engelli aylığı 2019

Özürlü aylığı 2019 miktarı ve bakıma muhtaç özürlü maaşı  miktarları engelli sakat veya sakatlık maaşı bilgileri katsayılarının belirlenmesi devamında yeniden hesaplanmıştır. 18 yaş üstü için  Tutar 672,91 TL dir . Hesaplama 2019 Temmuz ve Aralık  ayı arası 6 aylık süre için  geçerlidir.

Engelli maaşı Torba Kanunla değişmiştir. 

18 yaş üstünde olan, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, herhangi bir geliri bulunmayan kişilerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca muhtaç olduklarına karar verilenlere, muhtaçlık hali devam ettiği sürece, 4860 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamış engellilerden, talep etmesine rağmen, Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olanlar için de 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Nafaka bağlanmış ya da bağlanacak olan kişiler, bu düzenlemenin kapsamı dışında olacak.

18 yaş üzeri engelli maaşı

2019 Temmuz Aralık  için  4860  *  0,138459 = 672,91 

18 yaş altı için

  3240* 0,138459 =  448,61

İlgili 2022 sayılı Kanun buradadır