işsizlik maaşı ne kadar hesaplama 2019 işsizlik parası hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR

01.01.2019-31.12.2019 için işsizlik maaşı tabanı 1015,43 TL    tavanı 2.030,87 TL  dir

İşsizlik maaşı hesaplama ile işsizlik parası ve ödeneği hesaplama aynı anlama gelir. 2019 yılında hesaplama  için son dört aylık ortalama brüt gelirinizin %40 ‘ ını alın binde 7,59 damga vergisi düşünüz .

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır.Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.devletin verdiği işsizlik parasını kendiniz hesaplayabilirsiniz.Aşağıdaki örnek tablodaki ücretler brüttür.

2018 yılı için alınabilecek işsizlik maaşı tablosu

Alınan   Brüt maaş Alınacak en az brüt işsizlik maaşı (damga vergisi düşülmüş )
 2558,00 asgari ücret 1015,43
 3000 1190,89
3500 1389,37
3750 1488,62
4000 1587,86
5000 1984,82

Hesap  işsizlik hesaplama formu sayfasındadır . Brüt ücretinize göre hesaplama yapabilirsiniz.

Süre  işsizlik süre hesap formu sayfasındadır.
Hesaplanan miktarlar  asgari ücrete bağlanmıştır.