kısa vadeli sigorta kolları prim oranı

01.09.2013 den itibaren  tüm prim oranları %2 olacaktır. 2016 yılında da %2 uygulanacaktır.

SGK sigorta Kısa vadeli sigorta Kolları Prim tarifesi cetveli ,  sgk iş kodları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar sgk işyeri prim nispeti 5510 a göre işkolları tehlike dereceleri işyeri sınıfları 2014

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.İşkolu kodu: İşyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve bu tarife eki listenin  sınıf sütununda belirtilen kodları,Tehlike sınıfı: İşkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen oniki tehlike sınıfını,Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı: Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 arasında belirlenen oranı göster.kısa vadeli sigorta Kolları Prim tarifesi, tehlike sınıf ve dereceleri, işkolu kodları, tehlike sınıfları tehlike dereceleri, iş kodları prim tarife cetveli, prim cetveli , tarife cetveli, prim tarifesi, kısa vadeli sigorta kolları tarifesi , kodlar, sgk iş kodları , sgk ssk işkolları , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar sgk işyeri prim nispeti 5510 a göre işkolları tehlike dereceleri işyeri sınıfları ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

Eski dönemlere ait Kısa vadeli sigorta Kolları Prim tarife cetveli için burayı tıklayınız

sgk işkolu kodlarınıda burada görebilirsiniz.