Sigortalının ölümünde ana babaya gelir veya aylık bağlanması

Ana babaya gelir veya aylık bağlanmasının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir.

1)       Üzgünüm ama  ölen bir kişi  olacak

2)       Bu kişi

a)        Ölüm tarihinde  Hak sahiplerinin maaş alması için gereken kanuni şartları yerine getirmiş diğer bir söyleyişle ölüm sigortasından geride kalanların yararlanması için sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını doldurmuş bir sigortalı olacak , ayrıca hak sahiplerinin kanuni borçlanma sürelerinin eklenmesi ile hak sahiplerine ölüm sigortası bağlanabilmesi için yeterli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuş olacak)  yada

b)       Ölüm tarihinde Malüllük yaşlılık veya vazife malülüğü maaşı alıyor veya almaya hak kazanmış olacak

c)        Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi ne bakılmaksızın iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen birisi olacak  yada

d)       İş kazası veya meslek hastalığı sonucu  sürekli iş göremezlik geliri alan veya geliri almaya hak kazanmış birisi olacak

3)       Bu sigortalının geride kalan  eş ve  çocuklara ölüm maaşı dağıtılacak ve artan bir pay olacak  yada ana baba 65 yaşın üstünde ise artan pay olup olmamasına bakılmayacak

4)   Ana babaya maaş bağlanırken her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması gerekecek ve varsa  diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranacak

5)   Ana ve babaya yüzde 25’i oranında; gelir veya aylık bağlanacak

6)       Ayrıca ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda yukardaki şartlarda ana babaya yine  yüzde 25 oranında toptan ödeme yapılabilecek .

Ana bababaya gelir veya aylık bağlanabilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, talep dilekçesi, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından az olduğunu belirten imzalı taahhütname ve bir adet belgelik fotoğraf ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması gerekir.