Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Yardımı Tutarları

Prime tabi tutulmayacak yemek parası  aile yardım tutarları çocuk yardımı bilgileri aşağıdaki gibidir.
Hesaplamalara 2012 yılı verileri de eklenerek tabloda gösterilmiştir.
2012 ocak  haziran arası  günlük yemek 1,88 TL aylık çocuk 18,81 TL ve aylık aile yardımı için  94,05 TL kadar yapılan ödemeler sigorta priminden istisnadır.

Dönem Aylık Asgari Ücret Günlük Yemek Yardımı Çocuk Yardımı (Aylık 1 Çocuk) Aile Yardımı Aylık
01.07.2012-31.12.2012 940,50 1,88 18,81 94,05
01.01.2012-30.06.2012 886,50 1,77 17,73 88,65
01.07.2011-31.12.2011 837 1,67 16,74 83,70
01.01.2011-30.06.2011 796,50 1,59 15,93 79,65
01.07.2010-31.12.2010 760,50 1,52 15,21 76,05
01.01.2010-30.06.2010 729,00 1,46 14,58 72,90
01.07.2009-31.12.2009 693,00 1,39 13,86 69,30
01.01.2009-30.06.2009 666,00 1,33 13,32 66,60
01.07.2008-31.12.2008 638,70 1,28 12,77 63,87
01.01.2008-30.06.2008 608,40 1,22 12,17 60,84
01.07.2007-31.12.2007 585,00 1,17 11,70 58,50
30.06.2007-01.01.2007 562,50 1,13 11,25 56,25
01.01.2006-31.12.2006 531,00 1,06 10,62 53,10
01.01.2005-31.12.2005 488,70 0,98 9,77 48,87
01.07.2004-31.12.2004 444.150.000 888.300,00 8.883.000 44.415.000
01.01.2004-30.06.2004 423.000.000 846.000,00 8.460.000 42.300.000

Yukardaki  miktarlar dan prim kesilmeyecek olup eğer memurlar ssk lılar ve asgari ücretliler  çocuk yardımı miktarını arıyorsanız tüm çocuk yardımı ve çocuk zammı istisnaları için burayı tıklayınız . Asgari geçim indirimi için  Burayı tıklayınız Devlet memuru için aile eş ve çocuk yardımı için burayı tıklayınız
Primden istisna yemek paraları:

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.

Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar,

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,

Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

primden istisna çocuk zammı:

Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret  X % 2 X Çocuk Sayısı  = İstisna Tutarı,

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

primden istisna aile zammı yardımı:

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı,

Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Hesaplama nasıl olacak ve yıllık hesap şekli

Diğer taraftan, sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden,

Yemek parası için;

Brüt Günlük Asgari Ücret  X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası,

Çocuk zammı için;

Brüt Aylık Asgari Ücret  X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay  = Yıllık İstisna Tutarı,

Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

Aile zammı için ise,

Brüt Aylık Asgari Ücret  X % 10 X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı

Yıllık Olarak Ödenen Aile Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilecektir.

 2012 sgk prim istisnası yemek parası ile çocuk ve aile yardımı istisnası