Yabancı ülkede ikamet eden vatandaşların GSS si

Yabancı ülkede ikamet eden Türk vatandaşları veya yurt dışında okuyan öğrencilerin GSS si nasıl olacak nasıl gelir testi yapılacaktır. Bir kişinin iki ikametgahı vardır. Biri devamlı ikametgahı diğeri geçici ikametgahı . Genel Sağlık sigortasına tabi olmamak için yurt dışındaki ikametgahın sürekli ikametgah olarak gösterilmesi yurt içindekinin ise geçici olarak gösterilmesi gerekmektedir. Peki bu nasıl olacaktır. B formu dolduracaktır . Bu forma buradan ulaşınız. Forma ulaşamayanlar http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11 sayfasından formu indirebilirler .Formu doldurduktan sonra konsolosluğa verilecektir. Konsolosluk yok ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Özellikler Türkiye dışında üniversitelerde okuyan öğrenciler buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Türkiye deki ailelerinin de bulunduğu  ikametgahlarının geçici olarak belirtilmesi gerekmektedir. Böylece GSS den muaf olunacaktır. Mevzuat için buraya primler için buraya bakınız . Türkiye de ikametgahın sürekli olduğu belirtilmesi durumunda zorunlu sağlık sigortasına tabi olunacak ve prim ödenecektir.
aşağıda sgk dan alınan bilgiler vardır
YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI
 İkamet adresi Türkiye’de olmakla birlikte yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının gelir testi için başvurması gerekmekte midir?
Söz konusu kişilerin,  kendileri ya da Türkiye„deki yakınları tarafından, Adrese Dayalı  Nüfus Kayıt  Sistemi (ADNKS)‟nden ikametgâh adresini yurtdışındaki  adresi olarak güncellemeleri halinde,  genel  sağlık  sigortası  kapsamında  sayılmayacaklardır.  Ancak, bu  kişilerin Türkiye‟de yaşayan bakmakla  yükümlü bulunduğu kişiler (eş, çocuk, ana,  baba), Kanunun
60/g bendi kapsamında tescil edilecek olup, gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri sonucu yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem yapılacaktır.
Türkiye’de çalışırken işyerinden ücretsiz izin alarak yurtdışına gidenlerin durumu ne olacak?
Kanuna  göre (4/a) kapsamında olan kişiler yurt dışında ise ücretsiz izinli  olduğu sürelerde işverenin bildirimi  üzerine yurt dışında bulunduğu süre içinde bir takvim yılı içinde en fazla bir aylık  sürede sağlık yardımından faydalandırılacaktır.  Kanuna göre memur (4/c) olanlar ise; bir yıllık ücretsiz izinli olduğu sürelerde genel sağlık sigortalısı sayıldığından sağlık yardımlarından  faydalandırılacaktır.
Burs kazanan eşiyle birlikte ABD’ye veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye giden, ancak kendisi ev hanımı olarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorundalar mı?
Bu kişilerin  ikametgâhlarının, kendileri  ya da Türkiye‟deki  yakınları  tarafından Adrese Dayalı Nüfus  Kayıt Sistemi‟nden  (ADNKS)  yurtdışındaki  adres  olarak  güncellenmesi  halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortalısı kapsamında prim ödemeyecektir.
Çifte  vatandaş  olup,  Türkiye’de  sigortası  bulunmayan  ancak  vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan veya sigortası/emekli olan Türkler ne yapacaktır?
Çifte vatandaşlığı bulunanların,  ilgili ülkenin  Ülkemiz  ile  sosyal  güvenlik  sözleşmesi bulunması ve vatandaşı oldukları yabancı ülkede çalışmaları durumunda; Türkiye‟ye gelirken iki taraflı  sosyal  güvenlik  sözleşmesine göre sağlık yardımlarından  faydalandığına ait “formüler”  denilen belgeyi, yakınları adına  ise  ilgili ülkeden yine  bunlar için istenilen “formüleri” getirmeleri  gerekmektedir. Ancak, çifte vatandaşlığı  bulunanların, sözleşmesiz ülkede çalışması ve ikametgâhlarının  da yurt dışında bulunması halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır.
YURTDIŞINA EĞİTİME GİDENLER
T.C. vatandaşı  olup yurt dışına lisans, master, doktora eğitimi için gidenlerden çalışmayan ve  sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aile yakını gelir testine başvurabilecek mi?
Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye‟deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)‟nden  yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir. Ancak Türkiye‟de bulundukları sürede bakmakla yükümlülük durumları yok ise gelir testine başvurarak gelir  testi sonucuna göre genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanacaklardır.
 Eğitim  için  yurtdışına  giden  ve  sağlık  sigortaları  oradaki  devlet  veya  okullar tarafından karşılanan vatandaşlar ne yapacaktır?
Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye‟deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)‟nden  yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.
Devlet  tarafından  resmi  burslu  olarak  eğitime  gönderilmiş,  25  yaş  üstü  olup, Türkiye’de sigortası bulunmayanlar ne yapacak?
Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye‟deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)‟nden  yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan GSS kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.
Yabancı  bayraklı  gemilerde  ve  uluslararası  sularda  çalışan  gemi  adamlarının durumu ne olacaktır? Türkiye’ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?
Yabancı bayraklı  gemilerde çalışan Türk vatandaşları, sosyal güvenlikleri  yönüyle  ikili sosyal güvenlik  sözleşmelerine  göre işlem  yapılacaktır.  İkili sosyal güvenlik sözleşmesi yoksa  5510  sayılı Kanun  hükümlerine  tabi olamayacaklardır.  Genel  sağlık  uygulaması yönüyle Türkiye‟ye döndüklerinde genel sağlık sigortası kapsamına gireceklerdir.
Ancak Türk bayraklı gemilerde çalışan ve uluslararası  sularda bulunan gemi  adamları ise 5510 sayılı Kanuna  göre (4/a) kapsamında zorunlu sigortalı olmaktadır. Bu kapsamda çalışıp sefer esnasında işe alınanların sigortalılık işlemleri,  sigortalıların işe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekmektedir.