SGK Bilgi edinme başvuru

SGK Bilgi edinme başvuru ve müracatları gerçek kişi veya  tüzel kişi olmanıza göre iki ayrı şekilde yapılmaktadır.

Aşağıdaki hususlarda blgi talebinde bulunulmaması gerekmektedir.

( Kanun kapsamında olmayan konular hakkında başvuruda bulunmayınız )
Tavsiye ve mütalaa talepleri
Madde 38- Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
Madde 13- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz.
Özel hayatın gizliliği
Madde 32- Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Ticari sır
Madde 34- Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Kurum içi düzenlemeler
Madde 36- Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.

Bilgi edinme mevzuatı

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Bilgi edinme talebinde Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretinin Yatırılacağı Banka Bilgileri ve hesap numaraları
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu BEDK
 

Bilgi edinme elektronik başvuruları

sgk gerçek kişi bilgi edinme başvurularını
sgk tüzel kişi bilgi edinme başvurularını
şimdilik bimer üzerinden yapmanız gerekiyor. SGK ilgili linki kaldırmıştır. Bilgi edinme için buradaki sayfaya gidiniz.Sayfadan gerçek kişi veya tüzek kişi kısmını tıklayarak BİMER’e bağlanabilirsiniz.