sendika aidatları prime tabi mi ?

Sendika aidatları prime tabi tutulması gerekir.Normal SGK prime tabi tutulması gerekir.  İşçiden kesilen aidatların prime tabi tutulduktan sonra ödenmesi gerekir. Örneğin 3000 TL brüt geliri olan sigortalıdan 100 TL sendika aidatı kesilecekse 3000 TL prime tabi tutulduktan sonra net ödenecek miktardan 100 TL kesilmelidir. Sık yapılan yanlış 100 TL düşüldükten sonra 2900 TL üzerinden Kuruma yapılan bildirimdir. Kısaca kesilen sendika aidatları prime tabi tutulmuş gelirin içinde olmalıdır. Aksi takdirde ek aylık prim hizmet belgesi vermek zorunda kalabilirsiniz ve her ay için idari para cezasının tatbikine maruz kalabilirsiniz. Sendika aidatı ile sendikal tazminatı karıştırmayınız. Aidatı işçi öderken tazminatı işçi alır ve bu tazminat prime tabi değildir.Sendika aidatı gelir vergisi matrahından düşer.