sözleşmeli personelin kadroya atanacakları ünvanları

Kadro verilen sözleşmeli personelin atanacakları memur  ünvanları  belli oldu .Sözleşmeli personel arasında aynı ünvanlı memur kadrosu varsa bu ünvanlara atanacaklar. Eğer sözleşmeli personelin ünvanı  memur  ünvanları arasında yoksa Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görüşü ile  atanacakları yeni unvan listesi belirlenmiştir. sözleşmelilerin unvanları arasında memur kadrosu yoksa yada  memur kadrosu bulunmuyorsa sözleşmelilerin atanacağı memur kadroları  Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenerek II sayılı liste hazırlanmıştır.

632 sayılı KHK nin uygulanması ile ilgili Bütce Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığının hazırladığı Rehberi’de buradan indirebilirsiniz

22 Haziran 2011 tarihli 27972 sayılı  resmi gazetede 632 sayılı KHK nin uygulanmasını gösterir tebliğ yayınlanmıştır.

2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, 4/6/2011 tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 37 nci maddede; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 4/6/2011 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, 4/6/2011 tarihinden itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi kapsamına giren sözleşmeli personelden;

1- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosuna atanacaklar için bilgi amaçlı olarak (I) sayılı Liste düzenlenmiştir.

2- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı memur kadroları ise anılan maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenerek (II) sayılı Listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

3 thoughts on “sözleşmeli personelin kadroya atanacakları ünvanları

  1. Biz kitlerde çalışan sözleşmeli personel üye evlat muamelesimi görüyosunuz bizim günahımmız nedir işinize geldiği gibi belediyelerde çalışan lardan oy alıpta bizden oy almıyacakmısınız bizleri aylardır oyalayıp durdunuz hesabınıza gelenleri kadroya aldınız biz kit lerde çalışanların günahınıda belirtin bizde günahımızın farkında olalım ona göre davranırız .sözüm sayın Başbakanımadır biz kitlerde çalışan sözleşmelilerinde kadroya almanızı diliyorum saygılar.

  2. hatce hanim gayet dogru bir noktaya yöneldi hak veriyorum evet cvbini alalim bu sorunun .

  3. degerli büyüklerim herkez kadroya geçmek istiyor herkez emekçi saygımız sonsuz ama bizim emekçilerimiz temizlik şirketidir hangi insan sabahın erken saatinde kalkıp memleketimizi sogukta karda kışda temizler bence kadroyu çöpçüler hak ediyor saggılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir