Şeker hastaları nasıl malulen emekli olur

Şeker hastalarının malulen emekliliği .
Malulen emekliliğin şartlarında  çalışma gücünün %60 ının azalması gerekir . İlk sigortalılıktan başvuru yapılacak tarih arasında  10 yıl geçmelidir. Toplam ödenen prim  gün sayısının 1800 gün olması gerekir. hastalığın ilk sigortalılıktan sonra ortaya çıkması lazımdır. Diabetliler  için %60 çalışma gücünde azalma olmasa bile  3 organın bozulması malulen emeklilik için i yeterli sayıldı. 03.08.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanan maluliyet tespit işlemleri yönetmeliği yayınlandı . Bu yönetmeliğe ek yayınlanan hastalık listesinde  ” Diabetes Mellitus Kronik  hiperglisemi veya hipoglisemiye  bağlı en az 3 sistemi etkileyen orta-ağır komplikasyonların bulunması (görme kaybı, nöropatiler, periferik damar hastalıkları, retinopatiler ve  nefropatiler v.b.)” şeklinde açıklama yapılmıştır.
Burada şunu açıklamak gerekir ki tüm şeker hastalarının malulen emekli olacağına dair söylenti ve yazılar gerçeği yansıtmamaktadır.
Maluliyet tespit işlemleri yönetmeliğine buradan ulaşınız . Hastalıklarla ilgili tanımlamalar Yönetmeliğin en altında bulunan yönetmelik eki listesinde yayınlanmıştır.