SGK primsiz ödemeler genel müdürlüğü kaldırılıyor

SGK Primsiz ödemeler Genel Müdürlüğü kaldırılıyor. Bu Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve  Primsiz ödemelerle ilgili faaliyetleri  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yürütecek . Diyeceksinizki SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü neler yapıyordu . Biz SGK’nın  hangi hizmetlerini  Yeni Bakanlıktan almaya çalışacağız.

İsmi üstünde primsiz ödemeler .Yani prim ödemeden alınan hizmetler . Bunlar nelerdir.

65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı
Muhtaç Özürlü Aylığı
18 Yaşaltı Özürlü Yakını Aylığı
Silikozis Hastaları Aylığı
Gazi ve Gazi Eşlerine Bağlanan Aylıklar
Vatani Hizmet Tertibinden Bağlanan Aylıklar
Er ve Erbaş Vazife Malullüğü Aylıkları
Harp Malullüğü Er Aylığı

yukardaki yardımlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülecek . Tüm Kurumlara dağılmış sosyal yardımlar tek elde bu bakanlıkta toplanıyor.Şunu söylemek isteriz yapılandırma henüz bitmedi çalışmalar bittiğinde bazı uygulamaları SGK yürütmeye devam edebilir.Bekleyip göreceğiz.

yeşil kart hizmetlerinide söz konusu Bakanlığa devredilebilir

08.06.2011 tarihli 27958 sayılı resmi gazetede yayınlanan 03.06.2011  tarihli 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ye göre kadın çocuk özürlü muhtaç ve diğer sosyal yardımlar tek elden Bakanlıkça yürütülecek .Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu SHÇEK de bu kuruma bağlanıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teşkilat yapısı incelendiğinde

çocuk hizmetleri daire başkanlığı

gençlik hizmetleri daire başkanlığı

aile kadın toplum hizmetleri başkanlığı

yaşlı bakım hizmetleri daire başkanlığı

özürlü bakım hizmetleri daire başkanlığı

sosyal yardım hizmetleri daire başkanlığı