız önerisinde bulunuyorum size.

mehmet kasım

ben ilçeden ile geçici görevlendirildim. her gün ilçeden ile gidip geliyorum, yol ücreti 10 lira, buna göre ilk üç aylık (90 gün) alacağım ne kadardır, lütfen hesaplayabilen cevaplarsa memnun olurum.

hürüzan adıgüzel

ögrenmek istedgim kırıklaede kamu kuruluşunda çalışıyorum aynı kuruluşa baglı ankaradki genel müdürlükte egitim seminerine katıldım.6-14 haziran 7 iş günü olarak yapıldı ben 6 sı ile 14 dü arasında ankarada kaldım hafta sonu dahil bir kamu kurluşunun miafirhanesinde kaldım .bana hafta sonu için ödeme yapılamayacagını söylediler kırıklae ankaraya yakın gidip gelseydin hafta sonu dendibunun yasal dayanagı varmı keyfi bir uygulama mı cevap veriseniz sevinirim.tşk ederim şimdiden

ayşe

4/C li olanlar il dışına 13/b-4 ile 1 yıllığına görevlendilirse yolluk yevmiye alırmı yolluk ve yevmiye arasında fark var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler