Karayollarında anahtar teslimi ihale ile çalıştırılan işçilere de kadro verilmeli

Karayolları Genel Müdürlüğü anahtar teslim ihale ile aynen taşeron işçileri gibi işçi çalıştırmaktadır. Bu çalışanlar taşeron işçisi olarak görülmediğinden kadro verilmemiştir. Bu şekilde çalışanlar karayollarının asıl işini yapmaktadırlar .  Bu şekilde işçi çalıştırmak baştan hatadır. Kanun veya kararname çıkmadan önce bile dava ile çalışanlar kadro elde edebilirdi. Karayolu yapımı veya onarımı bakımı karayollarının asıl işidir. Asıl iş de başkasına teknoloji ve uzmanlık gerektiren hususlar dışında devredilemez ihale ile başkasına yaptırılamaz . Durum taşeron işçi çalıştırma mantığına aykırıdır. Karayolları temizlik yemek güvenlik gibi asıl işi olmayan konularda taşeron firmalara ihale yapıp işçi çalıştırabilir. Karayolları görev tanımı konusunda aracı firmalarla anlaştığı anda sorunda ortaya çıkmaktadır.
Kanuni olarak taşeron alt işveren demektir. Alt işverenin tanımı alt işveren yönetmeliğinin 3. Maddesinde ‘’ Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar ‘’  şeklinde tanımlamaktadır.
Asıl iş ise ‘’ Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş ‘’ olarak tanımlanmıştır.
Söz konusu durumda yardımcı iş yoktur. İşletme ve işin gereği teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir durumda yoktur.
Anahtar teslim ihale ile çalıştırılanlara da kadro verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.