Sakatlık İndirimi Tutarları ve Sakatlık Dereceleri

2016 sakatlık indirimi tutarları aşağıdadır Gelir vergisi kanunu ve gelir vergisi genel tebliğe göre vergi indirimi miktar ve oranları
Birinci derece sakatlar için 1000  TL              vergi avantajı       150 TL
İkinci derece sakatlar için  530 TL                   vergi avantajı        79,50  TL
Üçüncü derece sakatlar için 240 Tl                  vergi avantajı         36 TL
İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.
Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşın özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır
Sakatlık dereceleri
1-Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat,
2-Çalışma gücünün %60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat,
3-Çalışma gücünün %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat
2018 sakatlık dereceleri