Meb ek ödeme miktarları ve fazla çalışma ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı personeli MEB  ek ödeme oranları ve miktarları bugün  26.10.2011 belli oldu . İstanbul Ankara ve İzmir  de ayrı  Büyükşehir Belediyesinin Bulunduğu İllerde ayrı  Merkezde ayrı ve diğer illerde ayrı Ek ödemeler belirlendi.Meb memur ek ödeme meb şef ek ödemeleri müdür ve diğer ek ödemeler aşağıdaki tablodadır.

ANKARA İSTANBUL İZMİR de çalışan MEB personeli Ek Ödeme
Unvan ek ödeme oranı ek ödeme miktarı
1 İl milli eğitim Müdürü 185 1.132,88 TL
2 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 170 1.041,03 TL
3 şube müdürü 150 918,56 TL
müdür 150 918,56 TL
tesis müdürü 150 918,56 TL
İşletme müdürü 150 918,56 TL
devlet kitapları döner sermaye müdürü 150 918,56 TL
Basımevi müdürü 150 918,56 TL
4 3.sıradakilerin yardımcıları 125 765,46 TL
5 ilçe milli eğitim müdürü 160 979,79 TL
6 Sayman 125 765,46 TL
7 İl eğitim denetmenleri
a) 1-2 derecede olanlar 140 857,32 TL
b) 3-4 derecede olanlar 135 826,70 TL
c) diğer derecede olanlar 130 796,08 TL
d) yardımcılar 120 734,84 TL
8 Avukatlar
a) 1-2 derecede olanlar 130 796,08 TL
b) 3-4 derecede olanlar 15 91,86 TL
c) diğer derecede olanlar 120 734,84 TL
9 Tabipler
a) 1-2 derecede olanlar 190 1.163,50 TL
b) 3-4 derecede olanlar 180 1.102,27 TL
c) diğer derecede olanlar 170 1.041,03 TL
10 Mühendis mimarlar
a) 1-2 derecede olanlar 130 796,08 TL
b) 3-4 derecede olanlar 125 765,46 TL
c) diğer derecede olanlar 120 734,84 TL
11 Diğer personel (yardımcı hizmetler sınıfı hariç )
a) 1-2 derecede olanlar 110 673,61 TL
b) 3-4 derecede olanlar 100 612,37 TL
c) 5-7 derecede olanlar 90 551,13 TL
d) diğer derecede olanlar 85 520,51 TL
şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5 er puan ilave edilir
a) 1-2 derecede olan şef 115 704,23 TL
b) 3-4 derecede olan şef 105 642,99 TL
c) 5-7 derecede olan şef 95 581,75 TL
d) diğer derecede olan şef 90 551,13 TL
12 Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel
a) 1-4 derecede olanlar 90 551,13 TL
b) 5-7 derecede olanlar 80 489,90 TL
c) diğer derecede olanlar 70 428,66 TL
13 il ve ilçe miili eğitim müdürlüklerinde 90 551,13 TL
görevlendirilen öğretmenler
MEB personeli Ek ödeme  TAŞRA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN ŞEHİRLER  de çalışan
Unvan ek ödeme oranı ek ödeme miktarı
1 İl milli eğitim Müdürü 175 1.071,65 TL
2 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 160 979,79 TL
3 şube müdürü 140 857,32 TL
müdür 140 857,32 TL
tesis müdürü 140 857,32 TL
İşletme müdürü 140 857,32 TL
devlet kitapları döner sermaye müdürü 140 857,32 TL
Basımevi müdürü 140 857,32 TL
4 3.sıradakilerin yardımcıları 120 734,84 TL
5 ilçe milli eğitim müdürü 160 979,79 TL
6 Sayman 120 734,84 TL
7 İl eğitim denetmenleri
a) 1-2 derecede olanlar 135 826,70 TL
b) 3-4 derecede olanlar 130 796,08 TL
c) diğer derecede olanlar 125 765,46 TL
d) yardımcılar 110 673,61 TL
8 Avukatlar
a) 1-2 derecede olanlar 120 734,84 TL
b) 3-4 derecede olanlar 115 704,23 TL
c) diğer derecede olanlar 110 673,61 TL
9 Tabipler
a) 1-2 derecede olanlar 180 1.102,27 TL
b) 3-4 derecede olanlar 170 1.041,03 TL
c) diğer derecede olanlar 160 979,79 TL
10 Mühendis mimarlar
a) 1-2 derecede olanlar 120 734,84 TL
b) 3-4 derecede olanlar 115 704,23 TL
c) diğer derecede olanlar 110 673,61 TL
11 Diğer personel (yardımcı hizmetler sınıfı hariç )
a) 1-2 derecede olanlar 100 612,37 TL
b) 3-4 derecede olanlar 90 551,13 TL
c) 5-7 derecede olanlar 80 489,90 TL
d) diğer derecede olanlar 75 459,28 TL
şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5 er puan ilave edilir
a) 1-2 derecede olan şef 105 642,99 TL
b) 3-4 derecede olan şef 95 581,75 TL
c) 5-7 derecede olan şef 85 520,51 TL
d) diğer derecede olan şef 80 489,90 TL
12 Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel
a) 1-4 derecede olanlar 80 489,90 TL
b) 5-7 derecede olanlar 70 428,66 TL
c) diğer derecede olanlar 65 398,04 TL
13 il ve ilçe miili eğitim müdürlüklerinde 90 551,13 TL
görevlendirilen öğretmenler

calismadunyasi.com

DİĞER İİLER de çalışan MEB personeli ek ödeme ( Merkez istanbul ankara izmir ve büyükşehir belediyesi haricindeki illerde çalışan )
Unvan Ek ödeme oranı ek ödeme miktarı
1 İl milli eğitim Müdürü 165 1.010,41 TL
2 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 150 918,56 TL
3 şube müdürü 130 796,08 TL
müdür 130 796,08 TL
tesis müdürü 130 796,08 TL
İşletme müdürü 130 796,08 TL
devlet kitapları döner sermaye müdürü 130 796,08 TL
Basımevi müdürü 130 796,08 TL
4 3.sıradakilerin yardımcıları 115 704,23 TL
5 ilçe milli eğitim müdürü 150 918,56 TL
6 Sayman 115 704,23 TL
7 İl eğitim denetmenleri
a) 1-2 derecede olanlar 125 765,46 TL
b) 3-4 derecede olanlar 120 734,84 TL
c) diğer derecede olanlar 115 704,23 TL
d) yardımcılar 105 642,99 TL
8 Avukatlar
a) 1-2 derecede olanlar 115 704,23 TL
b) 3-4 derecede olanlar 110 673,61 TL
c) diğer derecede olanlar 105 642,99 TL
9 Tabipler
a) 1-2 derecede olanlar 170 1.041,03 TL
b) 3-4 derecede olanlar 160 979,79 TL
c) diğer derecede olanlar 150 918,56 TL
10 Mühendis mimarlar
a) 1-2 derecede olanlar 115 704,23 TL
b) 3-4 derecede olanlar 110 673,61 TL
c) diğer derecede olanlar 105 642,99 TL
11 Diğer personel (yardımcı hizmetler sınıfı hariç )
a) 1-2 derecede olanlar 90 551,13 TL
b) 3-4 derecede olanlar 85 520,51 TL
c) 5-7 derecede olanlar 75 459,28 TL
d) diğer derecede olanlar 70 428,66 TL
şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5 er puan ilave edilir
a) 1-2 derecede olan şef 95 581,75 TL
b) 3-4 derecede olan şef 90 551,13 TL
c) 5-7 derecede olan şef 80 489,90 TL
d) diğer derecede olan şef 75 459,28 TL
12 Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel
a) 1-4 derecede olanlar 75 459,28 TL
b) 5-7 derecede olanlar 65 398,04 TL
c) diğer derecede olanlar 63 385,79 TL
13 il ve ilçe miili eğitim müdürlüklerinde 90 551,13 TL
görevlendirilen öğretmenler
MERKEZ Teşkilatında çalışan MEB personeli ek ödeme
Unvan ek ödeme oranı ek ödeme miktarı
Müsteşar 200 1.224,74 TL
Talim Terbiye Kurulu Başkanı 195 1.194,12 TL
Müsteşar yardımcısı 190 1.163,50 TL
Rehberlik ve Denetim Başkanı 190 1.163,50 TL
Genel Müdür 190 1.163,50 TL
Strateji geliştirme Başkanı 190 1.163,50 TL
Talim ve Terbiye Kurulu üyesi 185 1.132,88 TL
1.Hukuk Muşaviri 185 1.132,88 TL
Bilgi İşlem Grup Başkanı 185 1.132,88 TL
İnşaat ve Emlak Grup Başkanı 185 1.132,88 TL
Grup Başkanı 180 1.102,27 TL
a) Genel Müdür ve daha üst görevde bulunanlar 150 918,56 TL
b) Diğerleri 125 765,46 TL
Bakanlık Muşavirleri
a) 1-2 derecede olanlar 150 918,56 TL
b) 3-4 derecede olanlar 145 887,94 TL
c) diğer derecede olanlar 140 857,32 TL
d) yardımcılar 130 796,08 TL
Milli Eğitim Uzmanı
a) 1-2 derecede olanlar 170 1.041,03 TL
b) Diğer dereceden aylık alanlar 160 979,79 TL
Özel Kalem müdürü 150 918,56 TL
Basın ve Halkla ilişkiler muşaviri 150 918,56 TL
II SAYILI CETVEL MEB personeli ek ödeme
Unvan ek ödeme oranı ek ödeme miktarı
1 Genel Müdür Yardımcısı 185 1.132,88 TL
2 Daire Başkanı 180 1.102,27 TL
3 Müsteşar özel kalem müdürü 150 918,56 TL
4 Şube müdürü 150 918,56 TL
5 müdür müdür yardımcısı 125 765,46 TL
6 Ayniyat saymanı 120 734,84 TL
7 Mali Hizmetler Uzmanları
a) 1-2 derecede olanlar 150 918,56 TL
b) 3-4 derecede olanlar 145 887,94 TL
c) diğer derecede olanlar 140 857,32 TL
d) yardımcılar 130 796,08 TL
8 Avukatlar
a) 1-2 derecede olanlar 130 796,08 TL
b) 3-4 derecede olanlar 125 765,46 TL
c) diğer derecede olanlar 120 734,84 TL
9 Talim ve Terbiye kurulu uzmanı
Eğitim Uzmanı APK Uzmanı Savunma uzmanı
Sivil savunma uzmanı Uzman (Özelleştirme)
a) 1-2 derecede olanlar 115 704,23 TL
b) 3-4 derecede olanlar 110 673,61 TL
c) diğer derecede olanlar 100 612,37 TL
10 Memur mühendis
a) 1-2 derecede olanlar 130 796,08 TL
b) 3-4 derecede olanlar 125 765,46 TL
c) diğer derecede olanlar 120 734,84 TL
11 Diğer personel (yardımcı hizmetler sınıfı hariç )
a) 1-2 derecede olanlar 110 673,61 TL
b) 3-4 derecede olanlar 100 612,37 TL
c) 5-7 derecede olanlar 90 551,13 TL
d) diğer derecede olanlar 85 520,51 TL
şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5 er puan ilave edilir
a) 1-2 derecede olan şef 115 704,23 TL
b) 3-4 derecede olan şef 105 642,99 TL
c) 5-7 derecede olan şef 95 581,75 TL
d) diğer derecede olan şef 90 551,13 TL
12 Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel
a) 1-4 derecede olanlar 90 551,13 TL
b) 5-7 derecede olanlar 80 489,90 TL
c) diğer derecede olanlar 70 428,66 TL
13 il ve ilçe miili eğitim müdürlüklerinde 90 551,13 TL
görevlendirilen öğretmenler
MEB Denetcileri ek ödemeleri
Derecesi Ek ödeme oranı Ek Ödeme miktarı
a) 1-2 derecede olanlar 190 1.163,50 TL
b) 3-4 derecede olanlar 185 1.132,88 TL
c) diğer derecede olanlar 175 1.071,65 TL
d) yardımcılar 165 1.010,41 TL

hesaplama sitemize aittir. Alıntılarda kaynak belirtiniz

MEB Milli Eğitim Bakanlığı teşikilat ve görevleri hakkında kararname  14.09.2011 tarihli resmi gazetede yayınlandı 652 sayılı Kanun hükmünde kararnameye göre öğretmen olmayanlar ve  fiilen öğretmenlik yapmayanlar ve örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapmayanlar  ek ders ücreti alamayacak . Bunların dışında bakanlık ve taşra teşkilatında  fiilen çalışanlara  personele ek ödeme verilecek .

Meb ek ödeme 2011 miktarları üst sınır 

Milli epitim Bakanlığı ek ödemeleri yukardaki tablolarda açıklanmıştır

Meb merkez ve taşra teşkilatında çalışanlara  2011 yılı için 1.224.74 TL ye kadar ek ödeme verilebilecek bu miktar üst sınırdır.Ünvan ve derecelere göre miktarlara bakan karar verecek . üst sınır en yüksek devlet memuru maaşının %200 ü kadardır. Milli eğitim çalışanları ek ödemeyi ne kadar alacak . Kime ne kadar verilecek. Bakanlık unvan ve dereceye göre ayırıma gidecek. örneğin genel müdüre % 200 denetciye %180 Daire başkanına %150 memura %100 gibi bir liste hazırlayacak .Bu oranlara göre ek ödeme dağıtılacak. Ek ödeme oranları hazırlanmıştır calismadunyasi.com sitemizde yayınlanmıştır. .Öğretmene ek ödeme verilecekmi diye sorarsak öğretmenlere ek ödeme yok.

15 Ekim 2011 itibariyle MEB ek ödemeleri henüz maaşlara yansıtılmadı .Milli Eğitim Bakanlığı ek ödeme oranlarını Maliye Bakanlığına gönderdi .Maliye Bakanlığı onayladı .

 

Meb fazla çalışma ücreti 2011 ne kadar

Milli eğitim Bakanlığı mesai ücretleri aşağıdaki gibidir.

9 ile 7. derece arasındakiler          153,09 TL

6 ile 4. derece arasındakiler           183,71 TL

3 ile 1. derece arasındakiler             214, 33 TL

MEB e kadro karşılığı sözleşmeli müsteşar geliyor

Üst düzey MEB bürokratları Kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek .Bakanlık merkez teşkilatında  Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak istihdam ediklecek

652 sayılı KHK nin 42. maddesi aşağıdaki gibidir

(1) Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak personele, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanın onayı ile belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile bu fıkra kapsamındaki personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda fiilen çalışanlar ile Millî Eğitim Başdenetçileri, Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarına, 657 sayılı Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil);

a) 9 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25’ini,

b) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30’unu,

c) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35’ini,

geçmemek üzere Bakanlıkça tespit edilecek usûl ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte peşin olarak damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışma ücretinin usûl ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(3) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta  oldukları toplam  ödeme  tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

(4) Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez.