ölüm aylığı ve ölüm geliri bağlanması için istenilen belgeler

Ölüm Aylığı Bağlanması için Sgk tarafından istenilen belgeler şunlardır.
4/a (ssk ya tabi) ve 4/b (Bağkura tabi) liler için;
1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2-1 Adet Fotoğraf
3-18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,
4- İl veya İlçe İdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (anne babaya çocuğundan aylık maaş bağlanması için )
5-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir.
6- 4 (b) sigortalıları için aktif ölüm aylık bağlama işlemlerinde Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)
Ölüm Geliri Bağlanması için istenilen belgeler (İş kazası veya meslek hastalığından dolayı gelir alanların ölümünde bağlanan maaş değil gelirdir.Hak sahiplerine gelir bağlanır )
4/a lı  (ssk lı) ve 4/b li  (Bağkurlu) için ise ;
1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2-1 Adet Fotoğraf
3-18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,
4- İl veya İlçe İdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne babaya çocuğndan gelir bağlanması için )
5-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir.
6-Sigortalının ölüm nedenini bildiren ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu, doktor raporu vb. belgeler