refakatci giderleri

refakatciler hangi hallerde para alır .Refakatciye yol parası harcırah ve yolluk olarak hangi hallerde ödeme yapılır. Refakatçi giderleri 1- yatarak tedavilerde:Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine; ilgili sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen refakatçi kalındığına dair belgeye istinaden, yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri, bir kişi ile sınırlı olmak üzere kurumca karşılanır. 18 yaşını doldurmamış çocuklar için refakatçi kalınmasının tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz.

Refakatçi giderleri  2- ayaktan  tedavilerde: Bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçiye ilişkin yol ve gündelik giderinin ödenebilmesi için

  • Sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) sevk raporunda belirtmiş olması
  • Sevk nedeniyle  müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının  belirtilmiş olması
  • Kaplıca tedavilerinde raporda belirtilmiş olması kaydıyla refakatçiye ilişkin yol ve gündelik giderleri ödenmektedir.
  • 18 yaşından küçük çocukların refakatli olarak sevk edilmeleri halinde refakatin tıbben gerekliliği şartı aranmamaktadır. Ancak 18 yaşından büyük kişilerin refakatli sevklerinde mutlaka hekim tarafından refakatin gerekliliğinin tıbbi gerekçesiyle belirtilmiş olması gerekmektedir.
  • Mücavir alan içinde yapılan sevke ilişkin  refakatçiye herhangi bir ödeme yapılmaz.

Refakatçiye ödenen yol ve gündelikler :  hasta için ödenen tutarlar aynı şekilde refakatçi içinde ödenmektedir. Refakatçiye ilişkin ödemeler  hasta adına ödenmekte olup refakatçi adına yapılmamaktadır.

kaynak sgk