Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi SPAS sorgulama

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi SPAS TC kimlik numarası ve provizyon tarihi ile GSS kapsamında hak sahipliğinin sorgulanması esasına dayanıyor. Artık gidip  istisnalar hariç aktivasyon işlemi kişiler tarafından sgk müdürlüklerinde yapılmayacak. Nüfusdaki bilgiler otomatik alınacak. Doğum ölüm boşanma sisteme kendiliğinden eklenecek . Aktivasyon kendiliğinden yapılacak
spas sorgulama nasıl yapılır ? E devlet üzerinden  bu sayfaya  gidilerek sigortalı  menüsünden istenilen bilgiler yazılacak sonra açılan sağlık provizyon sorgulama ekranında tarih girilmek suretiyle saglık yardımlarına müstahak olup olmadıgı tespit edilebilecektir.
E-devlet üzerinden spas sorgulama yapacaksanız https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama sayfasını tarayıcınıza yapıştırarak da ulaşabilirsiniz.
Bazı durumlarda başvuru gerekiyor. Çünkü sistem teknik olarak bu durumlara entegre değil
– Yabancı uyruklu  ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için  ikamet teskeresi ve yabancılar kimlik numarası, vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvencesi olmadığına dair beyan ve taahhüt belgesi,
– 18 yaşından büyük çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumu kayıtlarından  öğrenci belgesi,
– Yabancı ülkelerde öğrenim gören öğrencilerden onaylı ve Türkçeye tercüme edilmiş öğrenim belgesi veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğundan alacağı belge ile birlikte Yükseköğretim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak denklik belgesi,
– Malul çocuklar için Sosyal Güvenlik Kurumunca  yetkilendirilen  sağlık kurullarınca düzenlenen ve Kurum Sağlık Kurulu’nca onaylanan sağlık kurulu raporu,
ile SGK Müdürlüğüne başvurulacak.
Aşağıda sgk yazısı bulunmaktadır.
5510 sayılı Kanuna göre genel saglık sigortalısı sayılan kimseler ile bakmakla yükümlü oldugu kisilerin tabi oldugu kapsam türlerine göre farklı farklı programlar üzerinden aktivasyon islemleri yapılmakta idi.Bu islemlerde kullanılan aktivasyon veri tabanları Saglık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) programında birlestirilmis ve tüm genel saglık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldugu kisilerin saglık aktivasyon provizyon islemlerinin tek bir program üzerinden otomatik olarak yürütülmesi saglanmıs olup program Türkiye genelinde uygulamaya açılmıstır.Bundan böyle Kurumla anlasmalı saglık hizmet sunucuları ile eczane ve optik isletmelerince provizyon sorgulaması SPAS programı üzerinden kapsam türü seçilmeden yapılacaktır.Genel saglık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldugu kimseler ile özel veya resmi kuruluslarda çalısan personellerinmüstehaklık bilgilerini sorgulayabilmeleri için Kurumumuz internet sayfasına (www.sgk.gov.tr) “sağlık provizyon sorgula” menüsü ilave edilmistir.
SPAS programı yeni dogan çocukların, ise girenlerin, emekli aylıgı baglananların bilgilerini nüfus ve Kurumun tescil, hizmet, tahsis, ödeme kayıtlarından kontrol ederek saglık hak sahipliklerini otomatik olarak olusturmaktadır. Evlenenlerin, bosananların, isten çıkanların, sigorta kapsamı degisenlerin saglık hak sahipliklerini yeni durumlarına göre degistirmektedir.  sten çıkanların, emekli aylıgı durdurulanların, ölenlerin saglık hak
sahiplikleri SPAS tarafından otomatik olarak sonlandırılmaktadır. Söz konusu islemler için 18 yasından büyük ögrenciler, malul çocuklar ve yabancı uyruklular ile bakmakla yükümlü olunan anne ve babalar hariç genel saglık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin eskiden oldugu gibi Kurum ünitelerine gelerek islem yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. Sigortalılar ve hak sahipleri Kurum internet sayfasında, yukarda erisim bilgileri yer alan müstehaklık ekranından saglık yardımlarına müstehak olup olmadıklarını kontrol ederek müstehaklıgı görülenler dogrudan saglık hizmet sunucularına basvurabilecektir.
spas sorgulama