SGK da 6 puanlık ikinci teşvik geldi

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 10 veya daha  fazla işçi çalıştıran iş yerleri için 5 puanlık teşviğe ilave olarak 6 puanlık ikinci bir indirim geldi. 14 temmuz 2013 tarihli  Resmi gazetede  2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı .
(I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerini kapsar.
Kapsamdakii yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılıKanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.
Bu Karar kapsamındaki teşvik;
a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar,
uygulanır.
 
1 SAYILI CETVEL                          2SAYILI CETVEL                    3 SAYILI CETVEL
1.Afyonkarahisar                              1.Adıyaman                           1.Ağrı
2.Amasya                                          2.Aksaray                               2.Ardahan
3.Artvin                                              3.Bayburt                               3.Batman
4.Bartın                                              4.Çankırı                                4.Bingöl
5.Çorum                                            5.Erzurum                              5.Bitlis
6.Düzce                                             6.Giresun                              6.Diyarbakır
7.Elazığ                                             7.Gümüşhane                       7.Hakkari
8.Erzincan                                        8.Kahramanmaraş               8.Iğdır
9.Hatay                                             9.Kilis                                     9.Kars
10.Karaman                                     10.Niğde                               10.Mardin
11.Kastamonu                                 11.Ordu                                  11.Muş
12.Kırıkkale                                      12.Osmaniye                          12.Siirt
13.Kırşehir                                       13.Sinop                                 13.Şanlıurfa
14.Kütahya                                      14.Tokat                                 14.Şırnak
15.Malatya                                      15.Tunceli                              15.Van
15.Nevşehir                                    16.Yozgat                              16.Gökçeada-Bozcaada
17.Rize
18.Sivas
19.Trabzon
20.Uşak