sgk memurları

Sgk memurlarının talepleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Sigorta Primler Derneği tarafından gönderilmiş yazı bulunmaktadır.Çalışma Dünyası olarak istek ve talepleri aynen destekliyoruz.Şunu belirtmem gerekirki maliye Bakanlığı taşra teşkilatında uzmanlar varda SGK taşra teşkilatlarında neden yok.Aklın yolu birdir. Öyle yada böyle uzmanlaşma olacaktır. 

SGK MUTLAKA TABULARINI YIKMALI VE GELİŞEN DÜNYA STANDARDINA ULAŞMALIDIR

Eşit işe eşit maaş uygulaması başladı, hayırlı uğurlu olsun. Başlayan uygulamadan bir kesim rahatsız, hangi kesim? Memur kesimi. Neden bu rahatsızlık? Kimse ne olduğunu nereye gidildiğini bilmiyor. İkramiyeler kesiliyor, ek ödeme ne olacak belli değil, mesai adı altında ödenen komik rakamlar nedir? SGK’ daki rahatsızlıkları ve bilinmeyenleri sorgulamak istedik.

Sosyal Güvenlik Sigorta Primler Derneği olarak bilinen lügat tada İşveren Memurları olarak anılan Prim Tahakkuk ve Tahsilat servisi çalışanlarının kadro talepleri olduğu daha öncede basında ve İnternet sayfalarında çıkan yazılardan bilinmektedir. Burada çok daha farklı bir mesele gündeme getirilmek isteniyor.

GÖREVDE YÜKSELME.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2010 yılı sonlarına doğru bir eğitim seferberliği yaparak bünyesinde görevlendirmek üzere ŞEF lik sınavı açacağını duyurmuştu, İllerdeki Kadro durumuna göre kriterlerini belirleyerek memurlarını eğitime tabii tuttu! ve sınav yapıldı şu an halen görev başında yaklaşık 200 civarı ŞEF görevinde çalışmakta!!!

Eğitimin maliyeti Eski parayla BİR TRİLYON (küsür) yeni parayla BİR MİLYON (küsür) TL. hepsi, hepsi 200 Şef için. Bir Şef 5.000 TL eğitim verilerek göreve getiriliyor!!!!

Hedeflenen kadroların yarısı bile doldurulamadığı için yeniden sınav açılması gündemde. Şimdi bunca prosedüre. Memurları hiç bilmedikleri konularda 3-5 soru ile yetkili atamaya, milyonlarca lira masraf etmeye gerek olmadan bu iş çözülemez mi?

Binlerce insanı aylarca mağdur etmeden, yerinden yurdundan etmeden, bu iş çözülemez mi?

Koskoca memlekette bu işi çözmüş bunca gereksizlikleri yapmayan ne şişi ne kebabı yakmadan doyuracak bir anlayış, bir uygulama yok mudur?

Elbette var…

Sosyal Güvenlik Sigorta Primler Derneği kendisinin kuruluş ve amacını bu meselenin çözümüne adamış ve yaptığı çalışmayı Kurum Yöneticileri ile paylaşmış, sayfalarca metinler ve önerilerini Kuruma sunmuş olup beklemekteler.

Beklenen nedir ?

Sosyal Güvenlik Sigorta Primler Derneği diyor ki;

Sosyal Güvenlik uzmanlığı adı altında -TAŞRA- teşkilatında görevlendirilmek, üzere SİGORTA PRİMLER UZMANLIĞI adı altında bir kadro ihdas edilebilir.

Bu Kadroya Prim Tahakkuk ve Tahsilat servisinde fiilen çalışanlardan başlamak kaydıyla, Sigorta Primler Uzman Yardımcısı Adaylığı Kadrosundan başlayarak Sigorta Primler Uzman Yardımcısı adayı, Sigorta Primler Uzman Yardımcısı, Sigorta Primler Uzmanı ve Sigorta Primler Uzman Yöneticisi kadroları oluşturulup ve yıllara sarih olarak zamanını dolduranlar, hizmet içi yapılacak değerlendirme sonucunda atanmasına engel teşkil etmeyecek idari durumu bulunmayanlar yaklaşık 8 ila 10 yılını doldurunca bu gün İşveren servislerinde ki ŞEF’ lik mertebesi ayarında tutulan Sigorta Primler Uzman Yöneticisi Kadrolarını alırlarsa bu sorun tümden çözüldüğü gibi, birçok konuda da Kuruma artı değerler sağlayabilecektir.

 Örnek Olarak;

Kurumun eğitim seminerleri düzenlemek için harcayacağı milyonlarca lira heba olmayacak. Eğitim için personelin işyerinden ayrılarak mevzuat çalışması yapması için izin kullanmasına gerek kalmayacak. Yapılan sınav Kurumun tüm mevzuatını kapsadığından üstün körü öğrenilen mevzuat yerine konusunda uzmanlaşmış kalifiye insanlar yetişecek. Memurun iş güvenliği sağlanmış olacak, Bugün bu servislerde çalışan memurlar emekli olana kadar yer değiştirme, yeni iş öğrenme kaygısı duymadan güvenle çalışacaklardır.

Ayrıca; Kurumun ana gelir kaynağı olan Prim tahakkuk ve tahsilat servisi gibi bir başka önemli birimi olan ve Kurumun Ana gider kanadına bakan TAHSİSLER de bu konu kapsamı içerisinde değerlendirilerek, Uzmanlaşmış personel konusunda ileriye dönük hiçbir sıkıntı gözlenmeyecektir.

Politika olarak;  5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun,  27 inci maddesinde;  “Başkanlığın taşra teşkilâtı; her ilde kurulan  sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.

İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi kurulabilir veya kaldırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, Yönetim Kurulunun muhtelif tarihlerdeki kararları gereği İl Müdürlüklerine bağlı sosyal güvenlik merkezleri kurulmuştur ve kurulmaya da devam etmektedir.

Yapılan bunca çalışmaya ve harcanan Milyonlarca liraya karşın bu Merkezlerde çalıştırılacak yetişmiş personel maalesef bulunmamaktadır. Kulaktan dolma bilgi ile bir şeyler öğrenmiş personel Milyonlarca liralık ihaleli işlerden, Biten İnşaatların İskân yazılarına kadar Kurumun tüm gelir kanadını belirleyen işleri takip etmekte veya yersiz yapılan ödemelerin iadesinden, emeklilik işlemlerine kadar çok hassas konularda işlemler yapmaktadırlar !!!

Bunca yapılan çok hassas işlemlerin yanı sıra çıkarılan 6111.5458.5958.5510 vs gibi yeniden yapılandırma kanunlarıyla da İşveren ve Bağ-kur borçlularına yapılandırma işlemleri de ayrıca yapılmaktadır.

Ülkemizde yaşayan her ferdin iş ve işlemi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kadar önemli bir konumdayken, Sosyal Güvenlik Sigorta Primler Derneğinin bu kadar akılcı ve Kurum çıkarlarını düşünen bir çalışmaya imza atmış olması, hem Sosyal Güvenlik Kurumunu hem de çalışanlarını çok memnun edecek Ülke ve Millet menfaati sağlayacak çok önemli bir çalışmadır.

Bu yazımızda bahsedilen tüm konuların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dikkatlice değerlendirilerek yapılan bu çalışma ve emeklere saygı göstermesi ve böyle değerleri bünyesinde barındırdığı için göğsünü gererek devam etmesi öğünülesi bir durumdur.