Kamuda yeni ücret düzenlemeleri

Kamuda ücretler yeniden düzenlendi .Eşit işe eşit ücret getirildi .  Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla  bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 666 sayılı kanun  hükmünde kararname 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı resmi gazetede yayımlandı .

666 sayılı KHK nin metnine ve resmi gazetede yayınlanmıl haline buradan ulaşınız