kimler 30 günden az bildirilebilir

Ay içinde kimler 30 günden az bildirilebilir

 1. Kısmi süreli çalışanlar
 2. İstirahatli olanlar
 3. Ücretsiz izinli olanlar
 4. Disiplin cezası alanlar
 5. Gözaltına alınanlar
 6. Tutuklu olanlar
 7. Grev ve lokavtın olması nedeniyle çalışamayanlar
 8. Genel hayatı etkileyen  olaylar veya doğal afet sonucu  faaliyetin durması nedeniyle çalışamayanlar

Belgelendirilmesi nasıl olacak

 1. Kısmi süreli çalışanlar için  yazılı iş sözleşmesi, işin gereği imzalı  puantaj kayıtları
 2. İstirahatli olanlar için resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu
 3. Ücretsiz izinli olanlar için izin belgesi
 4. Disiplin cezası alanlar için cezaya ait belgeler
 5. Gözaltına alınanlar için resmi belgeler
 6. Tutuklu olanlar için resmi belgeler
 7. Grev ve lokavtın olması ve  faaliyetin durması nedeniyle  çalışamayanlar için resmi makamlardan alınan yazılar
 8. Genel hayatı etkileyen  olaylar veya doğal afet sonucu  faaliyetin durması nedeniyle çalışamayanlar  için resmi makamlardan alınan belgeler

Yukarda sayılı belgeler eksik gün formu ve aylık prim hizmet belgesi ile birlikte   ilgili üniteye verilir veya acele posta servisi (aps), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak aylık prim hizmet belgesinin verilme süresine kadar  gönderilir.

Yasal süresi (Aylık prim hizmet belgesinin verilme süresi)  dışında verilen söz konusu belgelerden geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanlar işleme konulmaz.