sgk istirahatli bildirim sayfası

Sigortalı vizite girişi , sgk raporlu bildirim sayfası, sigortalı çalışamadığına dair bildirim girişi ,sgk raporlu sigortalı girişi , sigortalı hasta ve kazalıların raporları ile ilgili bildirim girişi , sigortalı istirahatli girişi sayfası açıklaması .

Sigortalı vizite giriş işlemi

Bilindiği gibi sigortalının hak ettiği istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur. hakedilen istirahat On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü, göstermektedir. Yani 10 günden fazla istirahatlerde her 10 gün için yeniden giriş yapmanız gerekir .

Aşağıdaki safadan giriş yapabilirsiniz .

Sigortalının çalışamadığına dair rapor girişi ile vizite girişi yeni sayfası buradadır .