malüllük maaşı için istenilen belgeler

sgk lılar ssk ya tabi çalışanlar bağkura tabi çalışanlar için 4/a ya tabi 4/b ye tabi çalışanlar için maluliyet maaşı başvurusunda istenilen belge evrak form lar aşağıdadır
SİGORTALILIK DURUMU 4/a (ssk ya tabi) lılar için;
1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2-1 Adet Fotoğraf
3- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)
SİGORTALILIK DURUMU 4/b (Bağkura tabi) liler için;
1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2-1 Adet Fotoğraf
3- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)
4- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi