KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA PROGRAMI 2018          
   
     
  İşe Başlama Tarihi giriniz  
  gün ay yıl arasına nokta koyunuz(01.01.2018 gibi)    
  İşten Ayrılma Tarihi giriniz  
  gün ay yıl arasına nokta koyunuz(01.01.2018 gibi)    
  Çalışılan Gün Sayısı
 
  Aylık Brüt Ücret giriniz  
  Aylık ortalama brüt ücret      
  Aylık Brüt Ek Kazanç giriniz    
  Bir aya düşen ortalama ek gelirler (İkramiye,yakacak vs.)      
  Kazanç Toplamı    
  Aylık ortalama gelir toplamı (TL)      
       
  KIDEM TAZMİNATI HESABI  
     
  Brüt Kıdem Tazminatı  
  Bir yıldan az süre için kıdem tazminatı alamazsınız    
  Damga vergisi  
  Brüt Kıdem Tazminatı (TL) - ( Damga Vergisi kesilir.)    
  Net Kıdem Tazminatı (tavana kadar)  
       
  TAVANI AŞAN KISIM  
  Kıdem tazminatı Tavanı Aşan Kısım  
  Kıdem tazminatı Tavanı aşan kısmı kümülatif vergi oranına göre vergilendirilir  
  Yıllık Kazancınıza göre vergi oranı ile çarpılmalıdır.Oran %15 alınmıştır  
  tavanı aşan kısım Gelir vergisi  
  tavanı aşan kısım damga vergisi  
  Net kıdem tazminatı tavanı aşan kısım  
  TOPLAM KIDEM TAZMİNATI (TAVAN ÖNCESİ SONRASI)  
       
  İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA  
       
  İhbar Süresi  
  hafta olarak    
  Brüt İhbar Tazminatı  
  Brüt İhbar Tazminatı (Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.)    
  İhbar tazminatı Gelir Vergisi  
  İhbar tazminatı Damga Vergisi  
  Net İhbar tazminatı  
       
  TAZMİNAT TOPLAMI(kıdem+kıdem tavanı aşan kısmı+ihbar)  

Kıdem tazminatı tavanı 01.01.2018-30.06.2018 dönemi için 5.001,76 TL dir .kıdem tazminatı ; tavanı aşan kısım için  gelir vergisi ödenmek şartıyla ödenebilir .Tavana kadar olan miktardan gelir vergisi kesilmez damga vergisi kesilir.2018 kıdem tazminatı üst limiti katsayıların 2018 Ocak temmuz maaş katsayılarının açıklanması ile oluşturulmuştur .

        Brüt kazanca aile yardımı  konut yardımı , mali sorumluluk tazminatı , kasa tazminatı  yol yardımları  temettü, unvan tazminatları, nakdi ödene  yakacak yardımı yemek yardımı, yıpranma tazminatı,  nakdi ayakkabı parası  çocuk zammı, devamlı ödenen primler ve ikramiyeler, eğitim yardımı, erzak ve gıda yardımı, nakdi giyecek yardımı gibi sürekli ödenen paralar dahil edilir  Ödemeler toplamı aya bölünerek bir aya düşen miktar bulunur. Örneğin yılda iki defa ikramiye alınıyorsa alınan ikramiye toplamı 12 ye bölünerek 1 aya düşen kısmı bulunur .Brüt ücrete ödenir . Bu ödemeleri yukarıdaki formda ek kazanca yazınız .Sürekliliği olmayan ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz