işyerinde kalp krizi iş kazası sayılacak

İşyerinde kalp krizi geçirerek vefat eden bir kişi iş kazası geçirmiş sayılacak. SGK teftişlerinde işyerinde kalp krizi vakalarını iş kazası kabul ederek buna göre işlem yapacak.  Eskiden kalp krizinin harici bir olay sonucu oluşması araştırılıyordu. Şimdi herhangi bir şart aranmayacak. Peki bu ne değiştirecek . Kalp krizi geçiren işkazaları için Kanunun öngördüğü yardımlardan yararlanacak. Örneğin sürekli veya geçici işgöremezlik ödeneği alabilecek . Vefat olayında eşe gelir bağlanacak . Çalışan sigortasız olsa veya hiç günü olmasa da işkazasından dolayı gelir alabilecek. Ölüm olursa eş ölüm maaşını hakediyorsa bu maaş ve işkasından dolayı bağlanacak gelirin %50 sini alabilecek.  2011/50 sayılı genelge de  kalp krizi vakalarında dışardan etki olması gerektiği hükmü vardı. Bunun da tespiti çok zordu. Yargıtay’n  13.10.2004 tarih 2004/21-529 Esas  2004/527 Kararı ile şart aranması kabul edilmemiştir. Bu nedenle SGK Başkanlığı bir iç emir ile herhangi bir olayla ilişkilendirmeksizin kalp krizi veya herhangi bir hastalık nedeniyle işyerinde meydana gelen olayı vefat saymıştır. Henüz genelge çıkmamıştır. Yakında çıkacak genelge burada yayınlanacaktır.