gelir vergisi dilimleri

Gelir vergisi dilimleri açıklandı . 2018 yılı için Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde tarife ve oranlar aşağıdadır
Aşağıda ise ücretlilere  dışında gelir vergisi dilimleri bulunmaktadır.
14.800 TL’ye kadar %15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2250 TL, fazlası %20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6060 TL, fazlası %27
80.000 TL’den fazlasının  80.000 TL’si için 14.480 TL, fazlası %35

 

Aşağıda ücretlilere uygulanacak gelir vergisi dilimleri bulunmaktadır. 2018

14.800 TL’ye kadar %15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2250 TL, fazlası %20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6060 TL, fazlası %27
120.000 TL’den fazlasının  120.000 TL’si için 29280TL, fazlası %35

 

Yukardaki iki tabloda dikkat edilecek konu ücret ve ücret dışı gelir vergisi oranları ayırımıdır.
gelir vergisi tarife ve oranları