Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası

Kaçak Yabancı işçi çalıştırma cezası 2019  Çalışma Bakanlığına göre kaçak yabancı işçi çalıştıranların ödeyecekleri ceza , sgk ya göre 2019 yılı için sigortasız yabancı işçi çalıştırma cezası ne kadat ?. Cezalar izinsiz çalıştırılan Suriye uyruklular için de geçerlidir.

KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI  CEZA MİKTARI 2019 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8821 
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 3527
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 7057
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 587

Cezalar 6735 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin 5/b fıkrasına göre hesaplanmış 2019 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmış (% 14,47)  1 liranın altında küsüratlar hesaba katılmamıştır.
Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.Ayrıca SGK tarafından Kaçak Yabancı işçi çalıştıracaklara verilecek ceza kaçak Türk sigortasız işçi çalıştıranlara verilecek ceza ile aynıdır.Sigortasız işçi çalıştırmış gibi işlem görmektedir. SGK da Bir yıl için asgari ücretin 38 katına kadar cezalar hesaplanır. Primler gecikme zamları ile alınır. Teşvikler ve asgari ücret yardımı iptal olur.