Kız çocuklarının GSS durumu

En çok sorulan soru evlenmiş boşanmış (dul )  eşi vefat etmiş ve eşinden sosyal güvencesi olmayan   yahut bekar , ayrıca yaşı 18 20 veya 25 yaşın üzerinde olan kız çocuklarının Genel sağlık sigortası durumu anne veya babanın sağlık güvencesinden yararlanıp yararlanmayacağı test yaptırıp yaptıramayacağı durumudur.
Konunun özü şudur. 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi.Denildiki bu tarihten sonra kız çocukları 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduktan sonra anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alamayacak  (18 yaşına kadar tüm çocuklar GSS li sayılıyor). Eski kanunda kızlar evleninceye kadar yada işe girinceye kadar   babanın ve annenin üzerinden yaş şartı aranmaksızın sağlık yardımı alabiliyorlardı .Bunlar  bir anda sağlık yardımı alamamya başladı . Sonra 6111 sayılı Kanunla denildiki 01.10.2008 tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş ve daha üstü yaşlarda bulunan kızlara kazanılmış hak olduğundan  bu hakkı geri verelim ama 18 yaşını doldurmamış olanlar 01.10.2008 den sonra dolduracak olanlar yeni kanuna tabi olsun artık yukarda belirtilen eğitim yaş şartları hariç  yararlanamasın.
Şimdi 01.10.2008 tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş olanlar eğer anne ve babanın sosyal güvencesi varsa bunlar  üzerinden GSS li olacak ve test yaptırmayacak
Eğer anlamadıysanız doğum tarihinize bakın 30.09.1990 tarihinden önce doğmuş iseniz dul kalsanız yada evlenmemiş iseniz anne ve babanın sosyal güvencesi varsa bunların üzerinden gss li olacaksanız test yaptırmayacaksınız anneniz veya babanız bakmakla yükümlü olacak .Durumu sgk ya bildireceksiniz sağlık aktivasyon yaptıracaksınız.30.09.1990 ve sonrası doğmuş iseniz artık bu hakdan yararlanamayacaksınız

Bu nerde yazıyor mevzuatı ne derseniz ; 5510 geçici madde 12 de  Ek cümle: 13/2/2011-6111/49 md.) Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.