Part time çalışanların gss primi

Part time çalışanlar kısmi çalışanlar ne kadar gss ödeyecek gelir testi yaptıracakmı çalışılmayan günler nasıl beyan edilecek zorunlu sağlık sigorta primini nasıl ödeyecekler . Konu ile ilgili SGK açıklaması bulunmaktadır.
Part-time çalışan kişilerin (30 günden az çalışanlar) genel sağlık sigortasından yararlanmaları için eksik olan günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi?
4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde  30 günden az çalışanların  eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini  30 güne tamamlamaları, 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunludur. Bu şekilde çalışanlar, gelir testi yaptırmak  suretiyle gelir  testi sonucuna göre  primlerinin  devlet  veya  kendileri  tarafından ödenmesi koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanacaktır.
Ancak  bu sürelerini  isteğe bağlı olarak (4/a) kapsamında prim  ödeyerek  tamamlamaları halinde, eksik günleri için ayrıca genel sağlık sigortası primleri ödemeyeceklerdir.
Part-time çalışanlardan kimlerin ay içindeki eksik bildirilen günlerini genel sağlık sigortası yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüğü bulunmamaktadır?
Eksik gün nedeni “puantaj”  olanlar, sosyal güvenlik destek primine  tabi olanlar, Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki haklarında bazı sigorta kolları  uygulanan sigortalılar, ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp  toplam çalışma  süresini 30  güne tamamlayanlar  ile  kamu idarelerinde 657 sayılı  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalışanlar,
4857 sayılı Kanuna tabi çalışmakla  birlikte 506 sayılı Kanunun  geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda  çalışanlar için sandıklar Kuruma  devredilinceye  kadar 30 güne tamamlama yükümlülüğü aranmaz.
eksik çalışanlar ya gss primi ödeyecek yada isteğe beğlı prim ödeyecekler. İsteğe bağlı prim ödemek isteyenler varsa karşılaştırma açısından ist.bağ.pr miktarını buradan hesaplayabilirler