işyeri sorgulama ssk işyeri sicil no

Yazımızda işyeri sorgulama anlatılacak merak edilen ssk işyeri sicil numarası sorgulama öğrenme alınması hakkında bilgi verilecektir.
Ssk da işyerinden bahsedebilmek için sigortalı çalışması gerekir. Sigortalının işe başlaması ile birlikte bir sicil no alınarak işyeri bildirgesi ile tescil edilir .Bu numarada uzun bir rakam vardır . Buradaki  sıra numarası ssk işyeri numarasıdır. Peki işyeri numarasını nasıl öğreniriz. Çalışan sigortalılar buradaki adrese gidip giriş yapıp hizmet cetvelini aldıklarında tablodaki işyeri numarasına bakacaklar . SGK müdürlüklerinden numara öğrenilebilirmi . Herhangi bir taraf olmadığınızda verilmeyecektir . Bilgi edinme ile de sorulabilir. Şu an için işyeri sicil no dan isim öğrenme veya işyeri isminden ssk işyeri no öğrenme sorgulaması bulunmamaktadır.
İşyerine ait adres ve bilgilereaşağıdaki uygulamalardan öğrenebilirsiniz
Öncelikle http://www2.sanayi.gov.tr/Sirket/UnvanSorgulama.aspx sayfasından unvan ve şehir yazarak şirketi sorgulayabilirsiniz. Tcaret unvanına göre ve işletme adına göre http://www.ito.org.tr/wps/portal/bilgi-bankasi/detay/?page=fb/sk/tug&prmPageId=BM1.1.3&initView=true buradan firma bilgileri sicil kayıtlarına göre işyerini öğrenebilirsiniz.Ticaret sicil gazetesinden ise http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php işyeri hakkında aramalarınıza ulaşabilirsiniz.
Tekrar sgk ile ilgili konumuza gelelim . Sosyal Güvenlik kurumunda yukarda bahsedildiği üzere işyerine ait numarada;
2.(tek rakam mahiyet kodu) 3000 (4 rakam işkolu kodu hizmet türü) 00(ünite kodu ) 00000 (sıra numarası)  il kodu ilçe kodu kontrol kodu bulunmaktadır.  Bunlar ne anlama gelir. SSİYönetmeliği 28 .maddesine göre
a) Mahiyet kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane rakamdan ibarettir. ‘1’ rakamı kamu sektörüne ait devamlı işyerlerini, ‘2’ rakamı özel sektöre ait devamlı işyerlerini, ‘3’ rakamı kamu sektörüne ait geçici işyerlerini, ‘4’ rakamı özel sektöre ait geçici işyerlerini ifade eder.
b) İşkolu kodu; yapılan işin Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre hangi iş koluna girdiğini belirtmeye yönelik olup dört hane rakamdan ibarettir.
c )Ünite kodu; işyerinin işlem gördüğü üniteyi belirtmeye yönelik olup iki hane rakamdan ibarettir.
ç) Sıra numarası; her işyerine ilgili ünite tarafından iller itibarıyla ve sıra takip etmek suretiyle verilen bir numara olup yedi hane rakamdan ibarettir.
d) İl kodu; işyerinin hangi ilde olduğunu belirtmeye yönelik olup il trafik kod numarasından ibarettir.
e) İlçe kodu; işyerinin hangi ilçede olduğunu belirtmeye yönelik olup iki hane rakamdan ibarettir.
f) Kontrol numarası; işyeri sicil numarasının doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik olup iki hane rakamdan ibarettir.
ssk işyeri  numarası sorgulama öğrenme .