kira gelirlerinde istisna

kira gelirlerinde 2012 yılı istisna miktarı belirlendi . Buna göre istisna tutarı 3. 000  üçbin TL olarak uygulanacak. Kira geliri elde edenler bu miktara kadar kısım için gelir vergisi ödemeyecekler . Bu miktarın üzerinde vergi dilimlerine göre gelir vergisi ödenecektir .
Ödeyeceğiniz kira vergisini  nasıl öğreneceksiniz. Yıllık kira bedelini not edin . Daha sonra 3.000 TL istisna tutarını çıkarın . Kalan kısım vergiye tabi . https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp sayfasına gidin sol sütunda hesaplamalar var tıklayın Gelir vergisini seçin çıkan tabloda ücret dışını işaretleyerek yukarda elde ettiğiniz matrahı yazın .Çıkan tutarı vergi dairesine ödemek zorundasınız
Vergi dışı kira geliri