psikolojik hastalığı olanların malulen emekliliği

Psikolojik hastalığı olanların malulen emekliliği nasıl olacak ve hangi hastalıklar maluliyet kapsamına girecektir. Bu hastalıklarda Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen yada işlevselliği düzelmeyen psikolojik rahatsızlık olmalı ve bunun için rapor alınmış olmalıdır. Hastalığın ilk sigortalılıktan sonra ortaya çıkması  sigortalılığın başlangıcından itibaren 10 yıl geçmiş olması ve 1800 gün prim ödeme şartının sağlanmış olması gerekir.  Malulen emeklilik işlemleri yönetmeliği eki listede maluliyet için psikolojik rahatsızlıklar sayılmıştır. Çalışma gücünün %60 kaybı  aşağıdaki durumlarda verilmiş olacaktır.
1-(IQ 50 ve altı) Zeka gerilikleri
2-Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri
3-Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizoafektif bozukluk
4-Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen sanrısal bozukluklar
5-Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar
6-Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk
7-Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, v.b.)