sözleşmeli personelin yıllık izin süresinin hesaplanmasında özel şirketlerde geçen hizmet süreleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam sözleşmeli personelin özel şirketlerde geçen hizmet süreleri, yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilir mi?

Yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri esas alındığından, sosyal güvenlik primlerinin ödenmiş olması kaydıyla, özel şirketlerde geçirilen hizmet süreleri yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilir