yurt dışı harcırahlar

Yurt dışı harcırahları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan yolculuklarda verilecek harcırahlar 2012 yılı için belirlendi
25 mart 2012 pazar tarih ve 28244 sayılı resmi gazetede yayınlandı
2012/2760 sayılı Bakanlar kurulu kararı

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/1/2012 tarihli ve 16 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245
YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL i buradan indirerek yada http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120325-1-1.pdf   dosyasına tıklayarak yabancı ülkeye gidecek veya çalışacak kamu görevlilerinin harcırah miktarlarına ulaşabilirsiniz.