yıllık ücretli izin sürelerine eklenen hafta tatili süreleri

2018 Yıllık izin sürelerine pazar günü eklenir mi cumartesi günü hafta tatili süresi bayram tatili ve resmi tatiller  eklenir mi ?

İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Günlük çalışma süresi 7,5 saattir ve haftalık 45 saat çalışan işçiye 24 den saatten az olmamak şartıyla  ücretli izin kullandırılması zorunludur.Bu 24 saatlik  sürenin pazar veya cumartesi olması zorunluluğu yoktur. İş kanunu madde 46 da  Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir hükmü yer almaktadır.

Yıllık ücretli izin süreleri aşağıdadır

1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar için 14 işgünü

5 yıldan 15 yıla kadar çalışanlar 20 işgünü

15 yıl ve daha fazla çalışanlar 26 işgünü

18 yaşından küçük olanlar en az 20 işgünü

hafta tatili eklenmiş yıllık ücretli  izin süreleri aşağıdadır.

14 işgünü izin kullanan 16 gün izin yapar

20 iş günü izin kullanan 23 gün izin yapar

26 işgünü izin kullanan  29 gün izin yapar

18 yaşından küçükler ise 23 gün izin yapar

yukardaki izin sürelerinde 17.03.1981 Tarihinde Kabul Edilen  2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun a göre tatile rastlayan gün varsa bu tatil süreleride yıllık  izin gün sayısına eklenir