Tebligatta sürelerin hesaplanması

Tebligatta sürelerin hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.
Eğer gün verilmişse tebligatın alındığı tarihi saymayarak ertesi günden itibaren verilen gün parmak hesabı sayılacaktır. Örneğin ayın beşinde (5) aldığınız tebligat 15 gün süreli ise yın 6 sından başlayarak 20 sinde mesai bitiminde bitecektir.  Son gün tatile rastlarsa ilk iş günü mesai bitimine kadar süreniz devam edecektir. Ayın 20 si cumartesi gününe rastlarsa 21 pazar sayılmayacak ayın 22 si pazartesi günü mesai bitimine kadar süreniz olacaktır .
Ay ile 30 gün farkı
Sürelerin hesaplanmasında 30 gün denildiğinde yukarıda ki gibi hesaplanacak  ilk gün hesaba katılmayarak parmak hesabı ile 30 gün sayılacaktır. Eğer 30 gün yerine 1 ay denilirse hesaplama nasıl yapılacaktır ? Burada durum değişmektedir. Bir (1) ay süre durumunda tebligatı aldığınız gün başlayarak (1 gün sonrası geçerli değil ) gelecek ayın aynı numaralı gününe denk gelen süre bitecektir. Örneğin ayın  5 inde tebligatı aldınız ve bir aylık süre verildi . Gelecek ayın aynı numaralı gün olan  5. günü mesai bitimi süre bitecektir . Yine ayın 5 i  tatil ise takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar süre devam edecektir. Önemli bir noktaya değinelim. Eğer gelecek ayda aynı numaralı gün yoksa ne olacaktır ? Örneğin mayıs 31 de tebligatı aldınız. Bir aylık süre  Haziran 31 i olmadığına göre süreniz ne zaman bitecektir. Bu durumda sonraki ayın son günü biter .Yani  Haziran 30 da süre biter . En çok karıştırılan ayda şubat ayıdır. . Buna da örnek verelim . 31 Ocak da aldığınız tebligat bir aylık süre Şubat ayı 28 çektiğinden 28 Şubatta (şubat 29 çekiyorsa 29 şubatta ) biter
Hafta 7 gün farkı
7 gün süre verilmişse tebligatın alındığı tarih sayılmayacak 7 gün parmak hesabı yapılacaktır. Süre hafta verilmişse tebligatın alındığı günü takip eden ilk aynı gün süre bitecektir. Pazartesi alındı ise gelecek pazartesi salı gün alındı ise gelecek salı gibi . Süre sonu tatile rastlarsa ilk iş günü mesai bitimi sürenin bitimi kabul edilecektir.
İki hafta 15 gün farkı
15 gün süre aynı şekilde hesaplanacak ilk gün hesaba katılmayacak sonraki 15 gün sayılacaktır. İki hafta denilirse süre tebligatın alındığı tarihi takip eden ikinci aynı gün olacaktır. Çarşamba tebligat alındı ise gelecek 1 çarşamba değil ikinci çarşamba süre bitecektir.
Tebligatın alındığı tarih derken Kanunda sayılan haller kastedilmiştir.  Posta ile memur eli ile tebligat muhtara tebligat veya öğrenilen tarih veya diğer Kanunda yazılan hallere dikkat etmek gerekir.
Hukukta süreler CMK HUMK da yer almaktadır.