sözleşmeli personel kurum veya unvan değiştirebilirmi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonunda unvan değişikliği yapılabilir mi? sözleşmeli personel kurum değiştirebilirmi sözleşmeli personel unvan değiştirebilirmi

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesini fesih ederek, unvan değişikliği yoluyla başka bir kurumun sözleşmeli pozisyonuna geçişi mümkün değildir. Sadece, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin çalıştıkları kurumlarda unvan değişikliği şeklinde başka bir pozisyona atanmaları, ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla mümkündür.