sgk idari para cezaları 2019

İPC ne demektir ? idari para cezası demektir Sgk idari para cezaları 2019 sgk ceza miktarları sigorta ve sosyal güvenlik kurumu idari para cezaları kısa adıyla i.p.c. ler tablo şeklinde görmek için  burayı  tıklayınız

Altı aylık uygulama oniki aya çıkartılmıştır. Asgari ücret 2558.00  TL olduğundan uygulanacak cezalarda bu rakam esas alınacaktır.

Tabloda gösterilen cezalar .

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle İlgili Cezalar

İşyeri Bildirgesi İle İlgili Cezalar

Asıl Veya Ek Aylık Prim Ve  Hizmet Belgesi İle İlgili Cezalar

Kuruma Bildirilmediği Rapor İle Tespit Edilen Eksik İşçilik Tutarına Bağlı İdari Para Cezaları

Kayıt İbraz Etmeme Veya Eksik Kayıt İbrazına Bağlı İdari Para Cezaları

İşyeri Kayıt Geçersizliğine Bağlı İdari Para Cezaları

Asgari İşçilik İle İlgili İncelemelerde Kurumca İstenilecek Bilgi Ve Belgeleri Vermeyenler İçin  Uygulanacak İdari Para Cezası

Aylık Prim Hizmet Belgesinin Asılmaması İle İlgili İdari Para Cezaları

4-B Ve 4- C  Kapsamında Olanların İşe Başlaması Ve İşi Bırakması İle İlgili Bildirim Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen , İşlem Yaptığı Kişilerin Sigortalı  Olup Olmadığını Tespit Etmeyen , İhaleli İşleri Üstlenenlerle İlgili Bildirim Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Kurum Ve Kuruluşlar İçin Getirilen İdari Para Cezaları

Ticaret Sicil Memurlukları İle Bildirim Yapmayan Kurum Ve Kuruluşlar İçin Getirilen İdari Para Cezaları

Denetimi Engelleme İle İlgili İdari Para Cezaları

Kamu İdareleri Bankalar Döner Sermayeli Kuruluşlar Kanunla Kurulmuş Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişilerin İstenilen Bilgi Ve Belgeleri Vermemesi Durumunda Uygulanacak İdari Para Cezaları

Sigortalılığı Sona Erenlere İlişkin Bildirim İle 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 Nci Maddesinde Yer Alan Sandıklara, Sandık İştirakçiliğinin Başlama Veya Sona Ermesine İlişkin Bildirimi Yapmayanlara  Uygulanacak İdari Para Cezası

Genel Sağlık Sigortalılarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilere Ait Bilgi Girişlerini Süresinde Yapmayanlar İle Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Olmayanlara Ait Bilgi Girişi Yapanlara Uygulanacak İdari Para Cezası var mı ? 2019