istirahat parası hesaplama

İstirahat parası hesaplama demek 5510 sayılı kanuna göre geçici işgöremezlik ödeneği hesaplamak demektir. Çalışanlar arasında rapor parası olarak da adlandırılır.

Hastalık geçirenler rapor almaları halinde son 1 yıla bakacaklar eğer 90 gün sigortaları varsa işgöremezlik ödeneğine hak kazanırlar .

Doğum halinde doğumdan önce ve doğumdan sonra 8 er hafta süre ile işgöremezlik ödeneği verilir .çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya iki hafta daha eklenir.

Geçici işgöremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalılık niteliğinin yitirilmemesi istirahat süresince çalışılmamış olması gerekmektedir .

Asgari ücretin brütü 2558.00 TL dir. asgari ücretli yatarak tedavilerde 1279.00 TL ayakta tedavilerde 1705.33 TL istirahat parası alır.

Aşağıda hastalık için istirahat parası hesaplama formu bulunmaktadır. Burada dikkat edilecek nokta şudur.Ekim 20 de rapor aldıysanız. Son 1 yıla bakacaksınız. 90 gününüz varsa  eğer rapordan önceki son 3 aya bakacaksınız. İçinde bulunduğunuz ayı saymayacaksınız.Eylül ağustos temmuz ayına bakın bu üç aydaki gelirinizi bir yere yazın .Formda kullanacaksınız. İlk iki gün geçici iş göremezlik ödeneği verilmez .yatarak tedavilerde kazancın yarısı ayakta tedavilerde kazancın 2/3 ü istirahat parası olarak verilir.

Hastalık için geçici iş göremezlik ödeneği hesaplama formuna buradan ulaşabilirsiniz

2019 istirahat parası nasıl hesaplanır formda açıklanmıştır