SGK teşvikler tablosu 2018

2018 yılında uygulanacak SGK teşvikleri ve kanun maddeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Maddeler yürürlükteki prim teşviklerini göstermektedir.İlk sıra kanun numarası ikinci sıra kanun maddesi 3. sıra ise teşvik ismidir.
5510 (81 md/ı) 5 Puan indirimi
5510 (81 inci Madde/i) Yurtdışına götürülen sigortalılara 5 puan
5510 (81 inci Madde/2) Bölgesel istihdam
5510 (Ek 2 nci Madde) Bölgesel yatırım
4447 (50 üncü Madde) İşsizlik ödeneği alanların istihdamı
4447 (Geçici 10 uncu Mad.) Kadın, genç ve mesleki yeterlilik
4447 (Geçici 15 nci Madde) İşbaşı Eğitim Teşviki
4447 (Geçici 17 nci Madde) 2017 Yılı İşveren Desteği
4857 (30 üncü Madde) Engelli istihdamı
5225 (5 inci Madde) Kültür ve turizm yatırımları
5746 (3 üncü Madde /3) AR-GE Yatırımı
5510 ( 81 inci Madde/j) 5 Puanlık Prim Teşviki (4/1-b)