istirahatli veya ücretsiz izinli olan işçiye yapılan ücret dışı ödemelerin bildirimi

Sigortalı işçi istirahatli veya ücretsiz izinde iken ücret dışı yapılan ödemelerin bildirimi nasıl olacaktır ? Bilindiği gibi işçi istirahatli iken ücret ödenmeyebilir ücretsiz izinli iken zaten ödeme yapılmamaktadır. Bu durumda günler 0 (sıfır) olarak görülecektir. fakat bu kişilere ücret dışında ikramiye prim yakacak yardımı gibi ücret dışında ödeme yapılırsa sgk ya bildirim nasıl yapılacaktır?  İşçi çalışmadığı için günsüz aylık prim hizmet belgesi mi verilecektir. Sistem bunu kabul etmediğine göre çözümü nasıl olacaktır ? Bu durumda işveren ay içinde yaptığı ücret dışı ödemeleri sigortalının çalıştığı sonraki aya , tavanı aşması durumunda veya çalışması olmaması durumunda yine takip eden ikinci aya malederek bildirimde bulunacaktır. Buraya kadar sorun bulunmamaktadır. Peki işçi takip eden iki ay da çalışmadı ve ücret almaya hak kazanmadı ise  ne yapılması gerekmektedir ?  Bu durumda işverenin bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi gazete de yayımlanan işveren uygulama tebliğinde durum açıklanmıştır.Burada dikkat edilecek konu ücret dışı ödemelerdir. Eğer ücret ödenmeye devam edilirse istirahatli olan kişi için gün ve kazançaları gösteren aylık prim hizmet belgesi verilecektir.

Örnek verirsek sigortalı istirahatli  2015 mart nisan mayıs ayında istirahat almıştır. İşveren sözleşme gereği mart ayında tüm çalışanlara 1000 TL yakacak yardımı yapmıştır. Sigortalı nisan ve mayıs ayında çalışmadığı sürece ve ücrete hak kazanmadığı sürece bildirimde bulunulmayacaktır. Nisan ayında 1 gün çalışıp mayıs ayında 3 gün çalışırsa günlük tavan üzerinden bildirim yapılacak haziran veya devamında bildirimi yapılmayacak prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir.