işe iade kabul yazısı

İşçi işe iade davasını kazandığında işveren tarafından işe iade kabul yazısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sn. …………

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin … tarih ve … sayılı kararı uyarınca işe iade talebiniz onandığından bu yazıyı tebliğ ettiğiniz tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde aşağıda belirtilen işyeri adresinde saat 08.00’ den itibaren hazır bulunmanızı rica ederim.
 
 
Adres   : …….
Tel       : ……..